Akreditasyon

Akreditasyon

NANOLAB LABORATUVARLAR GRUBU AKREDİTASYON KAPSAMI

Gıda, Yem, Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler

Aerobik Koloni Sayımı - Dökme Plak Yöntemi

ISO 4833-1

Gıda, Yem, Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler

Listeria spp. Aranması

AFNOR BRD 07/04-09/98 RAPID’L.mono-V11

Gıda, Yem, Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler

Listeria monocytogenes Aranması

TS EN ISO 11290-1, AFNOR BRD 07/04-09/98 RAPID’L.mono-V11

Gıda, Yem, Gıda İşletmesinden Alınan Çevresel Numuneler

Enterobacteriaceae Aranması ve Sayımı - Koloni Sayım Tekniği

ISO 21528-2

Koliform Bakteri Sayımı - Koloni Sayım Tekniği

ISO 4832

Salmonella spp. Aranması

ISO 6579-1, AFNOR BRD 07/11-12/05 RAPID’Salmonella Agar-V10

Küf ve Maya Sayımı

3M Petrifilm Rapid Yeast and Mold Count Plates AFNOR 3M 01/13-07/14

Koagülaz Pozitif Stafilokokların (Staphylococcus aureus ve Diğer Türler) Sayımı

TS 6582-3 EN ISO 6888-3

Escherichia coli Sayımı - EMS Tekniği

ISO 7251

Yüzeylerden Alınan Çevresel Numuneler

Mikrobiyolojik Analiz için Numune Alma (swap / kontakt plaka)

ISO 18593

Gıda, Yem

Aerobik Koloni Sayımı - Yayma Plak Yöntemi

ISO 4833-2

Bacillus cereus Sayımı - Koloni Sayım Tekniği

ISO 7932

Escherichia coli O157 Aranması

TS EN ISO 16654

Maya ve Küf Sayımı - Koloni Sayım Tekniği

ISO 21527-1, ISO 21527-2

Clostridium perfringens Sayımı - Koloni Sayım Tekniği

ISO 7937

Campylobacter spp. Aranması

ISO 10272-1

Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sayımı - Koloni Sayım Tekniği

ISO 15213

Gıda, Yem

Escherichia coli Sayımı - Koloni Sayım Tekniği

ISO 16649-2

Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı (Staphylococcus aureus ve diğer türler) - Koloni Sayım Tekniği

TS 6582-1 EN ISO 6888-1

Aerobik Koloni Sayımı

3M Petrifilm Aerobic Count Plates AFNOR 3M 01/01-09/89

Enterobacteriaceae Sayımı

3M Petrifilm Enterobacteriaceae Count Plates AFNOR 3M 01/6-09/97

Koagülaz Pozitif Stafilokok Sayımı

3M Petrifilm Staph Express AFNOR 3M 01/9-04/03

Bacillus cereus Sayımı

AFNOR BKR 23/06-02/10 COMPASS Bacillus cereus Agar

Laktik Asit Bakteri Sayımı

ISO 15214

Enterococcus Sayımı

NMKL 68

Anaerobik Bakteri Sayımı

NMKL 189

Gıda ( Süt ve süt ürünleri hariç), Yem

Escherichia coli Sayımı - EMS Tekniği

ISO 16649-3

Gıda

Stafilokokal Enterotoksin Aranması - ELISA Test Kiti

EU-RL European Screening Method Ver.5 (RİDASCREEN Set Total Kit R 4105)

Gıda

Mezofilik Aerobik Bakteri Sayımı

FDA BAM Chapter3

Gıda

Escherichia coli ve Koliform Sayımı

AOAC 991.14 3M Petrifilm Metodu

Süt ve Süt Ürünleri Toz Bebek Mamaları

Cronobacter spp. Aranması

ISO 22964, AFNOR BRD 07/22-05/12 RAPID’Sakazakii Agar-V3

Su Ürünleri ve Su Ürünleri İçeren Ürünler

Vibrio spp. (Vibrio parahaemolyticus ve Vibrio cholerae) Aranması

ISO 21872-1

Ekmek Mayası

Rope Sporu Sayımı

TS 3522

Et ve Et Ürünleri

Tür Tayini (Kanatlı Eti Aranması) Rope Sporu Sayımı

Kit Metodu-ELISA-TEK-Cooked Poultry Species Kit

Tahıl ve Tahıl Ürünleri

Rope Sporu Sayımı

TS 5000

Yoğurt, Ayran

Spesifik Mikroorganizma Sayımı

ISO 7889

Su (su sistemleri)

Legionella Sayımı - Swab Metodu (Yıkama prosedürü ile filtrasyon)

ISO 11731

Gıda, Yem

DAS40278-9 Mısır Tip Belirleme Analizi Real Time PCR Metodu Ön İşlem: DNA Eksraksiyonu

EURL Metot (QT-EVE-ZM-004) ISO 21570, ISO 24276 Kit Metodu (EUROFINS GENESpin Kit metodu/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571

GDO Tarama Analizi (p35S, tNOS, pFMV) Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu

Kit Metodu (Eurofins GeneScan GMO Screen RT IPC 35S/NOS/FMV), ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (EUROFINS GENESpin Kit metodu/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571

GHB614 Pamuk Tip Belirleme Analizi Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu

EURL Metot (QT-EVE-GH-006), ISO 21570, ISO 24276 Kit Metodu (EUROFINS GENESpin Kit metodu/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571

DAS281-24-236 Pamuk Tip Belirleme Analizi Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu

EURL Metot (QT-EVE-GH-001a), ISO 21570, ISO 24276 Kit Metodu (EUROFINS GENESpin Kit metodu/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571

 

DAS3006-210-23 Pamuk Tip Belirleme Analizi Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu

EURL Metot (QT-EVE-GH-001b), ISO 21570, ISO 24276 Kit Metodu (EUROFINS GENESpin Kit metodu/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571

 Gıda, Yem

MON87701 Soya Tip Belirleme Analizi Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu

EURL Metot (QT-EVE-GM-010), ISO 21570, ISO 24276 Kit Metodu (EUROFINS GENESpin Kit metodu/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571

 Gıda, Yem

DP305423-1 Soya Tip Belirleme Analizi Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu

EURL Metot (QT-EVE-GM-008), ISO 21570, ISO 24276 Kit Metodu (EUROFINS GENESpin Kit metodu/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571

 Gıda, Yem

CV127 Soya Tip Belirleme Analizi Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu

EURL Metot (QT-EVE-GM-011), ISO 21570, ISO 24276 Kit Metodu (EUROFINS GENESpin Kit metodu/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571

 Gıda, Yem

MON87708 Soya Tip Belirleme Analizi Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu

EURL Metot (QT-EVE-GM-012), ISO 21570, ISO 24276 Kit Metodu (EUROFINS GENESpin Kit metodu/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571

 Gıda, Yem

MON87769 Soya Tip Belirleme Analizi Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu

EURL Metot (QT-EVE-GM-002), ISO 21570, ISO 24276 Kit Metodu (EUROFINS GENESpin Kit metodu/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571

 Gıda, Yem

MON87751 Soya Tip Belirleme Analizi Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu

EURL Metot (QT-EVE-GM-016), ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN) ISO 21571

 Gıda, Yem

Bitki Spesifik Kanola Geni Taraması Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu

EURL Metot (QT-TAX-BN-012), ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (EUROFINS GENESpin Kit metodu/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571

 Gıda, Yem

Bitki Spesifik Pamuk Geni Taraması Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu

EURL Metot (QT-TAX-GH-015), ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (EUROFINS GENESpin Kit metodu/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571

 Gıda, Yem

Bitki Spesifik Şeker Pancarı Geni Taraması Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu

EURL Metot (QT-TAX-BV-013), ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (EUROFINS GENESpin Kit metodu/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571

 Gıda, Yem

Bitki Spesifik Soya Geni Taraması Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu

EURL Metot (QT-TAX-GM-002), ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (EUROFINS GENESpin Kit metodu/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571

 Gıda, Yem

Bitki Spesifik Mısır Geni Taraması Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu

EURL Metot (QT-TAX-ZM-002), ISO 21569, ISO 24276 Kit Metodu (EUROFINS GENESpin Kit metodu/ DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN), ISO 21571

Gıdalar ve Kristalize Jelatin

Et Tür Tayini (Domuz DNA'sı Aranması) Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu

Kit Metodu (CONGEN, SureFood ANIMAL ID Pork SENS PLUS V) Kit Metodu (DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN)

Et ve Et Ürünleri

Et Tür Tayini (Tavuk DNA'sı Aranması) Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu

Kit Metodu (KOGENEBIOTECH, PowerChek Chicken species Real-time PCR Kit with EPC) Kit Metodu (DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN)

Et ve Et Ürünleri

Et Tür Tayini (At-Eşek DNA’sı Aranması) Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu

Kit Metodu (Bosphore Species Identification Kit Horse-Donkey) Kit Metodu (DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN)

Hayvansal Gıdalar ve Hayvansal Kökenli Katkı İçeren Ürünler

Et Tür Tayini (Sığır DNA'sı Aranması) Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu

Kit Metodu (Bosphore, Species Identification Kit Bovine) Kit Metodu (DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN/Tissue Genomic DNA Extraction Kit)

Et Tür Tayini (Balık DNA'sı Aranması) Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu

Kit Metodu (Bosphore, Species Identification Kit Fish) Kit Metodu (DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN/Tissue Genomic DNA Extraction Kit)

Et Tür Tayini (At DNA'sı Aranması) Real Time PCR Metodu Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu

Kit Metodu (Bosphore, Species Identification Kit Horse) Kit Metodu (DNeasy Mericon Food Kit QIAGEN)

Tahıl ve Tahıl Ürünleri

Okratoksin A Tayini HPLC Metodu

R-Biopharm A9-P14.V4

Tahıl ve Tahıl Ürünleri

Aflatoksin B ve Toplam Aflatoksin (B+B+G+G) Tayini HPLC Metodu

AOAC 991.31

Tahıl ve Tahıl Ürünleri

Zearalenon Tayini HPLC Metodu

R-BIOPHARM Cereal ZONPREP extraction method. RP91 / RP90

Tahıl ve Tahıl Ürünleri

Deoksivenol Tayini HPLC Metodu

R-BIOPHARM Cereal DONPREP extraction method

Kuruyemişler, Yağlı Tohumlar ve Bunlardan Elde Edilen Ürünler

Aflatoksin B ve Toplam Aflatoksin (B+B+G+G) Tayini HPLC Metodu

AOAC 999.07

Kurutulmuş Meyve ve Sebze

Aflatoksin B ve Toplam Aflatoksin (B+B+G+G) Tayini HPLC Metodu

AOAC 999.07

Okratoksin A Tayini HPLC Metodu

Vicam Ochratest WB HPLC Instruction Manual P:15

Bebek ve Çocuk Ek Gıdaları

Zearalenon Tayini HPLC Metodu

JAOAC Vol.84 No:5

Bebek Mamaları, Devam Formülleri, Süt ve Süt Ürünleri (Peynir Hariç)

Aflatoksin M Tayini HPLC Metodu

ISO 14501

Bebek ve Çocuk Ek Gıdaları

Aflatoksin B Tayini HPLC Metodu

AOAC 2000.16

Okratoksin A Tayini HPLC Metodu

R-Biopharm A19-P14.V4

Deoksinivalenol Tayini HPLC Metodu

R-BIOPHARM Cereal DONPREP extraction method

Kahve ve Kahve Ürünleri

Okratoksin A Tayini HPLC Metodu

R-Biopharm A1-P14.V9

Yemler

T2, HT2, Citrinin Tayini LC MS/MS Metodu

İşletme İçi Metot ‘’KKMM.SOP.049 Rev 00‘’ (Determination of Mycotoxins in Infant and Baby Food Using UPLC-MS/MS Analytical Method, Proceedings of 6th ISC ModernAnalytical Chemistry Prague 2010- Multi Component Mycotoxin Analysis using LC/MS/MS, Varian, Agilent Technology, Application Note 00394)

Baharat ve Baharat Karışımları

Aflatoksin B ve Toplam Aflatoksin (B+B+G+G) Tayini HPLC Metodu

AOAC 999.07

Baharat ve Baharat Karışımları

Okratoksin A Tayini HPLC Metodu

R-Biopharm A20-P14.V4

İşlenmiş ve İşlenmemiş Tahıl ve Tahıl Ürünleri, Bebek Mamaları ve Küçük Çocuk Ek Besinleri

Fumonisin (B+B) Tayini HPLC Metodu

AOAC 2001.04

Bebek Mamaları ve Küçük Çocuk Ek Besinleri, Elma ve Elmadan Elde Edilen Tüm Ürünler (Meyve Suyu, Meyve Konsantresi v.b.), Distile Alkollü İçkiler

Patulin Tayini

R-Biopharm Application Note Code: P250 / P250B

Yem ve Yem Katkı Maddeleri

Multitoksin (Aflatoksin B, Deoksinivalenol, Fumonsin B ve B, Okratoksin A, Zearalenon) Tayini LC-MS/MS Metodu

İşletme İçi Metot-"K.SOP.196" (Gerhardt Application “Det. of Raw Protein of in Feed” ’den modifiye edilmiştir)

Peynir

Aflatoksin M Tayini HPLC Metodu

R-Biopharm Application Note A30-RP71/70N.V1

Bira

Okratoksin A Tayini HPLC-FLD Metodu

R-Biopharm A14-P14.V7

Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları

T2, HT2, Citrinin Tayini LC MS/MS Metodu

İşletme İçi Metot ‘’KKMM.SOP.049 Rev 00‘’ (Determination of Mycotoxins in Infant and Baby Food Using UPLC-MS/MS Analytical Method, Proceedings of 6th ISC ModernAnalytical Chemistry Prague 2010-- Multi Component Mycotoxin Analysis using LC/MS/MS, Varian, Agilent Technology, Application Note 00394)

Kakao ve Kakaolu Ürünler, Çikolata

Okratoksin A Tayini HPLC Metodu

R-Biopharm A6-P14.V5

Şarap

Okratoksin A Tayini HPLC Metodu

R-Biopharm A10-P14.V7

Bebek Formülleri ve Devam Formülleri, Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları, Katı ve Sıvı Yağlar Kakao Çekirdekleri ve Bunların Ürünleri, Tütsülenmiş Balık Eti, Tütsülenmiş Et ve Tütsülenmiş Et Ürünleri, Hindistancevizi yağı

Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) [(Benzo(a)antrasen, Benzo(a)piren, Benzo(b)floranten, Krisen)] Tayini GC-MS/MS Metodu

İşletme İçi Metot-"K.SOP.152" (ISO 15753’den modifiye edilmiştir)

Bebek Maması ve Devam Formülleri, Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları, Kakao Çekirdekleri ve Bunların Ürünleri, Su Ürünleri

Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) [ Benzo(a)antrasen, (Benzo(a)piren, Benzo(b)floranten), Krisen] Tayini HPLC Metodu

İşletme İçi Metot-"K.SOP.132" (ISO 15753’den modifiye edilmiştir)

Gıda ve Yem

Solvent Kalıntı Tayini GC-MS Metodu

European Pharmacopeia 5.0.2.2.28

Bitkisel Yağlar

Sterol, Eritrodiol, Uvaol Bileşimi ve Miktarı Tayini [Cholesterol; Cholestanol; Brass’casterol; 24-Metilen Cholesterol; Campesterol; Campestanol; Stigmasterol; A7 Campesterol; A5-23; Stigmastadienol; Clerosterol; BS’tosterol; Sitostanol; A5-Avenasterol; A5-24-Stigmastadienol; AStigmastenol; A7-Avenasterol; Erythridiol; Uvaol] GC-FID Metodu

TGK 2014/53-54 COI T20.doc 10

Gıda

Kolestrol Miktarı Tayini GC-FID Metodu

AOAC 994.10

Süt ve Süt Ürünleri

Süt Yağı Harici Yağ Aranması GC-FID Metodu

Comissin Regulation (EC) No : 273/2008, TS EN ISO 17678

Hayvansal Yağlar, Süt ve Süt Ürünleri

Sterol İçeriğinin ve Kompozisyonunun Tayini (Süt ve Süt Ürünlerinde Bitkisel Yağ Aranması) (Betasitosterol, Brassikasterol, Kampesterol, Kolesterol, Stigmasterol) GC-FID Metodu

1991R2568-EN TS EN ISO 12228-1 TS EN ISO 12228-2 TS 7503

Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar

Yağ Asitleri Kompozisyonu Tayini (Metil Esterleri, Etil Esterleri Erusik Asit Dâhil, Doymuş Yağ Asitleri Toplamı, Doymamış Yağ Asitleri Toplamı, Tekli Doymamış Yağ Asitleri Toplamı, Çoklu Doymamış Yağ Asitleri Toplamı, Trans Yağ Asitleri Toplamı ) (Arachidic Acid (C20:0); Arachidonic Acid (C20:4n6); Behenic Acid (C22:0); Butyric Acid (C4:0); Capric Acid (C10:0); Caproic Acid (C6:0); Caprylic Acid (C8:0); Cis-10-Heptadecenoic Acid (C17:1); Cis-10-Pentadecenoic Acid (C15:1); Cis-11,14,17 -Eicosatrienoic Acid (C20:3n3); Cis-11,14-Eicosadienoic Acid (C20:2); Cis-11-Eicosenoic Acid (C20:1n9); Cis-13,16 -Docosadienoic Acid (C22:2); Cis-4,7,10,13,16,19 -Docosahexaenoic Acid (C22:6n3); Cis-5,8,11,14,17 -Eicosapentaenoic Acid (C20:5n3); Cis-8,11,14-Eicosatrienoic Acid (C20:3n6); Elaidic Acid (C18:1n9t); Erucic Acid (C22:1n9); Gama-Linolenic Acid (C18:3n6); Heneicosanoic Acid (C21:0); Heptadecanoic Acid (C17:0); Lauric Acid (C12:0); Lignoceric Acid (C24:0); Linoleic Acid (C18:2n6t); Linolelaidic Acid (C18:2n6t); Linolenic asit (C18:3n3); Myristic Acid (C14:0); Myristoleic Acid (C14:1); Nervonic Acid (C24:1n9); Oleic Acid (C18:1n9c); Omega-3; Omega-6; Palmitic Acid (C16:0); Palmitoleic Acid (C16:1); Pentadecanoic Acid (C15:0); Stearic Acid (C18:0); Tricosanoic Acid (C23:0); Tridecanoic Acid (C13:0); Undecanoic Acid (C11:0)) GC-FID Metodu

TGK 2014/53 COI T20.doc17

Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar

Trans Yağ Asidi İzomerlerinin Tayini (C18:1 trans, C18:2 trans, C18:3 trans) GC-FID Metodu

TS EN ISO 12966-4 TGK 2014/53

Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar (Ekstrakte edilenler dahil)

Erusik Asit Tayini GC-FID Metodu

TGK 2014/53 COI T20.doc17

Bal

Diastaz Sayısı Tayini Spektrofotometrik Metot

IHC Phadebas Diastase Determination Method

Yem

Ham Protein Tayini Yakma Metodu (Dumas Prensibi)

İşletme İçi Metot “ K.SOP.294/Rev01”- (Aplikasyon Notları'ndan Modifiye Edilmiştir.)

