Atık Analizleri

"Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik" ve "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında, Nanolab Laboratuvarlar Grubu Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirme ile ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde “Atık – Arıtma Çamuru Analizleri” gerçekleştirmektedir.

Arıtma Çamurlarında Gerçekleştirilen Analizler
 • Katı Atıklardan Numune Alma
 • Florür Tayini
 • Molibden (Mo) Tayini
 • Klorür Tayini
 • Sülfat TayiniMiktarının Tayini
 • pH Tayini
 • Toplam Çözünmüş Madde Tayini
 • Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini
 • Fenol İndeksi Tayini
 • BTEX (Benzen, Toluen, Etil Benzen, Ksilen) Tayini
 • C10-C40 Aralığındaki Hidrokarbonların Tayini
 • Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Civa (Hg), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Krom (Cr) Tayini


TEKLİF ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.