Gıda

Protein Tayini Yakma Metodu (Dumas Prensibi)

İşletme İçi Metot “ K.SOP.293/Rev00”- (Aplikasyon Notları'ndan Modifiye Edilmiştir.)

Fermente Alkollü İçkiler

Hacmen Alkol Tayini

CONSLEG: 1990R2676-09.03.2005

Bal ve Reçel

Hidroksimetil Furfural (HMF) Tayini HPLC-UV Metodu

IHC Bölüm 5.1

Meyve Suyu ve Pekmez Ürünleri

Hidroksimetil Furfural (HMF) Tayini HPLC-UV Metodu

IHC Bölüm 5.1

Şekerlemeler,Sakız

Organik Asit (Fumarik Asit) Tayini HPLC-UV Metot

AOAC 986.13

Alkolsüz İçecekler

Organik Asit (Askorbik Asit; Sitrik Asit; Fumarik Asit; Laktik Asit; Malik Asit; Asetik Asit) Tayini HPLC-UV Metot

AOAC 986.13

Meyve ve Sebze Ürünleri

Şeker Bileşenleri (Fruktoz, Glikoz, Sakkaroz, Maltoz) Analizi HPLC-RID Metodu

NMKL 148

Bal ve Şekerlemeler

Şeker Bileşenleri (Fruktoz, Glikoz, Sakkaroz, Maltoz) Analizi HPLC-RID Metodu

IHC Bölüm 7.2

Süt ve Süt Ürünleri

Şeker Bileşenleri (Laktoz) Analizi HPLC-RID Metodu

ISO 22662

Jelatin

Hidrojen Peroksit Tayini HPLC Metodu

İşletme İçi Metot-"K.SOP.215" (Anal. Chem.Vol.69, 3623-3627’den modifiye edilmiştir)

 

 

 

Gıda

Suda Çözünebilen Katı Madde (Briks) Tayini Refraktometrik Metot

TS 1466, TS EN 12143, TS 4890

Gıda

Su Aktivitesi Tayini

İşletme İçi Metot - “F.SOP.56/Rev00” (TS 7474, Cihaz Kullanma Talimatından Modifiye Edilmiştir.)

Süt ve Süt Ürünleri

Karboksi Metil Selüloz (CMC) Tayini

İşletme İçi Metot-"K.SOP.161/Rev00" (FAO JECFA Sodium Carboxymethy Cellulose Monograph No:11’den Modifiye Edilmiştir.)

Gıda

Toplam Kükürtdioksit (SO) Tayini

AOAC 962.16

Alkollü ve Alkolsüz İçecekler

Karbondioksit (CO) Tayini

TS 2259

Şarap

Kükürtdioksit (SO) Tayini

TS 522

Gıda (Bira ve Şarap Hariç)

Sodyum Metabisülfit Tayini (SO2 cinsinden)

AOAC 962.16

Yem

Nişasta Tayini

Commission Regulation (EC) No 152/2009 Annex-III-L

Et ve Et Ürünleri

Nişasta Tayini

TS 6812

Gıda

pH Tayini

NMKL 179

Gıda (Et ürünleri hariç)

Nişasta Tayini Polarimetrik Metot

TS EN ISO 10520

Gıda

Tuz Tayini Mohr Metodu

İşletme İçi Metot-"K.SOP.169" (TS 2812, TS 5000, TS 774, AOAC 935.47’den modifiye edilmiştir)

Zeytinyağı

UV'de Özgül Absorbans Tayini Spektrofotometrik Metot

TGK 2014/53-54 COI T.20 doc19

Alkolsüz İçecekler

Hacmen Alkol Tayini

TS 1594 ISO 2448

Bira

Hacmen Alkol Tayini

TS 2259

Yem

Ham Protein Tayini Kjeldahl Metodu

İşletme İçi Metot-"K.SOP.27" (Gerhardt Application “Det. of Raw Protein of in Feed”den modifiye edilmiştir)

Yem

Toplam Şeker Tayini

Commission Regulation (EC) No 152/2009 Annex-III-A

Yoğurt

Asitlik Tayini

TS 1330

Peynirler

Asitlik Tayini

TS 591

Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar (Ekstrakte Edilenler Dahil)

Serbest Yağ Asitliği ve Asit Sayısı Tayini

TS EN ISO 660

Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar (Ekstrakte Edilenler Dahil)

Reichert-Meissl Sayısı Tayini

AOAC 925.41

Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar (Ekstrakte Edilenler Dahil)

Sabun Sayısı Tayini

TS 5038

Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar (Ekstrakte Edilenler Dahil)

Sabunlaşma Sayısı Tayini

TS EN ISO 3657

Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar (Ekstrakte Edilenler Dahil)

İyot Sayısı Tayini

TS EN ISO 3961

Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar (Ekstrakte Edilenler Dahil)

Peroksit Değeri Tayini

TS EN ISO 3960

Distile Alkollü İçkiler

Hacmen Alkol Tayini

CONSLEG: 2000R2870-23.04.2016

Gıda

Toplam Şeker, İnvert Şeker, Sakkaroz Tayini Lane-Eynon Metodu

İşletme İçi Metot-"K.SOP.167/Rev01" (TS 1466, TS 7780, TS 3036’dan Modifiye Edilmiştir.)

Gıda

Protein Tayini Kjeldahl Metodu

ISO 1871

Sebze ve Meyve Mamulleri

Asitlik Tayini

TS 1125 ISO 750

İrmik

Asitlik Tayini

TS 2283

Tarhana

Asitlik Tayini

TS 2282

Ekmek

Asitlik Tayini

TS 5000

Gıda

Toplam Şeker, İnvert Şeker, Sakkaroz Tayini Luff-Schoorl Metodu

İşletme İçi Metot-"K.SOP.168/Rev00" (TGK 2002/26’dan Modifiye Edilmiştir.)

Meyve ve Sebze, Meyve ve Sebze Ürünleri

Klorür Tayini

ISO 3634

Bebek Maması ve Devam Formülleri, Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları, Süt ve Süt Ürünleri

Melamin Tayini HPLC-UV Metodu

İşletme İçi Metot-"K.SOP.128" (Agilent Application Note’dan Modifiye Edilmiştir.)

Gıda ve Yem, Bebek Mamaları, Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdası, Devam Formülleri

Vitamin B1 (Tiamin), B2 (Riboflavin), B5 (Pantetonik Asit), B6 (Pridoksin), B8, B9 (Folik Asit), B12 (Kobalamin) Miktar Tayini HPLC-DAD Metodu

İşletme İçi Metot “ KKMM.SOP.041” (Development Of HPLC Methods For The Determination Of Watersoluble Vitamins In Pharmaceutıcals And Fortified Food Products Clemson University’den modifiye edilmiştir.)

Gıda Yem

Vitamini C (L-Askorbik Asit) Tayini HPLC-DAD Metodu

İşletme İçi Metot “ KKMM.SOP.042” (Rückemann H. 1980 (Z. Lebensm. Unters. Forsch, 171, 446-448,1980’den modifiye edilmiştir.)

Gıda Yem

Natamisin Tayini HPLC-DAD Metodu

İşletme İçi Metot ‘’KKMM.SOP.043 Rev 00’’ (BS EN ISO 9223-2 IDF 140-2)

Yağlar (Ekstrakte Edilen Yağlar Dahil)

Antioksidan Ve Gallatların Tayini (BHA (Bütillendirilmiş hidroksianisol, E320), BHT (Bütillendirilmiş hidroksitoluen, E321), TBHQ (Tersinir-butil hidrokinon, E319), Dodesil gallat (E312), Oktil gallat (E311), Propil gallat (E310)) HPLC-DAD Metodu

İşletme İçi Metot “ KKMM.SOP.045” (AOAC 983.15’den modifiye edilmiştir.)

Gıda Yem

Vitamin A (Retinol), E (DL-Alfa Tokoferol), D2 (Ergokolekalsiferol), D3 (Kolekalsiferol) Miktarı Tayini HPLC-DAD Metodu

İşletme İçi Metot ‘’KKMM.SOP.40 Rev 00’’ (R.G. 29955, 2017’ den modifiye edilmiştir)

Gıda

p-Hidroksi Benzoatların Tayini HPLC-DAD Metodu

NMKL 124

Gıda

Kafein Tayini HPLC-UV Metodu

JAOAC Vol.76. No:2

Gıda

Aspartam, Asesülfam-K ve Sakkarin Tayini HPLC-UV Metodu

TS EN 12856

Gıda

Sükraloz Tayini 

HPLC-RID Metodu

TS EN 16155

Süt ve Süt Ürünleri

Natamisin Tayini

 

HPLC Metodu

ISO 9233-2

Enerji İçecekleri

Taurin Tayini 

HPLC-UV Metodu

Journal of Healt Science 54(6) 661-664

(2008)

Gıda

Gıda Boyası (Brilliant Black (E 151))

Tayini HPLC-UV Metodu

NMKL 130

Talanta 74 (2008) 1408-1413

Bebek Formülleri, Devam Formülleri ve Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları

Taurin Tayini 

HPLC-DAD Metodu

AOAC 997.05

Journal of Healt Science,54(6) 661-664 (2008)

Gıda Takviyesi

Taurin Tayini 

HPLC-UV Metodu

Journal of Healt Science,54(6) 661-664 (2008)

Gıda

Sorbik Asit ve Benzoik Asit Tayini 

HPLC-DAD Metodu

NMKL 124

Gıda

Boya Aranması ve Sentetik Boyar Madde Miktarı Tayini (Kalitatif ve Kantitatif) (Kurkumin (E 100), Tartarazin (E 102), Kinolin Sarısı (E 104), Sunset Yellow (E 110), Karmin (E 120),

Azorubin (E 122), Amarant (E 123), Ponzo 4R (E 124), Eritrosin (E 127), Allura Red (E 129), Patent Blue V (E 131), İndigotin (E 132), Brilliant Blue (E 133))

HPLC-DAD Metodu

GMMAY. Sayfa: 89-94

NMKL 130

Gıda, Yem, Bebek Mamaları, Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdası, Devam Formülleri

K Vitamini Tayini 

HPLC-DAD Metodu

İşletme İçi Metod “KKMM.SOP.065” (AOAC 999.15’ten modifiye edilmiştir)

Gıda Gıda Katkıları ve Gıda Takviyeleri, Su Ürünleri, Bebek Mamaları, Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdası, Devam Formülleri, (Yaş Ağırlık Üzerinden Verilen Gıdalar), (Yağ Üzerinden Sonuç Verilen Gıdalar)

Dioksinlerin Toplamı (WHO PCDD/FTEQ) Analizi
GC MS/MS Metodu

EPA 1613

EPA 1668

Gıda Gıda Katkıları ve Gıda Takviyeleri, Su Ürünleri, Bebek Mamaları, Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdası, Devam Formülleri, (Yaş Ağırlık Üzerinden Verilen Gıdalar), (Yağ Üzerinden Sonuç Verilen Gıdalar)

Dioksin ve Dioksin Benzeri PCB'lerin Toplamı (WHO PCDD/F/PCB-TEQ) Analizi

 GC MS/MS Metodu

EPA 1613

EPA 1668

Gıda Gıda Katkıları ve Gıda Takviyeleri, Su Ürünleri, Bebek Mamaları, Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdası, Devam Formülleri, (Yaş Ağırlık Üzerinden Verilen Gıdalar), (Yağ Üzerinden Sonuç Verilen Gıdalar)

İndikatör PCB’lerin Toplamı (PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 ve PCB180 (ICES-6 toplamı)) Analizi 

GC MS/MS Metodu

EPA 1613

EPA 1668

Yem ve Yem Katkı Maddeleri

Dioksinlerin Toplamı (WHO PCDD/FTEQ) Analizi 

GC MS/MS Metodu

EPA 1613

EPA 1668

TS EN 16215

Yem ve Yem Katkı Maddeleri

Dioksin ve Dioksin Benzeri PCB'lerin Toplamı (WHO PCDD/F/PCB-TEQ) Analizi 

GC MS/MS Metodu

EPA 1613

EPA 1668

TS EN 16215

Yem ve Yem Katkı Maddeleri

İndikatör PCB’lerin Toplamı (PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 ve PCB180 (ICES-6 toplamı)) Analizi 

GC MS/MS Metodu

EPA 1613

EPA 1668

TS EN 16215

Süt

Yağ Tayini 

Gerber Metodu

AOAC 2000.18

Krema, Kaymak ve Tereyağ

Yağ Tayini 

Gerber Metodu

TS 1864

Yem

Rutubet Tayini

TS 6318

Yem

Hidroklorik asitte Çözünmeyen Kül Tayini

TS ISO 5985

Yem

Ham Selüloz Tayini

TS 324

Gıda Katkıları

Sülfatlandırılmış Kül Tayini

F. Chemical Codex Residue on Ignition, V.Edition, P:856-857

Yem

Ham Katı ve Sıvı Yağ Tayini

TS 6317

Gıda

Toplam Diyet Lif Tayini

AOAC 991.43

Gıda

Kül Tayini

İşletme İçi Metot-"F.SOP.29" (NMKL 173’den modifiye edilmiştir)

Gıda

Toplam Yağ Tayini 

Asit-Hidroliz Yönetmi

NMKL 160

Bal

Rutubet Tayini 

(Refraktometrik Metot)

TS 13365

Çikolata

Rutubet Tayini

TS 7800

Yem

Rutubet Tayini 

(Vakumlu Etüv Metodu)

TS EN ISO 6498, TS 6318, Resmi Gazete 21.07.2017 / 29955

Nişasta

Rutubet Tayini

TS 1252, EN ISO 1666

Ekmek

Rutubet Tayini

TS 5000

Gıda

Hidroklorik Asitte Çözünmeyen Kül Tayini

TS 2283,TS 2383/T3, TS 3076-1, TS 2133 ISO 930, TS 1566 ISO 1577, TS ISO 763, TS 2131, ISO 928

Tahıl ve Tahıl Ürünleri

Rutubet Tayini

TS EN ISO 712

Et ve Et Ürünleri

Rutubet Tayini

TS 1743 ISO 1442

Kurutulmuş Meyve ve Sebzeler

Rutubet ve Kuru Madde Tayini

TS 3310 ISO 7908

TS 3688 ISO 7701

TS 3689 ISO 7702

TS 3687 ISO 7703

Kuruyemişler ve Yağlı Tohumlar

Rutubet ve Uçucu Madde Tayini

TS EN ISO 665

Şeker ve Şekerli Ürünler

Rutubet Tayini

NMKL 169

Süt ve Süt Ürünleri

Rutubet Tayini

İşletme İçi Metot-"F.SOP.20/Rev03" (TS EN ISO 5534’den Modifiye Edilmiştir.)

Baharat ve Baharat Karışımları

Rutubet Tayini 

Toluen Metodu

TS 2134

Asitte Çözünmeyen Kül Tayini

TS 2133 ISO 930

Uçucu Yağ Tayini

TS EN ISO 6571

Uçucu Olmayan Eter Ekstraktı Tayini

TS 2137 ISO 1108

Gıda

Antioksidan (BHT, BHA, TBHQ) Tayini 

GC-MS/MS Metodu

İşletme İçi Metot “K.SOP.254” (AOAC 983.15, Shimadzu No:M252’den Modifiye Edilmiştir.)

Fermente ve Distile Alkollü

İçkiler

Metil Alkol Tayini GC-FID Metodu

AOAC 968.09

Alkolsüz İçecekler, Enerji İçecekleri ve Sporcu İçecekleri

Etil Alkol Tayini GC-FID Metodu

AOAC 984.14

Su Ürünleri

Biyojen Aminler (Histamin) Tayini 

HPLC Metodu

J. Agric. Food Chem. 1999, 47, 5100-5107

Gıda

Nitrat ve Nitrit Tayini 

Spektrofotometrik Metot

NMKL 194

Gıda

Monosodyum Glutamat (MSG) Tayini (Glutamik Asit Cinsinden)
Spektrofotometrik Metot

İşletme İçi Metot-"K.SOP.162/Rev00" (NMKL 138, R-Biopharm Application’dan Modifiye Edilmiştir.)

Et ve Et Ürünleri

Kolajen ve Hidroksiprolin Tayini (Bağ Doku Tayini) 

Spektrofotometrik Metot

NMKL 127

TS 6236 ISO 3496

Kanatlı ve Ruminant Yemleri

Metabolik Enerji Değerinin Hesaplanması

TS 9610

Gıda

Atwater Yöntemi ile Karbonhidrat ve Enerji Değerlerinin Hesaplanması

FAO Food and Nutrition Paper 77-Food Energy-ATWATER

Glutensiz ve Gluteni Azaltılmış Tüm Gıdalar

Gluten Tayini 

ELISA Metodu

R-Biopharm Ridascreen Gliadin AOAC 2012.01

Gıda

Gıda Katkıları

Metaller ve Diğer Elementler Tayini (Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B), Civa (Hg), Çinko (Zn), Demir (Fe), Fosfor (P), Galyum (Ga), Gümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Kalay (Sn), Kalsiyum (Ca), Kobalt (Co), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Potasyum (K), Selenyum (Se), Sezyum (Cs), Sodyum (Na), Tellür (Te), Vanadyum (Vn)) Tayini ICP-MS Metodu

NMKL 186

Yem ve Yem Katkıları

Metaller ve Diğer Elementler (Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Civa (Hg), Çinko (Zn), Demir (Fe), Fosfor (P), Kadmiyum (Cd), Kalay (Sn), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Nikel (Ni),Potasyum (K), Selenyum (Se), Sodyum (Na)) Tayini

ICP-MS Metodu

İşletme İçi Metot-"K.SOP.148" (ISO 27085'den modifiye edilmiştir)

Gıda ile Temas Eden Seramik Malzemeler

Kadmiyum (Cd) ve Kurşun (Pb) Salımı Tayini

 ICP-MS Metodu

TGK: 2012/30 NMKL 186

Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerde Kullanılacak Boyar Maddeler

Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Civa (Hg), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb) ve Selenyum (Se) Tayini 

ICP-MS Metodu

İşletme İçi Metot-"K.SOP.199" (AP (89) 1, NMKL 186 ’dan modifiye edilmiştir)

Gıda ile Temas Eden Kağıt Malzemeler

Metaller ve Diğer Elementler (Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), Titanyum (Ti)) Tayini 

ICP-MS Metodu

İşletme İçi Metot-"K.SOP.212" (TS EN 12498’den modifiye edilmiştir)

Gıda ile Temas eden Alüminyum ve Alüminyum Alaşımlı Madde ve Malzemeler

Alüminyum Miktar Tayini 

ICP-MS Metodu

İşletme İçi Yöntem- “K.SOP.245” ( NMKL 186 ’dan modifiye edilmiştir)

Spesifik Migrasyon - Alüminyum Tayini 

ICP-MS Metodu

Metals and Alloys used in food contact materials and articles (2013)

Gıdayla Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler

Spesifik Migrasyon [2,2-bis(4- hydroxyphenyl)propane (Bisphenol A)] Analizi 

HPLC-FLD Metodu

EN 14372

Spesifik Migrasyon - Ftalat Tayini

(Phthalic Acid, Dibutyl Ester (DBP); Phthalic Acid, Benzyl Butyl Ester(BBP); Phthalic Acid, Bis(2-Ethylhexyl) Ester(DEHP); (DIDP); DINP) 

LS-MS/MS Metodu

BS EN 13130-1 Agilent App Note

Gıda ile Temas Eden Plastik ve Kağıt/Karton Madde ve Malzemeler

Toplam Migrasyon Analizi Modifiye Polifenilen oksit (MPPO)
Plastik-Yüksek Sıcaklık Yerine Geçme Kağıt/Karton-Kuru Gıda

TS EN 1186-13 - Metot B TS EN 14338

Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler

Spesifik Migrasyon -Primer Aromatik Amin Tayini

(2,4,5-Trimethylaniline (2,4,5-TMA); 2,4-Diaminoanisole (4

-M-m-PDA); 2,4-Diaminotolunene (2,4-TDA); 2,4

-Dimethylaniline (2,4-DMA); 2,6-Dimethylaniline (2,6-DMA); 2 -Methoxy-5-methylaniline (2-M-5-MA); 2

-Methyl-m-phenylenediamine (2,6-TDA);

4,4'-Diaminodiphenylmethane (4,4'-MDA); 4,4'-Methylene-bis- (2-methyl-aniline) (4,4'-MDoT); 4,4'-Oxydianiline (4,4'-DPE); 4 -Aminobiphenyl (4-ABP); 4-Chloro-2-methylaniline (4-CoT); 4 -Chloroaniline (4-CA); Aniline (ANL); Benzidine (BNZ); m-Phenylenediamine (m-PDA); o-Anisidine (o-ASD); o-Tolidine (3,3'-Dimethylbenzidine) (3,3'-DMB); o-Toluidine (o-T); p-Phenylenediamine (p-PDA)

LS-MS/MS Metodu

EUR 24815 EN 2011

Spesifik Migrasyon - Epoksi Türevleri Tayini (BADGE.2HO; BADGE.2HCl; BADGE.HO.HCl; BADGE.HO; BADGE.HCl; BADGE; BFDGE; NOGE)

 LS-MS/MS Metodu

BS EN 13130-1

Thermo App Note 521

Spesifik Migrasyon - Element Tayini

(Alüminyum (Al), Bakır(Cu) , Baryum(Ba), Çinko(Zn), Demir(Fe), Kobalt(Co), Lityum(Li), Mangan(Mn), Nikel (Ni))

 ICP-MS Metodu

BS EN 13130-1

NMKL 186

Ftalat Tayini

(Phthalic Acid, Dibutyl Ester (DBP); Phthalic Acid, Benzyl Butyl Ester(BBP); Phthalic Acid, Bis(2-Ethylhexyl) Ester(DEHP); (DIDP); DINP)

 GC-MS Metodu

CPSC-CH-C1001-09.3

(Gıda ile Temas Eden Plastik
Madde ve Malzemeler
Devam)

Toplam Migrasyon Analizi Tam Daldırma (Sulu Gıdalar-Sulu, Asitli, Alkollü)
Gravimetrik Metot

TS EN 1186-3

(Gıda ile Temas Eden Plastik
Madde ve Malzemeler
Devam)

Toplam Migrasyon Analizi Mamulle Kontrol (Sulu Gıdalar-Sulu, Asitli, Alkollü)
Gravimetrik Metot

TS EN 1186-9

(Gıda ile Temas Eden Plastik
Madde ve Malzemeler
Devam)

Toplam Migrasyon Analizi Yerine Geçme Deney Yöntemi (Yağlı- %95 Etanol ve İzooktan)
Gravimetrik Metot

TS EN 1186-14

(Gıda ile Temas Eden Plastik
Madde ve Malzemeler
Devam)

Yapı Tayini (FTIR)
FT-IR Metodu

İşletme İçi Metot-"K.SOP.156" (HR Hummel
Polymer and Additives, HR Raman Polymer
Library, Hummel Polymer Sample Library) 

Su

Mikrobiyolojik Analizler için Numune Alma 

TS EN ISO 19458

Su

 Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma 

 TS EN ISO 5667-6

Su

 Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma 

 TS ISO 5667-4

Su

pH tayini
Elektrometrik Metot

 SM 4500 H⁺ B

Su

İletkenlik Tayini
Elektrometrik Metot

  TS 9748 EN 27888

Su

 Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Civa (Hg), Çinko (Zn), Gümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Vanadyum (V) Tayini
Ön İşlem: Nitrik Asitle Özütleme
Ölçüm: ICP-MS Metodu

 SM 3030 E
 EPA 200.8 

Su

Bor (B), Demir (Fe), Fosfor (P), Kalay (Sn), Kalsiyum (Ca), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Potasyum (K), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr) Tayini
Ön İşlem: Nitrik Asitle Özütleme Metodu
Ölçüm: ICP-MS Metodu

SM 3030 E
 TS EN ISO 17294 1-2 

Su

Amonyum Tayini
Manuel Spektrofotometrik Metot

TS 7159

Su

Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 4500-NO₂⁻ B

Su

Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 4500-NO₃⁻ B

Su

Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot

SM 2320 B

 Su

Serbest Klor Tayini
Titrimetrik Metot

 TS 5489 EN ISO 7393-1

 Su

Klorür Tayini
Titrimetrik Metot

 TS 4164 ISO 9297

 Su

Toplam Klor Tayini
Titrimetrik Metot

 TS 5489 EN ISO 7393-1

 Su

Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot

SM 2130 B

 Su

Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu

SM 2550 B 

 Su

Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 2120 C

 Su

Tuzluluk Tayini
Elektriksel İletkenlik Metodu

SM 2520 B

 Su

Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot

 TS EN ISO 7027-1

 Su

Işık Geçirgenliği Tayini
Secchi Disk Metodu

 EPA 841-B-97-003

 Su

Yağ ve Gres Tayini
Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: Gravimetrik Metot

 SM 5520 B

 Su

Klorür Tayini
Titrimetrik Metot

 SM 4500-Cl⁻B

 Su

Florür Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: SPADNS Metodu

SM 4500-F B
SM 4500-F D

 Su

Sülfat Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 4500 SO₄²- E

Su

Toplam Sertlik Tayini
EDTA Titrimetrik Metot

SM 2340 C

Su

Sertlik Tayini
Hesaplama Metodu

SM 2340 B 

Su

Escherichia coli Sayımı
Membran Filtrasyon Yöntemi

TS EN ISO 9308-1

Su

Koliform Bakteri Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği

TS EN ISO 9308-1

Su

Çözünmüş Oksijen Tayini
Ölçüm:Lüminesans Sensör Metodu

 ASTM D888

 

Salmonella spp. Aranması 

TS EN ISO 19250

 

Pseudomonas aeruginosa Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği

ISO 16266

 

Su

Clostridium perfringens Sayımı (Sporlular Dahil) 

Membran Filtrasyon Tekniği

98/83 EC Direktifi

Fekal Enterokokların Sayımı 

Membran Filtrasyon Tekniği

TS EN ISO 7899-2

Su

Koloni Sayımı 37

TS EN ISO 6222

Su

Koloni Sayımı 22

TS EN ISO 6222

Legionella Sayımı 

Membran Filtrasyon Tekniği

ISO 11731

Bakteriyel Endotoksin Tayini Gel Clot Yöntemi

European Pharmacopiea 2.6.14

Enerji İçecekleri

Glukoronolakton Tayini 

LC-MS/MS Metodu

J.of Ch.A, 1364 (2014) 303-307

Enerji İçecekleri

İnositol Tayini 

LC-MS/MS Metodu

J. Food Sci. An. Vol. 35, No. 4, pp. 466~472 (2015)

Baharat

Sudan Boyalarının Tayini (Sudan I; Sudan II; Sudan III; Sudan IV, Para Red, Rhodamine, Sudan Red G, Sudan Red B, Sudan Red 7B, Sudan Orange G, Sudan Black B)

LC-MS/MS Metodu

Waters App. Note

Gıda (Yüksek Su İçerikli Ürünler)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi 

LC-MS/MS Metodu: 

(375 Adet- 1-Naphthylacetamide; 2,4 D; 2,4 Dimethylanilin; 3,4,5 Trimethocarb; Acephate; Acetamiprid; Acibenzolar-S-methyl; Aclonifen; Acrinathrin; Aldicarb; Aldicarb-sulfone; Aldicarb-sulfoxide; Allethrin; Ametoctradin;

Ametryn; Amidosulfuron; Amitraz; Anilazine; Anilofos; Aramite; Asulam; Atrazine; Azamethiphos; Azimsulfuron; Azinphos-ethyl; Azinphos-methyl; Aziprotryne; Azoconazole; Azoxystrobin; Beflubutamid; Benalaxyl; Bendiocarb; Benfurocarb; Benomyl-Carbendazim; Bensulfuron-methyl; Bentazone; Benthiovalicarb-Isopropyl; Benzoximate; Bifenazate; Bispyribac; Bitertanol; Boscalid; Bromacil; Bromoxynil; Bromuconazole; Bupirimate; Buprofezin; Butocarboxim; Butocarboxim-sulfoxide; Butralin; Buturon; Carbaryl; Carbofuran; Carbofuran-3-hydroxy; Carbosulfan; Carboxin; Carfentrazone-ethyl; Chlorantraniliprole; Chlorbufam; Chlorfenvinphos; Chlorfluazuron; Chloridazon; Chlormequat-chloride; Chlorotoluron; Chloroxuron; Chlorpyriphos;

AOAC 2007.01

Gıda (Yüksek Su İçerikli Ürünler)

(Devam)

Chlorpyriphos-Methyl; Chlorsulfuron; Chlorthiamid; Chromafenozide; Cinidon-Ethyl; Clethodim; Climbazole; Clodinafop-propargyl; Clofentezine; Clomazone; Cloquintocet-methylhexyl-ester; Clothianidin; Coumaphos; Crimidine; Cyanazine; Cyazofamid; Cycloate; Cycloloxydim; Cyflufenamid; Cymoxanil; Cypermethrin; Cyproconazole; Cyprodinil; Dazomet; Demeton-s-methyl-sulfone; Demeton-s-methyl-sulfoxide; Desmetryn; Diafenthiuron; Dichlofenthion; Dichlofluanid; Dichloprop; Dichlorvos; Diclobutrazol; Diclofop-Methyl; Diethofencarb; Difenconazole; Diflubenzuron; Diflufenican; Dimefox; Dimethachlor; Dimethenamid; Dimethomorph ; Dimetilan; Diniconazole; Dinocap; Dinoseb; Dinoterb; Dioxacarb; Diphenamid; Dipropetryn; Disulfoton-Sulfone; Disulfoton-Sulfoxide; Diuron; DMPF; DNOC; Dodine; Emamectin; Emamectin-Benzoate; EPN; Epoxiconazole; EPTC; Etaconazole; Ethametsulfuron-Methyl; Ethiofencarb; Ethion; Ethiprole; Ethirimol; Ethofumesate; Ethoprophos; Ethoxysulfuron; Etofenprox; Etoxazole; Famoxadone; Famphur; Fenamidone; Fenamiphos; Fenamiphos sulfone; Fenamiphos sulfoxide; Fenarimol; Fenazaquin; Fenhexamid; Fenobucarb; Fenoxaprop-ethyl; Fenoxycarb; Fenpiclonil; Fenpropathrin; Fenpropidin; Fenproprimorph; Fenpyroximate; Fensulfothion; Fensulfothion-oxon; Fensulfothion-oxon sulfone; Fensulfothion-sulfone;

AOAC 2007.01

Gıda (Yüksek Su İçerikli Ürünler)

(Devam)

Fenthion; Fipronil; Fipronil sulfone; Flamprop-M-Isopropyl; Flazasulfuron; Florasulam; Fluazifop-p-butyl; Fluazinam; Flubendiamide; Flubenzimine; Fludioxonil; Flufenoxuron; Fluometuron; Fluopicolide; Fluopyram; Fluoroglycofen-Ethyl; Fluoxastrobin; Flupyrsulfuron-Methyl; Fluquinconazole; Fluroxypyr; Flurtamone; Flusilazole; Flutolanil; Flutriafol; Fluxapyroxad; Fonofos; Foramsulfuron; Forchlorfenuron; Formetanate; Fosthiazate; Fuberidazole; Furalaxyl; Furathiocarb; Halosulfuron-Methyl; Haloxyfop; Haloxyfop-2-Ethoxyethyl; Haloxyfop-methyl; Haloxyfop-r-methylester; Hexaconazole; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazamox; Imazapic; Imazapyr; Imazosulfuron; Imibenconazole; Imidacloprid; Indoxacarb(S ve R izomerleri toplamı); Iodosulfuron methyl; Ioxynl; Ipconazole; Iprodione; Iprovalicarb; Isoproturon; Isopyrazam; Isoxadifen-Ethyl; Isoxaflutale; Kresoxim-methyl; Lenacil; Linuron; Lufenuron; Malaoxon; Malathion; Mandipropamid; Mecarbam; Mecoprop-(MCPP); Mecoprop-P-(MCPP-P); Mepanipyrim-hydroxypropyl; Mesosulfuron-Methyl; Metalaxyl; Metalaxyl-m; Metamitron; Methacrifos; Methamidophos; Methiocarb; Methiocarb sulfone; Methiocarb sulfoxide; Methomyl; Methoxyfenozide; Metolachlor; Metosulam; Metrafenone; Metribuzin; Metsulfuron-methyl; Molinate; Monocrotophos; Monolinuron; Myclobutanil; N-2,4 Dimethylphenyl formamide (DMF); Naled; Nicosulfuron; Norfluazuron;

AOAC 2007.01

Gıda (Yüksek Su İçerikli Ürünler)

(Devam)

Novaluron; Nuarimol; O.O-Tepp; Omethoate; Orthosulfamuron; Oxadiazon; Oxadixyl; Oxamyl; Oxasulfuron; Oxycarboxin; Oxyfluorfen; Paclobutrazole; Paraoxon; Paraoxon-Methyl; Parathion-Methyl; Pebulate; Penconazole; Pencycuron; Penoxsulam; Phenmedipham; Phorate Sulfone; Phorate sulfoxide; Phosmet; Phoxim; Picolinafen; Picoxystrobin; Pinoxaden; Pirimicarb; Pirimicarb Desmethyl; Pirimicarb Desmethyl Formamido; Pirimiphos-methyl; Primiphos-ethyl; Prochloraz; Profenofos; Profoxydim; Promecarb; Prometryn; Propachlor; Propanil; Propaquizafop; Propargite; Propazine; Propetamphos; Propham; Propiconazole; Propisochlor; Propoxur; Propyzamide; Proquinazid; Prosulfocarb; Prosulfuron; Prothioconazole; Pymetrozine; Pyraclostrobin; Pyraflufen ethyl; Pyrasulfotole; Pyrazophos; Pyrethrins; Pyridaben; Pyridalyl; Pyridaphenthion; Pyridate; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Quinclorac; Quinoxyfen; Quizalofop Ethyl; Rimsulfuron; Rotenone; Sethoxydim; Simazine; Spinetoram; Spiroxamine; Spinosad; Spirodiclofen; Spiromesifen; Spirotetramat; Spirotetramat-Enol; Sulcotrione; Sulfosulfuron; Sulfotep; Sulprofos; Tebuconazole; Tebufenozide; Tebufenpyrad; Tebupirimfos; Teflubenzuron; Temephos; Tepraloxydim; Terbacil; Terbufos sulfone; Terbufos sulfoxide; Terbumeton; Terbuthlazine; Terbutryn; Tetraconazole; Tetramethrin; Thiabendazole; Thiacloprid; Thiamethoxam; Thidiazuron; Thiobencarb; Thiodicarb; Thiophanate-methyl;

AOAC 2007.01

Gıda (Yüksek Su İçerikli Ürünler)

(Devam)

Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; Tribenuron-methyl; Trichlorfon; Trichloronat; Tricyclazole; Tridemorph; Triflumizole; Triflumuron; Triflusulfuron-Methyl; Trinexapac-Ethyl; Triticonazole; Tritosulfuron; Uniconazole; Vamidathion; Zoxamide.

AOAC 2007.01

Gıda (Yüksek Su İçerikli Ürünler)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

GC-MS/MS Metodu:

(136 Adet- 2-4 DDD (o-p DDD); 2-4 DDE (o-p DDE); 2-4 DDT (o-p DDT); 2-chloraniline; 3-Chloraniline; 4,4-Dichlorobenzene; 4,4 -Dichlorobenzophenone; 4-4 DDD (pp ddd); 4-4 DDE (pp dde); 4- 4 DDT (pp ddt); Acetochlor; Alachlor; Aldrin; Aminocarb; Benfluralin; BHC alpha isomer; BHC beta isomer; BHC delta somer; Bifenthrin; Biphenyl; Bromfenvinfos; Bromocyclen; Bromophos-ethyl; Bromophos-methyl; Bromopropylate; Butylate; Cadusafos; Captan; Chinomethionate; Chlorbenside; Chlorbenzilate; Chlordane-cis-alpha; Chlordane-trans-gamma; Chlorfenapyr; Chlorfenprop-methyl; Chlorfenson; Chloroneb; Chlorpropham; Chlorthal-dimethyl; Cyanofenphos; Cyanophos; Cyfluthrin; Cyhalofop-butyl; Cyhalothrin I (lambda); Cyhalothrin-gamma (Cyhalothrin); Deltamethrin; Demeton-S- methyl; Diazinon; Dichloran; Dicofol;

AOAC 2007.01

Gıda (Yüksek Su İçerikli Ürünler)

Devam

Dicrotophos; Dieldrin; Diethatyl-ethyl; Dinitramine; Dioxabenzofos; Diphenylamine; Disulfoton; E-Fenpyroximate; Endosulfan(alpha); Endosulfan(beta); Endosulfan-sulphate; Endrin; Esfenvalerate; Ethalfluralin; Ethofumesate-2-keto; Fenbuconazole; Fenchlorphos; Fenson; Fenthion Sulfone; Fenthion Sulfoxide; Fenvalerate; Fluchloralin; Flucythrinate; Fluotrimazole; Flurprimidol; Fluvalinate-Tau; Formothion; Heptachlor; Heptachlor endo-epoxide; Heptachlor exo-epoxide; Heptenophos; Hexachloro-1,3-butadiene; Hexachlorobenzene; Iodofenphos; Iprobenfos; Isodrin; Isofenphos; Lactofen; Leptophos; Lindane; Mefenpyr-diethyl; Methidathion; Methoxychlor; Mevinphos; Mirex; Nitrapyrin; Nitrofen; Nitrothal-isopropyl; Parathion ethyl; PCNP(quintozene); Pendimethalin; Pentachlorobenzene; Pentacholoaniline; Pentanochlor; Permethrin; Perthane; Pethoxamid; Phenylphenol; 2-, Phorate; Phorate Sulfoxide; Phosalone; Phosphamidon; Phthalimide; Procymidone; Profluralin; Propamocarb-HCl; Prothiofos; Quinalphos;

S-Metolachlor; Tecnazene; Tefluthrin; Terbufos; Tetrachlorvinphos; Tetradifon; Tetrahydrophthalimide (THPI); Tetrasul; Thiofanox; Thiometon; Tolclofos-methyl; Tolyfluanid; Transfluthrin; Triadimefon; Triadimenol; Trifloxystrobin; Trifluralin; Vinclozolin.

AOAC 2007.01

Gıda ( Zor veya özgün ürünler-Kahve)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi 

LC-MS/MS Metodu: 

(187 Adet-2 4 Dimethylanilin; Acephate; Acetamiprid; Acibenzolar-S-methly; Aclonifen; Acrinathrin; Aldicarb sulfone; Aldicarb sulfoxide; Aldicarb; Amitraz; Atrazine; Azinphos ethyl; Azinphos- methyl; Azoxystrobin; Benalaxyl; Benfurocarb; Benomyl; Bensulfuron-methyl; Bentazone; Bifenazate; Bitertanol; Boscalid; Bromoxynil; Bromuconazole; Bupirimate; Buprofezin; Butralin; Carbaryl; Carbofuran; Carbosulfan; Carboxin; Carfentrazone - ethyl; Chlorbufam; Chlorfenvinphos; Chlorfluazuron; Chloridazon; Chlorpyrifos; Chlorpyriphos Methyl; Chlorsulfuron; Cinidon Ethyl; Clethodim;

Clodinafop-propargyl ester; Clofentezine; Clothianidin; Cycloate; Cymoxanil; Cyproconazole; Cyprodinil; Dazomet; Dichlofluanid; Dichlorvos; Diclofop Methyl; Diethofencarb; Difenconazole; Diflubenzuron; Dimethenamid; Dimethoate; Dimethomorph; Diniconazole; Dinocap; Diphenamid; Diuron; Epoxiconazole; EPTC; Etaconazole; Ethiofencarb; Ethion; Ethofumesate;

AOAC 2007.01

Gıda ( Zor veya özgün ürünler-Kahve) (Devam)

Ethoprophos; Etofenprox; Etoxazole; Famoxadone; Fenamidone; Fenamiphos Sulfoxide; Fenarimol; Fenazaquin; Fenhexamid; Fenoxaprop-ethyl; Fenoxycarb; Fenpropathrin; Fenpyroximate; Fenthion; Fipronil Sulfone; Fluazifop-p-butyl; Fluazinam; Fludioxonil; Flufenoxuron; Flumioxazin; Flusilazole; Flutriafol; Fonofos; Fosthiazate; Furalaxyl; Furathiocarb; Haloxyfop-r-methylester; Hexaconazole; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazamox; Indoxacarb; Iodosulfuron methyl; Ioxynil; imidacloprid; Kresoxim-methyl; Lenacil; Linuron; Lufenuron; Malaoxon; Malathion; Mecarbam; Metalaxyl; Metalaxyl-m; Metamitron; Methacrifos; Methiocarb; Methamidophos; Methomyl; Metribuzin; Metsulfuron-methyl; Molinate; Monocrotophos; Monolinuron; Myclobutanil; N-2,4 Dimethylphenyl formaide (DMF); Nicosulfuron; Omethoate; Oxadixyl; Oxamyl; Oxyfluorfen; Penconazole; Phenmedipham; Phosmet; Pirimicarb; Pirimiphos-methyl; Primiphos-ethyl; Prochloraz; Profenofos; Profoxydim; Promecarb; Prometryn; Propanil; Propaquizafop; Propargite; Propazine; Propiconazole; Propoxur; Propyzamide; Pymetrozine; Pyraclostrobin; Pyrazophos; Pyridaben; Pyridaphenthion; Pyridate; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Quinoxyfen; Quizalofop Ethyl; Rimsulfuron; Sethoxydim; Simazine; Spinosad; Spiroxamine; Tebuconazole; Tebufenozide; Tebufenpyrad; Tepraloxydim; Terbuthlazine; Terbutryn; Tetraconazole; Tetramethrin; Thiabendazole; Thiacloprid; Thiamethoxam; Thifensulfuron methyl; Thiobencarb; Thiodicarb; Thiophanate-methyl; Tolyfluanid; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; Trichlorfon; Triflumizole; Triticonazole; Zoxamide.

AOAC 2007.01

Gıda ( Zor veya özgün ürünler-Kahve)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi 

GC-MS/MS Metodu: 

(118 Adet-2-4 DDD(o-p DDD); 2-4 DDE(o-p DDE); 2-4 DDT(o-p DDT); 2-chloraniline; 2-Phenylphenol; 4.4-Dichlorobenzene; 4- 4 DDD(p-p DDD); 4-4 DDE(p-p DDE); 4-4 DDT(p-p DDT); Acetochlor; Alachlor; Aldrin; Aminocarb; Benfluralin; BHC alpha isomer; BHC beta isomer; BHC delta somer; Biphenyl; Bromfenvinfos; Bromocyclen; Bromophos-ethyl; Bromophos-methyl; Bromopropylate; Butylate; Cadusafos; Carbophenothion; Chinomethionate; Chlorbenside; Chlorbenzilate; Chlorfenapyr; Chlorfenprop-methyl; Chlorfenson; Chloroneb; Chlorpropham; Chlorthal-dimethyl; Cyanofenphos; Cyanophos; Cyfluthrin; Cyhalofop-butyl; Cyhalothrin I (lambda); Deltamethrin; Demeton-S- methyl; Diazinon; Dicofol; Dicrotophos; Dieldrin; Diethatyl-ethyl; Dioxabenzofos; Diphenylamine; Disulfoton; Endosulfan(alpha isomer); Endosulfan(beta); Endosulfan-sulphate; Esfenvalerate; Ethalfluralin; Fenbuconazole; Fenchlorphos; Fenitrothion; Fenson; Fenvalerate; Flucythrinate; Flurochloridone;

AOAC 2007.01

Gıda ( Zor veya özgün ürünler-Kahve)

 

(Devam)

Flurprimidol; Fluvalinate-Tau; Folpet; Formothion; Heptachlor endo-epoxide; Heptachlor exo-epoxide; Heptenophos; Hexachloro-1,3-butadiene; Hexachlorobenzene; Iodofenphos; Iprobenfos; Isodrin; Isofenphos; Leptophos; Lindane; Mefenpyr-diethyl; Methidathion; Methoxychlor; Methoxyfenozide; Metolachlor; Mevinphos; Mirex; Nitrofen; Nitrothal-isoproply; Parathion ethyl; Pcnb(quintozene); Pendimethalin; Pentachlorobenzene; Pentacholoaniline; Pentanochlor; Permethrin; Perthane; Pethoxamid; Phorate; Phosalone; Phosphamidon; Procymidone; Profluralin; Propamocarb-HCl; Prothiofos; Quinalphos; S-Metolachlor; Tecnazene; Tefluthrin; Terbufos; Tetrachlorvinphos; Tetradifon; Tetrasul; Thiometon; Tolclofos-methyl; Transfluthrin; Triadimefon; Triadimenol; Trifloxystrobin; Trifluralin; Vinclozolin)

AOAC 2007.01

Gıda (Süt Ürünleri)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi 

LC-MS/MS Metodu: 

(178 Adet- Acetamiprid; Acibenzolar-S-methly; Aclonifen; Acrinathrin; Aldicarb sulfone; Aldicarb sulfoxide; Amitraz; Atrazine; Azinphos ethyl; Azinphos- methyl; Azoxystrobin; Benalaxyl; Benfurocarb; Bensulfuron-methyl;

Benomyl-Carbendazim; Bitertanol; Boscalid; Bromuconazole; Bupirimate; Buprofezin; Butralin; Carbaryl; Carbofuran; Carbosulfan; Carboxin; Carfentrazone - ethyl; Chlorbufam; Chlorfenvinphos; Chloridazon; Chlorpyrifos; Chlorpyriphos Methyl; Chlorsulfuron; Cinidon Ethyl; Clethodim; Clodinafop-propargyl ester; Clofentezine; Clothianidin; Cyanophos; Cymoxanil; Cypermethrin; Cyproconazole; Cyprodinil; Dazomet; Dichlofluanid; Dichlorvos; Diclofop Methyl; Diethofencarb; Difenconazole; Diflubenzuron; Dimethenamid; Dimethoate; Dimethomorph; Diniconazole; Dinocap; Diphenamid; Diuron; DMPF; Epoxiconazole; EPTC; Etaconazole; Ethiofencarb; Ethion; Ethofumesate; Ethoprophos; Etoxazole; Famoxadone; Fenamidone; Fenamiphos Sulfoxide; Fenarimol; Fenazaquin; Fenhexamid; Fenoxaprop-ethyl; Fenpropathrin; Fenpyroximate; Fenthion; Fipronil Sulfone; Fluazifop-p-butyl; Fluazinam; Fludioxonil; Flufenoxuron; Flumioxazin; Flusilazole;

AOAC 2007.01

Gıda (Süt Ürünleri) (Devam)

Flutriafol; Fonofos; Formetanate; Fosthiazate; Furalaxyl; Furathiocarb; Haloxyfop-r-methylester; Hexaconazole; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazamox; Imidacloprid; Indoxacarb; Iodosulfuron methyl; Kresoxim-methyl; Lenacil; Linuron; Malaoxon; Malathion; Mecarbam; Metalaxyl; Metalaxyl-m; Metamitron; Methacrifos; Methamidophos; Methiocarb; Methomyl; Methoxyfenozide; Metolachlor; Metribuzin; Metsulfuron-methyl; Molinate; Monocrotophos; Monolinuron; Myclobutanil; N-2,4 Dimethylphenyl formamide (DMF); Nicosulfuron; Omethoate; Oxadixyl; Oxamyl; Oxyfluorfen; Paraoxon; Parathion- methyl; Penconazole; Phenmedipham; Phosmet; Pirimicarb; Pirimiphos-methyl; Primiphos-ethyl; Prochloraz; Profenofos; Promecarb; Prometryn; Propanil; Propaquizafop; Propargite; Propazine; Propiconazole; Propoxur; Propyzamide; Pymetrozine; Pyraclostrobin; Pyrazophos; Pyridaphenthion; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Quizalofop Ethyl; Rimsulfuron; Sethoxydim; Simazine; Spinosad; Spiroxamine; Tebuconazole; Tebufenozide; Tebufenpyrad; Tepraloxydim; Terbuthlazine; Terbutryn; Tetraconazole; Tetramethrin; Thiabendazole; Thiocloprid; Thiamethoxam; Thifensulfuron methyl; Thiobencarb; Thiodicarb; Thiophanate-methyl; Tolyfluanid; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; Trichlorfon; Triflumizole; Triticonazole; Zoxamide.

AOAC 2007.01

Gıda (Süt Ürünleri)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi 

GC-MS/MS Metodu: 

(111 Adet- 2-4 DDD (o-p DDD); 2-4 DDE (o-p DDE); 2-4 DDT (o-p DDT); 2-chloraniline; 4.4-Dichlorobenzene; 4-4 DDD (p-p DDD); 4-4 DDE (p-p DDE); 4-4 DDT (p-p DDT); Acetochlor; Alachlor; Aldrin; Aminocarb; Benfluralin; BHC alpha isomer; BHC beta isomer; BHC delta somer; Bifenthrin; Biphenyl; Bromfenvinfos; Bromocyclen; Bromophos-ethyl; Bromophos-methyl; Bromopropylate; Butylate; Cadusafos; Carbophenothion; Chinomethionate; Chlorbenside; Chlorbenzilate; Chlordane; Chlorfenapyr; Chlorfenprop-methyl; Chlorfenson; Chloroneb; Chlorpropham; Chlorthal-dimethyl; Cyanofenphos; Cyfluthrin; Cyhalofop-butyl; Cyhalothrin I (lambda); Demeton-S- methyl; Diazinon; Dicofol; Dieldrin; Diethatyl-ethyl; Dinitramine; Dioxabenzofos; Diphenylamine; Disulfoton; Endosulfan (alpha); Endosulfan(beta); Endosulfan-sulphate;

AOAC 2007.01

Gıda (Süt Ürünleri) (Devam)

Endrin; Esfenvalerate; Ethalfluralin; Fenbuconazole; Fenchlorphos; Fenitrothion; Fenson; Fenvalerate; Fluchloralin; Flucythrinate; Flurochloridone; Flurprimidol; Formothion; Heptachlor endo-epoxide; Heptachlor exo-epoxide; Heptachlor; Heptenophos; Hexachloro-1,3-butadiene; Hexachlorobenzene; Iodofenphos; Iprobenfos; Isodrin; Isofenphos; Leptophos; Lindane; Mefenpyr-diethyl; Methidathion; Mevinphos; Parathion ethyl; Pendimethalin; Pentachlorobenzene; Pentacholoaniline; Pentanochlor; Permethrin; Perthane; Pethoxamid; 2-Phenylphenol; Phorate; Phosalone; Phosphamidon; Procymidone; Profluralin; Propamocarb; Prothiofos; Quinalphos; S-Metolachlor; Fluvalinate-Tau; Tecnazene; Tefluthrin; Terbufos; Tetradifon; Thiometon; Tolclofos-methyl; Transfluthrin; Triadimefon; Triadimenol; Trifloxystrobin; Trifluralin; Vinclozolin.

AOAC 2007.01

Gıda (Yüksek Nişasta ve/veya Protein Ve Düşük Su Ve Yağ İçerikli Ürünler)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi 

LC-MS/MS Metodu:

 (355 Adet-(1)-Naphthylacetamide; 2,4 Dimethylanilin; 3,4,5

-Trimethacarb; Acephate; Acetamiprid; Acibenzolar-S-methly; Aclonifen; Acrinathrin; Aldicarb sulfone; Aldicarb sulfoxide; Aldicarb; Allethrin; Ametoctradin; Ametryn; Amidosulfuron; Amitraz; Anilofos; Aramite; Asulam; Atrazine; Azamethiphos; Azimsulfuron; Azinphos ethyl; Azinphos- methyl; Aziprotryne; Azoconazole; Azoxystrobin; Beflubutamid; Benalaxyl; Benfurocarb; Benomyl-Carbendazim; Bensulfuron-methyl; Bentazone; Benthiavalicarb-isopropyl; Benzoximate; Bifenazate; Bispyribac-sodium; Bitertanol; Boscalid; Bromacil; Bromoxynil; Bromuconazole; Bupirimate; Buprofezin; Butocarboxim sulfoxide; Butralin; Buturon; Carbaryl; Carbofuran; Carbofuran-3-hydroxy; Carbosulfan; Carboxin; Carfentrazone - ethyl; Chlorantraniliprole; Chlorbufam; Chlorfenvinphos; Chlorfluazuron; Chloridazon;

Chlormequat-chloride; Chlorotoluron; Chloroxuron; Chlorpyrifos; Chlorpyriphos Methyl; Chlorsulfuron; Chlorthiamid; Chromafenozide; Cinidon Ethyl; Clethodim; Climbazole; Clodinafop-propargyl ester; Clofentezine; Clomazone; Cloquintocet-1-methylhexyl-ester; Clothianidin;

AOAC 2007.01

Gıda (Yüksek Nişasta ve/veya Protein Ve Düşük Su Ve Yağ İçerikli Ürünler)

(Devam)

Coumaphos; Crimidine; Cyanazine; Cyazofamid; Cycloate; Cycloxydim; Cyflufenamid; Cymoxanil; Cypermethrin; Cyproconazole; Cyprodinil; Dazomet; Demeton-S-methyl sulfone; Demeton-S-methyl sulfoxide; Desmetryn; Diafenthiuron; Dichlofenthion; Dichlofluanid; Dichlorvos; Diclobutrazol; Diclofop Methyl; Diethofencarb; Difenconazole; Diflubenzuron; Diflufenican; Dimefox; Dimethachlor; Dimethenamid; Dimethoate; Dimethomorph; Dimetilan; Diniconazole; Dinocap; Dinoseb; Dinoterb; Dioxacarb; Diphenamid; Dipropetryn; Disulfoton sulfoxide; Diuron; DMPF; Dodine; Emamectin; Emamectin-Benzoate; EPN; Epoxiconazole; EPTC; Etaconazole; Ethametsulfuron-methyl; Ethiofencarb; Ethion; Ethirimol; Ethofumesate; Ethoprophos; Ethoxysulfuron; Etofenprox; Etoxazole; Famoxadone; Famphur; Fenamidone; Fenamiphos sulfone; Fenamiphos Sulfoxide; Fenarimol; Fenazaquin; Fenhexamid; Fenobucarb; Fenoxaprop-ethyl; Fenoxycarb; Fenpropathrin; Fenpropidin; Fenpropimorph; Fenpyroximate; Fensulfothion- sulfone; Fensulfothion; Fensulfothion-oxon sulfone;

Fensulfothion-oxon; Fenthion; Fipronil Sulfone; Fipronil; Flamprop-M-İsopropyl; Flazasulfuron; Florasulam; Fluazifop-p-butyl; Fluazinam; Flubenzimine; Fludioxonil; Flufenoxuron; Flumioxazin; Fluometuron; Fluopicolide; Fluopyram; Fluoroglycofen-ethyl; Fluoxastrobin; Flupyrsulfuron-methyl sodium; Fluquinconazole; Flurtamone; Flusilazole; Flutolanil; Flutriafol; Fluxapyroxad; Fonofos;

AOAC 2007.01

Gıda (Yüksek Nişasta ve/veya Protein Ve Düşük Su Ve Yağ İçerikli Ürünler)

(Devam)

Foramsulfuron; Forchlorfenuron; Formetanate; Fosthiazate; Fuberidazole; Furalaxyl; Furathiocarb; Haloxyfop; Haloxyfop-2-ethoxyethyl; Haloxyfop-methyl;

Haloxyfop-r-methylester; Hexaconazole; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazamox; Imazapic; Imazapyr; Imazosulfuron; Imibenconazole; Imidacloprid; Indoxacarb; Iodosulfuron methyl; Ioxynil; Ipconazole; Iprodione; Iprovalicarb; Isoproturon; Isopyrazam; Isoxadifen ethyl; Kresoxim-methyl; Lenacil; Linuron; Lufenuron; Malaoxon; Malathion; Mandipropamid; Mecarbam; Mecoprop; Mepanipyrim-hydroxypropyl; Mesosulfuron-methyl; Metalaxyl; Metalaxyl-m; Metamitron; Methacrifos; Methamidophos; Methiocarb sulfone; Methiocarb sulfoxide; Methiocarb; Methomyl; Methoxyfenozide; Metolachlor; Metosulam; Metrafenone; Metribuzin; Metsulfuron methyl; Molinate; Monocrotophos; Monolinuron; Myclobutanil; N-2,4 Dimethylphenyl formaide (DMF); Nicosulfuron; Norflurazon; Novaluron; Nuarimol; O.O-Tepp; Omethoate; Orthosulfamuron; Oxadiazon; Oxadixyl; Oxamyl; Oxasulfuron; Oxycarboxin; Oxyfluorfen; Paclobutrazole; Paraoxon-methyl;

Parathion-methyl; Pebulate; Pencycuron; Penoxsulam; Phenmedipham; Phenmedipham; Phosmet; Phoxim; Picolinafen; Picoxystrobin; Pinoxaden; Pirimicarb desmethyl formamido; Pirimicarb desmethyl; Pirimicarb; Pirimiphos-methyl; Primiphos-ethyl; Prochloraz; Profenofos;

AOAC 2007.01

Gıda (Yüksek Nişasta ve/veya Protein Ve Düşük Su Ve Yağ İçerikli Ürünler)

(Devam)

Profoxydim; Promecarb; Prometryn; Propachlor; Propanil; Propaquizafop; Propargite; Propazine; Propetamphos; Propham; Propiconazole; Propisochlor; Propoxur; Propyzamide; Proquinazid; Prosulfocarb; Prosulfuron; Prothioconazole; Pymetrozine; Pyraclostrobin; Pyrasulfotole; Pyrazophos; Pyrethrins; Pyridaben; Pyridalyl; Pyridaphenthion; Pyridate; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Quinoxyfen; Quizalofop Ethyl; Rimsulfuron; Rotenone; Sethoxydim; Simazine; Spinetoram; Spinosad; Spirodiclofen; Spiromesifen; Spirotetramat; Spirotetramat-enol; Spiroxamine; Sulcotrione; Sulfosulfuron; Sulfotep; Tebuconazole; Tebufenozide; Tebufenpyrad; Tebupirimfos; Teflubenzuron; Temephos; Tepraloxydim; Terbacil; Terbufos sulfone; Terbufos sulfoxide; Terbumeton; Terbuthlazine; Terbutryn; Tetraconazole; Tetramethrin; Thiabendazole; Thiacloprid; Thiamethoxam; Thidiazuron; Thifensulfuron methyl; Thiobencarb; Thiodicarb; Thiophanate-methyl; Tolfenpyrad; Tolyfluanid; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; Trichlorfon; Trichloronate; Tricyclazole; Tridemorph; Triflumizole; Triflumuron; Trinexapac-ethyl; Triticonazole; Tritosulfuron; Uniconazole; Vamidothion; Zoxamide.)

AOAC 2007.01

Gıda (Yüksek Nişasta ve/veya Protein Ve Düşük Su Ve Yağ İçerikli Ürünler)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi 

GC-MS/MS Metodu: 

(138 Adet-2-4 DDD (o-p DDD); 2-4 DDE (o-p DDE); 2-4 DDT (o-p

DDT); 2-chloraniline; 3-Chloraniline; 4.4-Dichlorobenzene; 4-4 DDD (p-p DDD); 4-4 DDE (p-p DDE); 4-4 DDT (p-p DDT);

Acetochlor; Alachlor; Aldrin; Alpha BHC (HCH); Alpha endosulfan; Aminocarb; Benfluralin; Beta BHC; Beta endosulfan; Bifenthrin; Biphenyl; Bromfenvinfos; Bromocyclen; Bromophos-ethyl; Bromophos-methyl; Bromopropylate; Butylate; Cadusafos; Carbophenothion; Chinomethionate; Chlorbenside; Chlorbenzilate; Chlordane; Chlordane-cis (Alpha); Chlordane-trans (Gamma); Chlorfenapyr; Chlorfenprop-methyl; Chlorfenson; Chloroneb; Chlorpropham; Chlorthal-dimethyl; Cyanofenphos; Cyanophos; Cyfluthrin; Cyhalofop-butyl; Cyhalothrin-gamma (Cyhalothrin); Delta BHC (HCH); Deltamethrin; Demeton-S- methyl; Demeton-S; Diazinon; Dicloran; Dicofol; Dicrotophos; Dieldrin; Diethatyl-ethyl; Dinitramine; Dioxabenzofos; Diphenylamine;

Disulfoton; E-Fenpyroximate;

AOAC 2007.01

Gıda (Yüksek Nişasta ve/veya Protein Ve Düşük Su Ve Yağ İçerikli Ürünler)

(Devam)

Endosulfan-sulphate; Endrin; Esfenvalerate; Ethalfluralin; Ethofumesate-2-keto; Fenbuconazole; Fenchlorphos; Fenitrothion; Fenson; Fenvalerate; Fluchloralin; Flucythrinate; Fluotrimazole; Flurochloridone; Flurprimidol; Fluvalinate-Tau;

Formothion; Heptachlor endo-epoxide; Heptachlor exo-epoxide; Heptachlor; Heptenophos; Hexachloro-1,3-butadiene; Hexachlorobenzene; Iodofenphos; Iprobenfos; Isocarbofos; Isodrin; Isofenphos; Lambda-cyhalothrin; Leptophos; Lindane (gama-HCH); Mefenpyr-diethyl; Methidathion; Methoxychlor; Mevinphos; Mirex; Nitrapyrin; Nitrothal-isopropyl; Parathion ethyl; Parathion-ethyl (Parathion); Penconazole; Pendimethalin; Pentachlorobenzene; Pentacholoaniline; Pentanochlor; Permethrin; Perthane; Pethoxamid; Phenylphenol,2-; Phorate sulfone; Phorate sulfoxide; Phorate; Phosalone; Phosphamidon; Phthalimide; Procymidone; Profluralin; Propamocarb; Prothiofos; Quinalphos; S-Metolachlor; Tecnazene; Tefluthrin; Terbufos; Tetrachlorvinphos; Tetradifon; Tetrahydrophthalimide(THPI); Tetrasul; Thiofanox; Thiometon; Tolclofos-methyl; Tolyfluanid; Transfluthrin; Triadimefon; Triadimenol; Trifloxystrobin; Trifluralin; Vinclozolin)

AOAC 2007.01

Gıda (Yüksek Yağ İçerikli Ürünler)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi
LC-MS/MS Metodu: 

(362 Adet-(1)-Naphthylacetamide; 2,4 D; 2,4

-Dimethylphenylformamide (DMF); 3,4,5-Trimethacarb; Acephate; Acetamiprid; Acibenzolar-S-methly; Aclonifen; Acrinathrin; Aldicarb sulfone; Aldicarb sulfoxide; Aldicarb; Allethrin; Ametoctradin; Ametryn; Amidosulfuron; Amitraz; Anilofos; Aramite; Asulam; Atrazine; Azamethiphos; Azimsulfuron; Azinphos ethyl; Azinphos- methyl; Aziprotryne; Azoconazole; Azoxystrobin; Beflubutamid; Benalaxyl; Bendiocarb; Benfurocarb; Benomyl-Carbendazim; Bensulfuron-methyl; Bentazone; Benthiavalicarb-isopropyl; Benzoximate; Bifenazate; Bispyribac-sodium; Bitertanol; Boscalid; Bromacil; Bromoxynil; Bromuconazole; Bupirimate; Buprofezin; Butocarboxim sulfoxide; Butocarboxim; Butralin; Buturon; Carbaryl; Carbofuran; Carbofuran-3-hydroxy; Carbosulfan; Carboxin; Carfentrazone - ethyl; Chlorantraniliprole; Chlorbufam; Chlorfenvinphos; Chlorfluazuron; Chloridazon; Chlormequat-chloride; Chlorotoluron; Chloroxuron; Chlorpyrifos; Chlorpyriphos Methyl; Chlorsulfuron; Chromafenozide; Cinidon Ethyl; Clethodim; Climbazole; Clodinafop-propargyl ester; Clofentezine; Clomazone; Cloquintocet-1-methylhexyl-ester;

AOAC 2007.01

Gıda (Yüksek Yağ İçerikli Ürünler)

(Devam)

Clothianidin; Coumaphos; Crimidine; Cyanazine; Cyazofamid; Cycloate; Cyflufenamid; Cymoxanil; Cypermethrin; Cyproconazole; Cyprodinil; Dazomet; Demeton-S-methyl sulfone; Demeton-S-methyl sulfoxide; Desmetryn; Diafenthiuron; Dichlofenthion; Dichlofluanid; Dichlorvos; Diclofop Methyl; Diethofencarb; Difenconazole; Diflubenzuron; Diflufenican; Dimefox; Dimethachlor; Dimethenamid; Dimethoate; Dimethomorph; Dimetilan; Diniconazole; Dinocap; Dinoseb; Dinoterb; Dioxacarb; Diphenamid; Dipropetryn; Disulfoton sulfone; Disulfoton sulfoxide; Diuron; Dodine; Emamectin; Emamectin-Benzoate; EPN; EPTC; Etaconazole; Ethametsulfuron-methyl; Ethiofencarb; Ethion; Ethiprole; Ethirimol; Ethofumesate; Ethoprophos; Ethoxysulfuron; Etofenprox; Etoxazole; Famoxadone; Famphur; Fenamidone; Fenamiphos sulfone; Fenamiphos Sulfoxide; Fenamiphos; Fenarimol; Fenazaquin; Fenhexamid; Fenobucarb; Fenoxaprop-ethyl; Fenoxycarb; Fenpiclonil; Fenpropathrin; Fenpropidin; Fenpropimorph; Fenpyroximate; Fensulfothion sulfone; Fensulfothion; Fensulfothion-oxon sulfone; Fensulfothion-oxon; Fenthion; Fenthion-oxon; Fipronil Sulfone; Fipronil; Flamprop-M-isopropyl; Flazasulfuron; Florasulam; Fluazifop-p-butyl; Fluazinam; Flubendiamide; Flubenzimine; Fludioxonil; Flufenoxuron; Flumioxazin; Fluometuron; Fluopicolide; Fluopyram; Fluoroglycofen-ethyl; Fluoxastrobin; Flupyrsulfuron-methyl sodium; Fluquinconazole; Flurtamone; Flusilazole;

AOAC 2007.01

Gıda (Yüksek Yağ İçerikli Ürünler)

(Devam)

Flutolanil; Flutriafol; Fluxapyroxad; Fonofos; Foramsulfuron; Forchlorfenuron; Formetanate-hydrochloride; Fosthiazate; Fuberidazole; Furalaxyl; Furathiocarb; Haloxyfop; Haloxyfop-2-ethoxyethyl; Haloxyfop-methyl;

Haloxyfop-r-methylester; Hexaconazole; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazamox; Imazapic; Imazapyr; Imazosulfuron; Imibenconazole; Imidacloprid; Indoxacarb; Iodosulfuron methyl; Ioxynil; Ipconazole; Iprodione; Iprovalicarb; Isoproturon; Isopyrazam; Isoxadifen-ethyl; Isoxaflutole; Kresoxim-methyl; Lenacil; Linuron; Lufenuron; Malaoxon; Malathion; Mandipropamid; Mecarbam; Mecoprop; Mecoprop-P; Mepanipyrim-hydroxypropyl;

Mesosulfuron-methyl; Metalaxyl; Metalaxyl-m; Metamitron; Methacrifos; Methamidophos; Methiocarb sulfone; Methiocarb sulfoxide; Methiocarb; Methomyl; Methoxyfenozide; Metolachlor; Metosulam; Metrafenone; Metribuzin; Metsulfuron-methyl; Molinate; Monocrotophos; Monolinuron; Myclobutanil; Nicosulfuron; Norflurazon;

Novaluron; Nuarimol; O.O-Tepp; Omethoate; Orthosulfamuron; Oxadiazon; Oxadixyl; Oxamyl; Oxasulfuron; Oxycarboxin; Oxyfluorfen; Paclobutrazole; Paraoxon-ethyl;

Paraoxon-methyl; Parathion-methyl; Pebulate; Penconazole; Pencycuron; Penoxsulam; Phenmedipham; Phenthoate; Phosmet; Phoxim; Picolinafen; Picoxystrobin; Pinoxaden; Pirimicarb desmethyl formamido; Pirimicarb desmethyl; Pirimicarb;

AOAC 2007.01

Gıda (Yüksek Yağ İçerikli Ürünler)

(Devam)

Pirimiphos-methyl; Primiphos-ethyl; Prochloraz; Profenofos; Profoxydim; Promecarb; Prometryn; Propachlor; Propanil; Propaquizafop; Propargite; Propazine; Propetamphos; Propham; Propiconazole; Propisochlor; Propoxur; Propyzamide; Proquinazid; Prosulfocarb; Prosulfuron; Prothioconazole; Pymetrozine; Pyraclostrobin; Pyraflufen-ethyl; Pyrasulfotole; Pyrazophos; Pyridaben; Pyridalyl; Pyridaphenthion; Pyridate; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Quinoxyfen; Quizalofop Ethyl; Rimsulfuron; Rotenone; Sethoxydim; Simazine; Spinetoram; Spinosad; Spirodiclofen; Spiromesifen; Spirotetramat;

Spirotetramat-enol; Spiroxamine; Sulcotrione; Sulfosulfuron; Sulfotep; Tebuconazole; Tebufenozide; Tebufenpyrad; Tebupirimfos; Teflubenzuron; Temephos; Tepraloxydim; Terbacil; Terbufos sulfone; Terbufos sulfoxide; Terbumeton; Terbuthlazine; Terbutryn; Tetraconazole; Tetramethrin; Thiabendazole; Thiacloprid; Thiamethoxam; Thidiazuron; Thifensulfuron methyl; Thiobencarb; Thiodicarb; Thiophanate-methyl; Tolfenpyrad; Tolyfluanid; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; Tribenuron-methyl; Trichlorfon; Trichloronate; Tricyclazole; Tridemorph; Triflumizole; Trinexapac-ethyl; Triticonazole; Tritosulfuron; Uniconazole; Vamidothion; Zoxamide)

AOAC 2007.01

Gıda (Yüksek Yağ İçerikli Ürünler)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi 

GC-MS/MS Metodu:

 (123 Adet- 2,4-DDD; 2,4-DDE; 2,4-DDT; 2-4 Dimethylanilin; 2-chloraniline; 3-Chloraniline; 4,4-DDD; 4,4-DDE; 4,4-DDT; 4,4-Dichlorobenzene; Acetochlor; Alachlor; Aldrin; Aminocarb; Benfluralin; BHC alpha isomer; BHC beta isomer; BHC delta somer; Bifenthrin; Biphenyl; Bromocyclen; Bromophos-ethyl; Bromophos-methyl; Bromopropylate; Butylate; Cadusafos; Carbophenothion; Chinomethionate; Chlorbenside; Chlorbenzilate; Chlordane-cis (Alpha); Chlordane-trans (Gamma); Chlorfenapyr; Chlorfenprop-methyl; Chlorfenson; Chloroneb; Chlorpropham; Chlorthal-dimethyl; Cyanofenphos; Cyanophos; Cyfluthrin; Cyhalofop-butyl; Cyhalothrin-lambda; Demeton-S- methyl; Diazinon; Dicloran; Dicofol; Dieldrin; Diethatyl-ethyl; Dinitramine; Dioxabenzofos; Diphenylamine; Disulfoton; E-Fenpyroximate; Endosulfan (alpha isomer); Endosulfan(beta); Endosulfan-sulphate; Endrin; Epoxiconazole; Esfenvalerate; Ethalfluralin; Ethofumesate-2-keto; Fenbuconazole;

AOAC 2007.01

Gıda (Yüksek Yağ İçerikli Ürünler)

(Devam)

Fenchlorphos; Fenitrothion; Fenson; Fenvalerate; Fluchloralin; Flucythrinate; Flurochloridone; Flurprimidol; Formothion; Heptachlor endo-epoxide; Heptachlor exo-epoxide; Heptachlor; Heptenophos; Hexachloro-1,3-butadiene; Hexachlorobenzene; Iodofenphos; Iprobenfos; Isodrin; Isofenphos; Lindane; Mefenpyr-diethyl; Methidathion; Methoxychlor; Mevinphos; Mirex; Nitrothal-isopropyl; Parathion-ethyl (Parathion); Pendimethalin; Pentachlorobenzene; Pentacholoaniline; Pentanochlor.; Permethrin; Perthane; Pethoxamid; 2-Phenylphenol; Phorate sulfone; Phorate sulfoxide; Phorate; Phosalone; Phthalimide; Procymidone; Profluralin; Propamocarb; Prothiophos; Quinalphos; S-Metolachlor; Tau-fluvalinate; Tecnazene; Tefluthrin; Terbufos; Tetradifon; Tetrasul; Thiometon; Tolclofos-methyl; Transfluthrin; Triadimefon; Triadimenol; Trifloxystrobin; Trifluralin; Vinclozolin)

AOAC 2007.01

Gıda ( Zor veya özgün ürünler-Baharat)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi 

LC-MS/MS Metodu:

 (314 Adet- (1)-Naphthylacetamide; 2,4 Dimethylaniline; 3,4,5-Trimethacarb; Acephate; Acetamiprid; Acibenzolar-S-methly; Aclonifen; Acrinathrin; Aldicarb Sulfone; Aldicarb Sulfoxide; Aldicarb; Ametryn; Amidosulfuron; Amitraz; Anilofos; Asulam; Atrazine; Azamethiphos; Azimsulfuron; Azinphos ethyl; Azinphos methyl; Azoconazole; Azoxystrobin; Beflubutamid; Benalaxyl; Benfurocarb; Benomyl -Carbendazim; Bensulfuron methyl; Bensulfuron methyl; Bentazone;Benthiavalicarb-isopropyl; Benzoximate; Bifenazate; Bispyribac-sodium; Bitertanol; Boscalid; Bromacil; Bromoxynil;Bromuconazole; Buprimate; Buprofezin; Butocarboxim sulfoxide; Butralin; Buturon; Carbaryl; Carbofuran; Carbofuran- 3-hydroxy; Carbosulfan; Carboxin; Carfentrazone - ethyl; Chlorantraniliprole; Chlorbufam; Chlorfenvinphos; Chlorfluazuron; Chloridazon; Chlormequat-chloride; Chlorotoluron; Chloroxuron; Chlorpyrifos-methyl; Chlorpyriphos; Chlorsulfuron; Chromafenozide; Cinidon Ethyl; Clethodim; Climbazole; Clodinafop-propargyl ester; Clofentezine; Clomazone; Cloquintocet-1-methylhexyl-ester; Clothianidin; Coumaphos; Crimidine; Cyanazine; Cyazofamid;Cycloate;

AOAC 2007.01

Gıda ( Zor veya özgün ürünler-Baharat) (Devam)

Cyflufenamid; Cymoxanil; Cypermethrin; Cyproconazole; Cyprodinil; Dazomet; Demeton-S-methyl sulfone; Demeton-S-methyl sulfoxide; Desmetryn; Diafenthiuron; Dichlofenthion; Dichlorvos; Dichlofluanid; Diclobutrazol; Diclofop Methyl; Diethofencarb; Difenconazole; Diflubenzuron; Diflufenican; Dimefox; Dimethachlor; Dimethenamid; Dimethoate; Dimethomorph; Dimetilan; Diniconazole; Dinocap; Dinoseb; Dinoterb; Dioxacarb; Diphenamid; Dipropetryn; Disulfoton sulfoxide; Diuron; DMPF; Dodine; Emamectin; Emamectin-Benzoate; EPN; Epoxiconazole; EPTC; Etaconazole; Ethametsulfuron-methyl; Ethiofencarb; Ethion; Ethirimol; Ethofumesate; Ethoprophos; Ethoxysulfuron; Etofenprox; Etoxazole; Famoxadone; Fenamidone; Fenamiphos sulfone; Fenamiphos Sulfoxide; Fenazaquin; Fenhexamide; Fenobucarb; Fenoxaprop-ethyl; Fenoxycarb; Fenpropidin; Fenpropimorph; Fenpyroximate; Fensulfothion;

Fensulfothion-oxon sulfone; Fensulfothion-oxon; Fenthion; Fipronil Sulfone; Fipronil; Flamprop-M-isopropyl; Flazasulfuron; Florasulam; Fluazifop-p-butyl; Fluazinam; Fludioxonil; Flufenoxuron; Fluometuron; Fluopicolide; Fluopyram; Fluoxastrobin; Flupyrsulfuron-methyl sodium;

Fluquinconazole; Flurtamone; Flusilazole; Flutriafol; Fluxapyroxad; Fonofos; Foramsulfuron; Forchlorfenuron; Formetanate; Fosthiazate; Fuberidazole; Furalaxyl; Furathiocarb; Haloxyfop-2-ethoxyethyl; Haloxyfop-methyl; Haloxyfop-r-methylester; Hexaconazole;

AOAC 2007.01

Gıda ( Zor veya özgün ürünler-Baharat) (Devam)

Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazapic; Imazosulfuron; Imidaclopid; Indoxacarb; Iodosulfuron methyl; Ioxynil; Ipconazole; Iprovalicarb; Isoproturon; Isopyrazam;

Kresoxim-methyl; Lenacil; Linuron; Lufenuron; Malaoxon; Malathion; Mandipropamid; Mecarbam; Mepanipyrim-hydroxypropyl; Mesosulfuron-methyl; Metalaxyl; Metalaxyl-M; Metamitron; Methacrifos; Methamidophos; Methiocarb sulfone; Methiocarb sulfoxide; Methiocarb; Methomyl; Methoxyfenozide; Metolachlor; Metosulam; Metrafenone; Metribuzin; Metsulfuron-methyl; Molinate; Monocrotophos; Monolinuron; Myclobutanil; N-2,4 Dimethylphenyl formaide (DMF); Nicosulfuron; Norflurazon; Nuarimol; O.O-Tepp; Omethoate; Orthosulfamuron; Oxadixyl; Oxamyl; Oxasulfuron; Oxycarboxin; Paclobutrazole; Paraoxon; Penconazole; Pencycuron; Penoxsulam; Phenmedipham; Phosmet; Picoxystrobin; Pinoxaden; Pirimicarb desmethyl formamido; Pirimicarb; Pirimiphos-methyl; Primiphos-ethyl; Prochloraz; Profenofos; Profoxydim; Promecarb; Prometryn; Propachlor; Propanil; Propaquizafop; Propargite; Propazine; Propham; Propiconazole; Propoxur; Propyzamide; Proquinazid; Prosulfocarb; Prosulfuron; Pymetrozine; Pyraclostrobin; Pyrasulfotole; Pyrazophos; Pyridaben; Pyridaphenthion; Pyridate; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Quinoxyfen; Quizalofop Ethyl; Rimsulfuron; Sethoxydim; Spinetoram; Spinosad; Spirodiclofen; Spiromesifen; Spirotetramat;

AOAC 2007.01

Gıda ( Zor veya özgün ürünler-Baharat) (Devam)

Spirotetramat-enol; Spiroxamine; Sulcotrione; Sulfosulfuron; Sulfotep; Tebuconazole; Tebufenozide; Tebufenpyrad; Tebupirimfos; Tepraloxydim; Terbufos sulfone; Terbufos sulfoxide; Terbumeton; Terburtyn; Terbuthylazine; Tetraconazole; Tetrametrin; Thiabendazole; Thiaclorpid; Thiametoxam; Thifensulfuron methyl; Thiobencarb; Thiodicarb; Thiophanate-methyl; Tolfenpyrad; Tolyfluanid; Tralkoxydim; Tri-allate; Triasulfuron; Triazophos; Trichloronate; Tricyclazole; Tridemorph; Triflumizole; Triflumuron; Trinexapac-ethyl; Triticonazole; Uniconazole; Vamidothion; Zoxamide)

AOAC 2007.01

Gıda ( Zor veya özgün ürünler-Baharat)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi 

GC-MS/MS Metodu: 

(66 Adet- 2-4 DDD (o-p DDD); 2-4 DDE (o-p DDE); 2-4 DDT (o-p DDT); 2-chloraniline; 4-4 DDD (p-p DDD); 4-4 DDE (p-p DDE); 4-4 DDT (p-p DDT); Acetochlor; Alachlor; Aldrin; Benfluralin; BHC alpha isomer; BHC beta isomer; BHC delta somer; Biphenyl; Bromocyclen; Bromopropylate; Butylate; Cadusafos; Chlorbenzilate; Chlorfenprop-methyl; Chlorpropham; Chlorthal-dimethyl; Cyhalofop-butyl; Diazinon; Dichlofluanid; Dichloran; Dicrotophos; Dieldrin; Dioxabenzofos; Diphenylamine; Disulfoton; Endosulfan (alpha isomer); Endosulfan(beta); Endosulfan-sulphate; Endrin; Fenchlorphos; Fenitrothion; Flurochloridone; Flurprimidol; Heptachlor; Heptenophos;   Hexachloro-1,3-butadiene; Hexachlorobenzene; Heptachlor endo-epoxide; Iprobenfos; Isocarbofos; Isodrin; Lindane; Mirex; Pendimethalin; Pentanochlor; Pethoxamid; 2-Phenylphenol; Phorate; Phthalimide; Prothiofos; S-Metolachlor; Tecnazene; Tefluthrin; Terbufos; Tetrahydrophthalimide(THPI); Thiometon;Tolclofos-methyl; Transfluthrin; Trifluralin; Vinclozolin)

AOAC 2007.01

Gıda (Yüksek Şeker ve Düşük Su İçerikli Ürünler)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi 

LC-MS/MS Metodu: 

(331 Adet- (1)-Naphthylacetamide; 2,4 Dimethylanilin; 3,4,5

-Trimethacarb; Acephate; Acetamiprid; Acibenzolar-S-methly; Acrinathrin; Aldicarb sulfone; Aldicarb sulfoxide; Aldicarb; Allethrin; Ametoctradin; Ametryn; Amidosulfuron; Amitraz; Anilofos; Aramite; Asulam; Atrazine; Azamethiphos; Azimsulfuron; Azinphos ethyl; Azinphos- methyl; Aziprotryne; Azoconazole; Azoxystrobin; Beflubutamid; Benalaxyl; Benfurocarb; Benomyl-Carbendazim; Bensulfuron-methyl; Bentazone; Benthiavalicarb-isopropyl; Benzoximate; Bifenazate; Bispyribac-sodium; Bitertanol; Boscalid; Bromacil; Bromoxynil; Bromuconazole; Bupirimate; Buprofezin; Butocarboxim; Butocarboxim sulfoxide; Butralin; Buturon; Carbaryl; Carbofuran; Carbofuran-3-hydroxy; Carbosulfan; Carboxin; Carfentrazone - ethyl; Chlorantraniliprole; Chlorbufam; Chlorfenvinphos; Chlorfluazuron; Chloridazon; Chlormequat-chloride; Chlorotoluron; Chloroxuron; Chlorpyriphos Methyl; Chlorpyriphos; Chlorsulfuron; Chromafenozide; Cinidon Ethyl; Clethodim; Climbazole; Clodinafop-propargyl ester; Clofentezine; Cloquintocet-1 -methylhexyl-ester; Clothianidin; Crimidine; Cyanazine;

AOAC 2007.01

Gıda (Yüksek Şeker ve Düşük Su İçerikli Ürünler)

(Devam)

Cyazofamid; Cycloate; Cyflufenamid; Cymoxanil; Cypermethrin; Cyproconazole; Cyprodinil; Dazomet; Demeton-S-methyl sulfone; Demeton-S-methyl sulfoxide; Desmetryn; Diafenthiuron; Dichlorvos; Diclofop Methyl; Diethofencarb; Difenconazole; Diflubenzuron; Diflufenican; Dimefox; Dimethachlor; Dimethenamid; Dimethoate; Dimethomorph; Dimetilan; Diniconazole; Dinocap; Dinoseb; Dinoterb; Dioxacarb; Diphenamid; Dipropetryn; Disulfoton sulfone; Disulfoton sulfoxide; Diuron; DMPF; Dodine; Emamectin; Emamectin-Benzoate; EPN; Epoxiconazole; EPTC; Etaconazole; Ethametsulfuron-methyl; Ethiofencarb; Ethion; Ethirimol; Ethofumesate; Ethoprophos; Ethoxysulfuron; Etofenprox; Etoxazole; Famoxadone; Famphur; Fenamidone; Fenamiphos sulfone; Fenamiphos Sulfoxide; Fenamiphos; Fenarimol; Fenazaquin; Fenhexamid; Fenobucarb; Fenoxaprop-ethyl; Fenoxycarb; Fenpropathrin; Fenpropidin; Fenpropimorph; Fenpyroximate; Fensulfothion sulfone; Fensulfothion; Fensulfothion-oxon sulfone; Fensulfothion-oxon; Fenthion; Fipronil Sulfone; Fipronil; Flamprop-M-isopropyl; Flazasulfuron; Florasulam; Fluazifop-p-butyl; Fluazinam; Fludioxonil; Flufenoxuron; Fluometuron; Fluopicolide; Fluopyram; Fluoxastrobin; Flupyrsulfuron-methyl sodium;

Fluquinconazole; Flurtamone; Flusilazole; Flutriafol; Fluxapyroxad; Fonofos; Foramsulfuron; Forchlorfenuron; Formetanate; Fosthiazate; Fuberidazole; Furalaxyl; Furathiocarb; Haloxyfop;

AOAC 2007.01

Gıda (Yüksek Şeker ve Düşük Su İçerikli Ürünler)

(Devam)

Haloxyfop-2-ethoxyethyl; Haloxyfop-methyl;

Haloxyfop-r-methylester; Hexaconazole; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazamox; Imazapic; Imazapyr; Imazosulfuron; Imidacloprid; Indoxacarb; Iodosulfuron-methyl sodium; Ioxynil; Ipconazole; Iprodione; Iprovalicarb; Isoproturon; Isopyrazam; Kresoxim-methyl; Lenacil; Linuron; Lufenuron; Malaoxon; Malathion; Mandipropamid; Mecarbam; Mepanipyrim-hydroxypropyl; Mesosulfuron-methyl; Metalaxyl; Metalaxyl-m; Metamitron; Methacrifos; Methamidophos; Methiocarb sulfone; Methiocarb sulfoxide; Methiocarb; Methomyl; Methoxyfenozide; Metolachlor; Metosulam; Metrafenone; Metribuzin; Metsulfuron-methyl; Molinate; Monocrotophos; Monolinuron; Myclobutanil; N-2,4 Dimethylphenyl formaide (DMF); Nicosulfuron; Norflurazon; Novaluron; Nuarimol; O.O-Tepp; Omethoate; Orthosulfamuron; Oxadixyl; Oxasulfuron; Oxycarboxin; Oxyfluorfen; Paclobutrazole; Paraoxon; Paraoxon-methyl; Parathion- methyl; Penconazole; Pencycuron; Penoxsulam; Phenmedipham; Phosmet; Picoxystrobin; Pinoxaden; Pirimicarb desmethyl formamido; Pirimicarb desmethyl; Pirimicarb; Pirimiphos-methyl; Primiphos-ethyl; Prochloraz; Profenofos; Profoxydim; Promecarb; Prometryn; Propachlor; Propanil; Propaquizafop; Propargite; Propazine; Propham; Propiconazole; Propisochlor; Propoxur; Propyzamide; Proquinazid; Prosulfocarb; Prosulfuron; Prothioconazole; Pymetrozine; Pyraclostrobin;

AOAC 2007.01

Gıda (Yüksek Şeker ve Düşük Su İçerikli Ürünler)

(Devam)

Pyrasulfotole; Pyrazophos; Pyridaben; Pyridaphenthion; Pyridate; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Quinoxyfen; Quizalofop Ethyl; Rimsulfuron; Sethoxydim; Simazine; Spinetoram; Spinosad; Spirodiclofen; Spiromesifen; Spirotetramat; Spirotetramat-enol; Spiroxamine; Sulcotrione; Sulfosulfuron; Sulfotep; Tebuconazole; Tebufenozide; Tebufenpyrad; Tebupirimfos; Teflubenzuron; Tepraloxydim; Terbufos sulfone; Terbufos sulfoxide; Terbumeton; Terbuthlazine; Terbutryn; Tetraconazole; Tetramethrin; Thiabendazole; Thiacloprid; Thiamethoxam; Thidiazuron; Thifensulfuron methyl; Thiobencarb; Thiodicarb; Thiophanate-methyl; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Triazophos;

Tribenuron-methyl; Trichloronate; Tricyclazole; Tridemorph; Triflumizole; Triflumuron; Trinexapac-ethyl; Triticonazole; Uniconazole; Vamidothion; Zoxamide)

AOAC 2007.01

Gıda (Yüksek Şeker ve Düşük Su İçerikli Ürünler)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi 

GC-MS/MS Metodu: 

(133 Adet- 2-4 DDD (o-p DDD); 2-4 DDE (o-p DDE); 2-4 DDT (o-p DDT); 2-chloraniline; 3-Chloraniline; 4.4-Dichlorobenzene; 4-4 DDD (pp ddd); 4-4 DDE (pp dde); 4-4 DDT (pp ddt); Acetochlor; Alachlor; Aldrin; Aminocarb; Benfluralin; BHC alpha isomer; BHC beta isomer; BHC delta somer; Bifenthrin; Biphenyl; Bromfenvinfos; Bromocyclen; Bromophos-ethyl;

Bromophos-methyl (Bromophos); Bromopropylate; Butylate; Cadusafos; Chinomethionate; Chlorbenside; Chlorbenzilate; Chlordane; Chlordane-cis (Alpha); Chlordane-trans (Gamma); Chlorfenapyr; Chlorfenprop-methyl; Chlorfenson; Chloroneb; Chlorpropham; Chlorthal-dimethyl; Cyanofenphos; Cyanophos; Cyfluthrin; Cyhalofop-butyl; Cyhalothrin I (lambda); Deltamethrin; Demeton-S- methyl; Diazinon; Dichlofluanid; Dicloran; Dicofol; Dicrotophos; Dieldrin; Diethatyl-ethyl; Dinitramine; Dioxabenzofos; Diphenylamine; Disulfoton; E-Fenpyroximate; Endosulfan (alpha isomer); Endosulfan(beta); Endosulfan-sulphate;

AOAC 2007.01

Gıda (Yüksek Şeker ve Düşük Su İçerikli Ürünler)

(Devam)

Endrin; Esfenvalerate; Ethalfluralin; Ethofumesate-2-keto; Fenbuconazole; Fenchlorphos; Fenitrothion; Fenson; Fenvalerate; Fluchloralin; Flucythrinate; Fluotrimazole; Flurochloridone; Flurprimidol; Formothion; Heptachlor endo-epoxide; Heptachlor exo-epoxide; Heptachlor; Heptenophos; Hexachloro-1,3-butadiene; Hexachlorobenzene; Iodofenphos; Iprobenfos; Isocarbofos; Isodrin; Isofenphos; Lactofen; Leptophos; Lindane;

Mefenpyr-diethyl; Methidathion; Methoxychlor; Mevinphos; Mirex; Nitrapyrin; Nitrothal-isopropyl; Oxamyl;Parathion ethyl; Pcnb(quintozene); Pendimethalin; Pentachlorobenzene; Pentacholoaniline; Pentanochlor; Permethrin; Perthane; Pethoxamid; 2-Phenylphenol; Phorate sulfone; Phorate sulfoxide; Phorate; Phosalone; Phosphamidon; Phthalimide; Procymidone; Profluralin; Propamocarb; Prothiofos; Quinalphos; S-Metolachlor; Tau-fluvalinate; Tecnazene; Tefluthrin; Terbufos; Tetrachlorvinphos; Tetradifon; Tetrasul; Thiometon; Tolclofos-methyl; Transfluthrin; Triadimefon; Triadimenol; Trifloxystrobin; Trifluralin; Vinclozolin)

AOAC 2007.01

Gıda (Et ve Su ürünleri-Kırmızı Et)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi 

LC-MS/MS Metodu 

(136 Adet- Acephate; Acibenzolar-S-methly ; Aclonifen; Aldicarb sulfone; Atrazine; Azinphos ethly; Azinphos-methly; Azoxystrobin; Benalaxyl; Benfurocarb; Benomyl+Carbendazim ; Bensulfuron-methyl; Bifenazate; Bitertanol; Boscalid; Bromuconazole; Bupirimate; Butralin; Carbaryl; Carbofuran; Carboxin; Carfentrazone-ethyl; Chlorbufam; Chlorfenvinphos; Chlorfluazuron; Chloridazon; Chlorpyriphos;

Chlorpyriphos-methly; Chlorsulfuron; Chlothianidin; Clethodim; Clofentezine; Cymoxanil; Cyproconazole; Cyprodinil; Diethofencarb; Diflubenzuron; Difonconazole; Dimethenamid; Dimethomorph; Dinicionazole; Diphenamid; Diuron; DMPF; Epoxiconazole; EPTC; Etaconazole; Ethiofencarb; Ethion; Ethofumesate; Ethoprophos; Famoxadone; Fenamidone; Fenamiphos sulfoxide; Fenarimol; Fenhexamid; Fenoxaprop-ethyl; Fenoxycarb; Fenpropathrin; Fenpyroximate; Fenthion; Fipronil sulfone; Fluazifop-P-butyl; Flusilazole; Flutriafol; Fonofos; Formetanate; Fosthiazate;

AOAC 2007.01

Gıda (Et ve Su ürünleri-Kırmızı Et) (Devam)

Furalaxyl; Furathiocarb; Haloxyfop-R-methylester; Hexaconazole; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Ioxynil; Imidacloprid; Indoxacarb; Iodosulfuron methyl; Iprodione; Lenacil; Linuron; Lufenuron; Malaoxon; Malathion; Mecarbam; Metalaxyl+Metalaxyl-M; Methacrifos; Methamidophos; Methiocarb; Methomyl; Methoxyfenozide; Metolachlor; Metribuzin; Metsulfuruon-methyl; Molinate; Monocrotophos; Myclobutanil; Nicosulfuron; Omethoate; Oxadixyl; Oxamyl; Paraoxon; Parathion-methyl; Phenmedipham; Phosmet; Pirimicarb; Pirimiphos-ethyl; Pirimiphos-methyl; Prochloraz; Profenofos; Prometryn; Propanil; Propargite; Propoxour; Pymetrozine; Pyrazaphos; Pyridaphenthion; Pyrimethanil; Quinoxyfen; Rimsulfuron; Spinosad (Spinosyn A+D) ; Tebuconazole; Tebufenpyrad; Tepraloxydim; Terbutryn; Thiamethoxam; Thiobencarb; Thiophanate-methyl; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; Trichlorfon; Triflumizole; Triticonazole; Zoxamide)

AOAC 2007.01

Gıda (Et ve Su ürünleri-Kırmızı Et)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi 

GC-MS/MS Metodu 

(38 Adet- 2,4 DDD; 2,4 DDE; 2,4 DDT; 2-Chloraniline; 3

-Chloraniline; 4,4 DDD; 4,4 DDE; 4,4 DDT; BHC Alpha İsomer; BHC Beta İsomer; BHC Delta Isomer; Bifenthrin ; Bromophos Ethyl; Bromopropylate; Cadusafos; Chlordane Trans-Gamma; Chlorthal- Dimethyl; Diazinon; Dicofol; Dieldrin; Dioxabenzofos; Endosulfan Alpha; Endosulfan Beta; Fluotrimazole; Flurprimidol; Heptachlor Endo Epoxide; Isofenphos; Mefenpyr-Diethyl; Nitrapyrin; Pcnb (Quintozone); Pentacholoaniline; S-Metolachlor; Tefluthrin; Thiofanox; Tolcofos-Methyl; Transfluthrin; Triadimefon; Vinclozolin)

AOAC 2007.01

Gıda (Et ve Su ürünleri-Beyaz Et)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi 

LC-MS/MS Metodu

 (101 Adet- Acetamiprid; Acrinathrin; Aldicarb; Atrazine; Azinphos-ethyl; Azinphos-methyl; Azoxystrobin; Benalaxyl; Bifenazate; Bitertanol; Boscalid; Bromuconazole; Bupirimate; Butralin; Carboxin; Carfentrazone-ethyl; Chlorfenvinphos; Chlorfluazuron; Chloridazon; Clodinafop-propargyl ester; Clothianidin; Cypermethrin; Cyproconazole; Cyprodinil; Diafenthiuron; Diclofop Methyl; Diethofencarb; Difenconozale; Diflubenzuron; Dimethenamid; Dimethomorph; Diniconazole; Diphenamid; Epoxiconazole; Etaconazole; Ethoprophos; Etofenprox; Famoxadone; Fenamidone; Fenamiphos Sulfoxide; Fenarimol; Fenazaquin; Fenhexamid; Fenoxaprop-ethyl; Fenoxycarb; Fenpropathrin; Fenpyrioximate; Fipronil sulfone; Fluazifop-p-butyl; Flufenoxuron; Flumioxazin; Flusilazole; Flutriafol; Fosthiazate; Furalaxyl;)

AOAC 2007.01

Gıda (Et ve Su ürünleri-Beyaz Et)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi 

LC-MS/MS Metodu (Devam)

(Hexaconazole; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imidacloprid; Indoxacarb; Iprodione; Lenacil; Malaoxon; Malathion; Mecarbam; Metalaxyl+Metalaxyl-M; Methoxyfenozide; Metolachlor; Monochrotophos; Myclobutanil; Omethoate; Oxadixyl; Paraoxon; Phosmet; Pirimiphos-ethyl; Pirimiphos-methyl; Primicarb; Prochloraz; Profenofos;

Prometryn; Propamocarb; Propargite; Pyrazophos; Pyridaben; Pyridaphenthion; Pyridate; Quinoxyfen; Quizalofop-ethyl; Simazine; Tebuconazole; Tebufenpyrad; Terbuthlazine; Tetramethrin; Thiabendazole; Thiacloprid; Thiamethoxam; Thiophanate-methyl; Triazophos; Triflumizole; Triticonazole; Zoxamide)

AOAC 2007.01

Gıda (Et ve Su ürünleri-Beyaz Et)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi 

GC-MS/MS Metodu 

(21 Adet- 2,4 DDD; 2,4 DDE; 2,4 DDT; 2-Chloraniline; 3

-Chloraniline; 4,4 DDD; 4,4 DDE; 4,4 DDT; 4,4

-Dichlorobenzephenone; Butylate; Chlorbenside; Chlorfenson; Dicrotophos; Diphenylamine; Disulfoton; Dicofol;

E-Fenproximate; Fenson; Isodrin; Mirex; Tetrasul)

AOAC 2007.01

Gıda (Süt ve Süt Ürünleri-Süt)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi 

LC-MS/MS Metodu

(168 Adet- Acephate; Acetamiprid; Acibenzolar-Smethyl; Aclonifen; Aldicarb sulfone; Amitraz; Atrazine; Azinphos ethyl; Azinphos- methyl; Azoxystrobin; Benalaxyl; Benfurocarb; Benomyl+Carbendazim ; Bensulfuron-methyl; Bitertanol; Boscalid; Bromuconazole; Bupirimate; Buprofezin; Butralin; Carbaryl; Carbofuran; Carbosulfan; Carboxin; Carfentrazone - ethyl; Chlorbufam; Chlorfenvinphos; Chloridazon; Chlorpyriphos Methyl; Chlorpyriphos; Chlorsulfuron; Clethodim; Clodinafop-propargyl ester; Clofentezine; Clothianidin; Cymoxanil; Cyproconazole; Cyprodinil; Dichlorvos; Diclofop Methyl; Diethofencarb; Difenconazole; Diflubenzuron; Dimethenamid; Dimethoate; Dimethomorph; Diniconazole; Dinocap; Diphenamid; Diuron; DMPF; Epoxiconazole; EPTC; Etaconazole; Ethiofencarb; Ethion; Ethofumesate; Ethoprophos; Etoxazole; Famoxadone; Fenamidone; Fenamiphos Sulfoxide; Fenarimol; Fenazaquin; Fenhexamid; Fenpropathrin; Fenpyroximate; Fipronil Sulfone; Fluazifop-p-butyl; Fluazinam; Fludioxonil; Flufenoxuron; Flumioxazin; Flusilazole; Flutriafol; Fonofos; Formetanate; Fosthiazate; Furalaxyl; Furathiocarb;

AOAC 2007.01

Gıda (Süt ve Süt Ürünleri-Süt) (Devam)

Haloxyfop-r-methylester; Hexaconazole; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazamox; Imidacloprid; Indoxacarb; Iodosulfuron methyl; Ioxynil; Kresoxim-methyl; Lenacil; Linuron; Malaoxon; Malathion; Mecarbam; Metalaxyl+Metalaxyl-M; Metamitron; Methacrifos; Methamidophos; Methiocarb; Methomyl; Methoxyfenozide; Metolachlor; Metribuzin; Metsulfuron-methyl; Molinate; Monocrotophos; Monolinuron; Myclobutanil; N-2,4 Dimethylphenyl formaide (DMF); Nicosulfuron; Omethoate; Oxadixyl; Oxamyl; Oxyfluorfen; Parathion- methyl; Penconazole; Phosmet; Pirimicarb; Pirimiphos-methyl; Primiphos-ethyl; Prochloraz; Profenofos; Promecarb; Prometryn; Propamocarb; Propanil; Propaquizafop; Propargite; Propazine; Propiconazole; Propoxur; Propyzamide; Pymetrozine; Pyraclostrobin; Pyrazophos; Pyridaphenthion; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Quizalofop Ethyl; Rimsulfuron; Simazine; Spinosad; Spiroxamine; Tebuconazole; Tebufenozide; Tebufenpyrad; Tepraloxydim; Terbuthlazine; Terbutryn; Tetraconazole; Tetramethrin; Thiabendazole; Thiacloprid; Thiamethoxam; Thiobencarb; Thiodicarb; Thiophanate-methyl; Tolyfluanid; Tralkoxydim; Triallate; Triasulfuron; Triazophos; Trichlorfon; Triflumizole; Triticonazole; Zoxamide)

AOAC 2007.01

Gıda (Süt ve Süt Ürünleri-Süt)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

GC-MS/MS Metodu

(97 Adet- 2,4 DDD; 2,4 DDE; 2,4 DDT; 2-Chloraniline; 3

-Chloraniline; 4,4 Dichlorobenzene; 4,4

Dichlorobenzophenone; 4,4 DDD; 4,4 DDE; 4,4 DDT; Acetochlor; Alachlor; Benfluralin; BHC Alpha İsomer; BHC Beta İsomer; BHC Delta İsomer; Bifenthrin; Biphenyl; Bromfenvintos;

Bromophos-Ethyl; Bromophos-Methyl; Bromopylate; Butylate; Cadusafos; Carbophenothion; Chlorbenside; Chlorbenzilate; Chlordane-Cis- Alpha; Chlordane-Oxy; Chlordane-Trans-Gamma; Chlorfenapyr; Chlorfenson; Chloroneb; Chlorpropharm; Chlorthal- Dimethyl; Cyanofenphos; Cyhalofop- Butyl; Demeton-S Methyl; Diazinon; Dichloran; Dicofol; Dicrotophos; Dieldrin; Diethatyl-Ethyl; Dioxabenzofos; Diphenylamine; Disulfoton; E-Fenpyroximate; Endosulfan (Alpha); Endosulfan (Beta); Endrin; Esfenvelarate; Fenbucanazole; Fenchlorphos; Fenitrothion; Fenson; Fenvalerate; Flurchloralin ; Fluotrimazole; Flurochloridone; Flurprimidol; Formothion; Heptachlor;

Heptachlor-Endo-Epoxide; Heptachlor-Exo-Epoxide; Hexachloro 1-3 Butadiene; Hexachlorobenzene; Iodofenphos; Iprobenfos; Isofenphos; Leptophos; Lindane;

Mefenpyr-Diethyl; Nitrofen; Nitrothal- İsopropyl; Pendimathalin; Pentachlorobenzene; Pentachloalinile; Pentanochlor; Perthane; Pethoxamid; 2-Phenylphenol; Profluralin; Prothiofos; Quinaphos; S-Metolachlor; Tecnazene; Terbufos; Tetradifon; Thiofanox; Thiometon; Tolclofos- Methyl; Transfluthrin; Triadimefon; Trifloxystrobin; Trifluralin; Vinclozolin)

AOAC 2007.01

Bebek Formülleri, Devam Formülleri ve Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu

(23 Adet- Cadusafos; Demeton-S-methyl; Demeton-S-methyl sulfone; Oxydemeton-methyl (Demeton-S-methyl sulfoxide); Ethoprophos; Fipronil; Fipronil-desulfinyl ; Propylenethiourea; Disulfoton sulfoxide ; Disulfoton sulfone; Fensulfothion; Fensulfothion-oxon-sulfone; Fensulfothion-oxon; Fensulfothion-sulfone; Fentin(triphenyltin katyonu); Haloxyfop; Haloxyfop-P; Haloxyfop-methyl; Haloxyfop-R-methlyester; Haloxyfop-2-ethoxyethyl;

Omethoate; Terbufos-sulfone; Terbufos-sulfoxide)

EURL-CF 2015-V20

Bebek Formülleri, Devam Formülleri ve Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

 GC-MS/MS Metodu:

 (10 Adet- Aldrin; Dieldrin; Disulfoton; Endrin; Heptachlor; Heptachlor-cis-epoxide; Heptachlor-trans-epoxide; Hexachlorobenzene; Nitrofen; Terbufos)

EURL-CF 2015-V20

Bebek Formülleri, Devam Formülleri ve Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları

Dithiocarbamate Grubu Pestisitlerin Analizi GC-MS/MS Metodu:

(Toplam CS₂ cinsinden ifade edilen Ferbam; Maneb; Mancozeb; Metiram; Propineb; Thiram; Zineb; Ziram v.d.)

EURL-SRM -DTC Method

Gıda (Yüksek Su İçerikli / Yüksek Asit Yüksek Su İçerikli Ürünler)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu:

(39 Adet- 4-Nitrophenol; 5-Hydroxythiabendazole; 6

-Furfurylaminopurine (Kinetin); Aminocarb; Benoxacor; Benzovindiflupyr; Benzyladenine (6-Benzylaminopurine); Cyclouron; Cyflumetofen; Demeton-s-methyl; Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC); Diflovidazin(Flufenzine); Fenthion sulfone; Flonicamid; Flucarbazone-sodium; Flumioxazin; Haloxyfop-P(R); Hydroxy-tebuconazole; Isofenphos-des-N-isopropyl; Mepanipyrim; Mesosulfuron-methyl; Mesotrione; Metbromuron;

N-Desmethylacetamiprid; Oxathiapiprolin; Phosfolan; Phosmet oxon; Prallethrin; Primisulfuron-methyl; Prohexadione-Calcium; Propamocarb; Pydiflumetofen; Pyroxsulam; Quizalofop-P-tefuryl; Sedaxane; Sodium O-nitrophenolate; Thifensulfuron-methyl; Tribufos)

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Gıda (Yüksek Su İçerikli / Yüksek Asit Yüksek Su İçerikli Ürünler)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

GC-MS/MS Metodu:

(17 Adet- Bromuconazole; Chlordane-oxy; Chlorpyrifos; Chlorpyrifos-methyl; Cypermethrin + Cypermethrin Alpha; Dichlofluanid; Diclofop-methyl; Endrin-aldehit; Endrin-keto; EPTC; Ethofumesate; Folpet; Isocarbophos; Metolachlor; Penconazole; Phorate sulfone)

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Gıda (Yüksek Yağ, Orta / Çok Düşük Su İçerikli Ürünler)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu:

(47 Adet- 2,4-Dimethylaniline-(DMA); 4-Nitrophenol; 5

-Hydroxythiabendazole; 6-Furfurylaminopurine (Kinetin); Aminocarb; Anilazine; Benzovindiflupyr; Benzyladenine (6

-Benzylaminopurine); Chlorthiamid; Cloquintocet-mexyl; Cyclouron; Cycloxydim; Cyflumetofen; Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC); Demeton-S- methyl; Diclobutrazol; Diflovidazin(Flufenzine); Epoxiconazole; Fenthion sulfone; Flonicamid; Flucarbazone-sodium; Fluroxypyr; Halosulfuron-methyl; Haloxyfop-P(R); Hydroxy-tebuconazole; Isofenphos-des-N-isopropyl; Mepanipyrim; Mesosulfuron-methyl; Mesotrione;

Metbromuron; N-2;4-Dimethylphenyl-N-methylformamidine (DMPF); Naled; N-Desmethylacetamiprid; Oxathiapiprolin; Phorate sulfoxide; Phosfolan; Phosmet oxon; Prallethrin; Primisulfuron-methyl; Prohexadione-Calcium; Pydiflumetofen; Pyrethrins; Pyroxsulam; Quizalofop-P-tefuryl; Sedaxane; Tribufos; Triflumuron)

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Gıda (Yüksek Yağ, Orta / Çok Düşük Su İçerikli Ürünler)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

GC-MS/MS Metodu:

(33 Adet- Bromfenvinfos; Bromophos-methyl; Bromuconazole; Chlordane-oxy; Chlorpyrifos; Chlorpyrifos-methyl; Cyhalothrin (Gamma); Cypermethrin + Cypermethrin Alpha; Deltamethrin; Dichlofluanid; Dichlorobenzophenone-4,4; Diclofop-methyl; Dicrotophos; Endrin-aldehit; Endrin-keto; EPTC; Ethofumesate; Fenthion sulfoxide; Fluotrimazole; Folpet; Isocarbophos; Leptophos; Metolachlor; Nitrapyrin; Nitrofen; Penconazole; Phosphamidon; Quintozene(Pcnb); Tetrachlorvinphos; Thiofanox; THPI(Tetrahydrophthalimide); Tolyfluanid)

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Gıda (Yüksek Şeker Düşük Su

İçerikli Ürünler)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu:

(71 Adet- 4-Nitrophenol; 5-Hydroxythiabendazole; 6

-Furfurylaminopurine (Kinetin); Aclonifen; Aminocarb; Anilazine; Bendiocarb; Benzovindiflupyr; Benzyladenine (6

-Benzylaminopurine); Clomazone; Cloquintocet-mexyl; Coumaphos; Cyclouron; Cycloxydim; Cyflumetofen; Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC); Demeton-s-methyl; Dichlofenthion; Dichlofluanid; Diclobutrazol; Ethiprole; Fenpiclonil; Fenthion sulfone; Flonicamid; Flubenzimine; Flumioxazin; Fluoroglycofen-ethyl; Fluroxypyr; Flutolanil; Halosulfuron-methyl; Haloxyfop-P(R); Hydroxy-tebuconazole; Imibenconazole; Isofenphos-des-N-isopropyl; Isoxadifen-ethyl; Isoxaflutale; Mecoprop-(MCPP); Mecoprop-P-(MCPP-P); Mepanipyrim; Mesosulfuron-methyl; Mesotrione; Metbromuron; Naled; N-Desmethylacetamiprid; Oxadiazon; Oxamyl; Oxathiapiprolin; Pebulate; Phorate sulfoxide; Phosfolan; Phosmet oxon; Phoxim; Picolinafen; Prallethrin; Prohexadione-Calcium; Propamocarb; Propetamphos; Pydiflumetofen; Pyraflufen ethyl; Pyrethrins; Pyroxsulam; Quizalofop-P-tefuryl; Rotenone; Sedaxane; Temephos; Terbacil; Tribufos; Trichlorfon; Tritosulfuron;

Primisulfuron-methyl)

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Gıda (Yüksek Şeker Düşük Su

İçerikli Ürünler)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

GC-MS/MS Metodu:

(22 Adet- Bromuconazole; Carbophenothion; Chlordane-oxy; Chlorpyrifos; Chlorpyrifos-methyl; Cyhalothrin (Gamma); Cypermethrin + Cypermethrin Alpha; Dichlorobenzophenone- 4.4; Diclofop-methyl; Endrin-aldehit; Endrin-keto; EPTC; Ethofumesate; Fenthion sulfoxide; Folpet; Metolachlor; Nitrofen; Penconazole; Thiofanox; THPI(Tetrahydrophthalimide); Tolyfluanid)

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Gıda (Yüksek Nişasta ve/veya Protein Düşük Su ve Yağ İçerikli Ürünler)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu:

(53 Etken Madde): 4-Nitrophenol; 5-Hydroxythiabendazole; 6 -Furfurylaminopurine (Kinetin); Aminocarb; Anilazine; Bendiocarb; Benzovindiflupyr; Benzyladenine (6

-Benzylaminopurine); Butocarboxim; Cloquintocet-mexyl; Cyclouron; Cyflumetofen; Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC); Demeton-s-methyl; Dichlofluanid; Diflovidazin(Flufenzine); Disulfoton sulfone; Ethiprole; Fenamiphos; Fenpiclonil; Fenthion sulfone; Flonicamid; Flucarbazone-sodium; Fluroxypyr; Halosulfuron-methyl; Haloxyfop-P(R); Haloxyfop-R-methyl; Hydroxy-tebuconazole; Isofenphos-des-N-isopropyl; Isoxaflutale; Mecoprop-P- (MCPP-P); Mepanipyrim; Mesosulfuron-methyl; Mesotrione; Metbromuron; Naled; N-Desmethylacetamiprid; Oxathiapiprolin; Parathion- methyl; Penconazole; Phorate sulfoxide; Phosfolan; Phosmet oxon; Prallethrin; Primisulfuron-methyl; Prohexadione-Calcium; Propamocarb; Pydiflumetofen; Pyroxsulam; Quizalofop-P-tefuryl; Sedaxane; Tribufos; Tritosulfuron)

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Gıda (Yüksek Nişasta ve/veya Protein Düşük Su ve Yağ İçerikli Ürünler)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

GC-MS/MS Metodu:

(20 Adet- Bifenthrin; Bromuconazole; Chlordane-oxy; Chlorpyrifos; Chlorpyrifos-methyl; Cypermethrin + Cypermethrin Alpha; Dichlofluanid; Dichlorobenzophenone- 4.4; Diclofop-methyl; Endrin-aldehit; Endrin-keto; EPTC; Ethofumesate; Fenthion sulfoxide; Folpet; Metolachlor; Nitrofen; Pentachlorobenzene; Quintozene(Pcnb)

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Gıda (Zor ve Özgün Ürünler)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu:

(65 Adet- 4-Nitrophenol; 5-Hydroxythiabendazole; 6

-Furfurylaminopurine (Kinetin); Allethrin; Aminocarb; Aramite; Aziprotryne; Bendiocarb; Benzovindiflupyr; Benzyladenine (6

-Benzylaminopurine); Cloquintocet-mexyl; Cyclouron; Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC); Disulfoton sulfone; Ethiprole; Famphur; Fenamiphos; Fenpiclonil; Fensulfothion oxon; Fensulfothion sulfone; Fenthion sulfone; Flonicamid; Flubenzimine; Fluoroglycofen-ethyl; Fluroxypyr; Flutolanil; Halosulfuron-methyl; Haloxyfop; Hydroxy-tebuconazole; Imibenconazole; Iprodione; Isofenphos-des-N-isopropyl; Isoxadifen-ethyl; Isoxaflutale; Mepanipyrim;

Mesosulfuron-methyl; Metbromuron; Naled;

N-Desmethylacetamiprid; Novaluron; Oxadiazon; Oxathiapiprolin; Paraoxon-methyl; Pebulate; Phorate sulfoxide; Phosfolan; Phosmet oxon; Phoxim; Picolinafen; Prallethrin; Primisulfuron-methyl; Propamocarb; Propetamphos; Propisochlor; Pydiflumetofen; Pyrethrins; Pyroxsulam; Quizalofop-P-tefuryl; Rotenone; Sedaxane; Teflubenzuron; Temephos; Terbacil; Tribufos; Tritosulfuron)

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Gıda (Zor ve Özgün Ürünler)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

GC-MS/MS Metodu:

(30 Adet- 3-Chloraniline; Bifenthrin; Bromuconazole; Chlordane-cis-alpha; Chlordane-oxy; Chlordane-trans-gamma; Chlorpyrifos; Chlorpyrifos-methyl; Cyhalothrin (Gamma); Cypermethrin + Cypermethrin Alpha; Dichlofluanid; Dichlorobenzophenone-4.4; Dinitramine; E-Fenpyroximate; Endrin-aldehit; Endrin-keto; EPTC; Ethofumesate; Ethofumesate-2-keto; Fenthion sulfoxide; Fluchloralin; Fluotrimazole; Lactofen; Nitrapyrin; Penconazole; Phorate sulfone; Phorate sulfoxide; Thiofanox; Tolyfluanid)

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Gıda (Et ve Et Ürünleri, Su Ürünleri)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu: 

(222 Adet- (1)-Naphthylacetamide; 2.4-D; 3.4.5-Trimethacarb; 4-Nitrophenol; 6-Furfurylaminopurine (Kinetin);

Aldicarb-sulfoxide; Allethrin; Ametoctradin; Ametryn; Amidosulfuron; Aminocarb; Anilazine; Anilofos; Aramite; Asulam; Azamethiphos; Aziprotryne; Azoconazole; Beflubutamid; Bendiocarb; Bentazone; Benzovindiflupyr; Benzoximate; Benzyladenine (6-Benzylaminopurine); Bispyribac; Bromacil; Bromoxynil; Butocarboxim; Butocarboxim-sulfoxide; Buturon; Carbofuran-3-hydroxy; Chlorantraniliprole; Chlormequat-chloride; Chlorotoluron; Chloroxuron; Chlorthiamid; Chromafenozide; Cinidon-ethyl; Climbazole; Clomazone; Cloquintocet-methylhexyl-ester; Cloquintocet-mexyl; Coumaphos; Crimidine; Cyanazine; Cyazofamid; Cycloate; Cyclouron; Cycloxydim; Cyflufenamid; Cyflumetofen; Dazomet; Demeton-S-melthyl sulfone; Demeton-s-methyl; Demeton-S-methyl sulfoxide; Desmetryn; Diafenthiuron; Dichlofluanid; Dichlorvos; Diflovidazin(Flufenzine); Diflufenican; Dimefox; Dimethachlor; Dimethoate; Dimetilan; Dinocap; Dinoseb; Dinoterb; Dioxacarb; Dipropetryn; Disulfoton sulfone; Disulfoton

sulfoxide; Dodine;

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Gıda (Et ve Et Ürünleri, Su Ürünleri)

(Devam)

Emamectin B1A; Emamectin B1B; EPN;

Ethametsulfuron-methyl; Ethiprole; Ethirimol; Ethoxysulfuron; Famphur; Fenamiphos; Fenamiphos sulfone; Fenobucarb; Fenpiclonil; Fenpropidin; Fenproprimorph; Fensulfothion; Fensulfothion oxon; Fensulfothion oxon sulfone; Fensulfothion sulfone; Fenthion sulfone; Fipronil; Flamprop-M-isopropyl; Flazasulfuron; Flonicamid; Florasulam; Fluazinam; Flucarbazone-sodium; Fludioxonil; Fluometuron; Fluopicolide; Fluopyram; Fluoroglycofen-ethyl; Fluoxastrobin; Flupyrsulfuron-methyl; Fluquinconazole; Fluroxypyr; Flurtamone; Flutolanil; Fluxapyroxad; Foramsulfuron; Forchlorfenuron; Fuberidazole; Halosulfuron-methyl; Haloxyfop; Haloxyfop-2-ethoxyethyl; Haloxyfop-methyl; Haloxyfop-P(R); Hydroxy-tebuconazole; Imazapic; Imazapyr; Imazosulfuron; Imibenconazole; Ipconazole; Iprovalicarb; Isofenphos-des-N-isopropyl; Isoproturon; Isopyrazam; Isoxadifen-ethyl; Isoxaflutale; Kresoxim-methyl; Mandipropamid; Mecoprop-(MCPP); Mecoprop-P-(MCPP-P); Mepanipyrim; Mepanipyrim-hydroxypropyl;

Mesosulfuron-methyl; Metbromuron; Methiocarb sulfone; Methiocarb sulfoxide; Metosulam; Metrafenone;

N-2.4-Dimethylphenylformamide (DMF);

N-Desmethylacetamiprid; Norflurazon; Novaluron; Nuarimol; O.O-Tepp; Orthosulfamuron; Oxadiazon; Oxathiapiprolin; Oxycarboxin; Oxyfluorfen; Paclobutrazole; Paraoxon-methyl; Pebulate; Pencycuron; Penoxsulam; Phorate sulfoxide;

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Gıda (Et ve Et Ürünleri, Su Ürünleri)

(Devam)

Phosfolan; Phosmet oxon; Phoxim; Picolinafen; Picoxystrobin; Pinoxaden; Pirimicarb-desmethyl; Pirimicarb-desmethyl formamido; Prallethrin; Primisulfuron-methyl; Profoxydim; Prohexadione-Calcium; Propachlor; Propaquizafop; Propetamphos; Propham; Propiconazole; Propisochlor; Proquinazid; Prosulfocarb; Prosulfuron; Prothioconazole; Pydiflumetofen; Pyraclostrobin; Pyraflufen ethyl; Pyrasulfotole; Pyrethrins; Pyroxsulam; Quizalofop-P-tefuryl; Rotenone; Sedaxane; Sethoxydim; Spinetoram; Spirodiclofen; Spirotetramat; Spirotetramat-enol; Spiroxamine; Sulfosulfuron; Sulfotep; Tebufenozide; Tebupirimfos;

Teflubenzuron; Temephos; Terbacil; Terbufos sulfone; Terbufos sulfoxide; Terbumeton; Tetraconazole; Thiabendazole; Thidiazuron; Thifensulfuron-methyl; Thiobencarb; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Tribufos; Trichloronate; Tricyclazole; Tridemorph;

Triflumuron; Trinexapac-ethyl; Uniconazole; Vamidothion)

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Gıda (Et ve Et Ürünleri, Su Ürünleri)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

GC-MS/MS Metodu:

(88 Adet- Aminocarb; Benfluralin; BHC. gamma; Bromfenvinfos; Bromocyclen; Bromophos-methyl; Bromuconazole; Carbophenothion; Chinomethionate; Chlorbenzilate;

Chlordane-oxy; Chlorfenapyr; Chlorfenprop-methyl; Chloroneb; Chlorpyrifos; Chlorpyrifos-methyl; Cyanofenphos; Cyanophos; Cyfluthrin; Cyhalothrin (Gamma); Cyhalothrin I (lambda); Cypermethrin + Cypermethrin Alpha; Deltamethrin;

Demeton-S- methyl; Dichlofluanid; Diclofop-methyl; Diethatyl-ethyl; Dinitramine; E-Fenpyroximate; Endosulfan-sulphate; Endrin-aldehit; Endrin-keto; EPTC; Ethofumesate; Ethofumesate-2-keto; Fenbuconazole; Fenchlorphos; Fenitrothion; Fenthion sulfoxide; Fenvalerate-Esfenvalerate; Fluchloralin; Flucythrinate; Flurochloridone; Fluvalinate-Tau; Folpet; Formothion; Heptachlor; Heptachlor exo-epoxide; Heptenophos;

Hexachlorobenzene; Iodofenphos; Iprobenfos; Isocarbophos; Leptophos; Methidathion; Methoxychlor; Metolachlor; Mevinphos; Nitrofen; Nitrothal-isopropyl; Parathion ethyl; Penconazole; Pendimethalin; Pentanochlor; Permethrin; Perthane; Pethoxamid; Phorate; Phorate sulfone; Phorate sulfoxide; Phosalone; Phosphamidon; Phthalimide; Procymidone; Propamocarb; Prothiofos; Quinalphos; Terbufos; Tetrachlorvinphos; Tetradifon; Thiometon; THPI(Tetrahydrophthalimide); Tolyfluanid; Triadimenol;

Trifloxystrobin; Trifluralin)

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Gıda (Süt ve Süt Ürünleri)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu:

(214 Adet-(1)-Naphthylacetamide; 2.4-Dimethylaniline-(DMA); 3.4.5-Trimethacarb; 4-Nitrophenol; 5-Hydroxythiabendazole; 6

-Furfurylaminopurine (Kinetin); Aldicarb; Allethrin; Ametoctradin; Ametryn; Amidosulfuron; Aminocarb; Anilazine; Anilofos; Aramite; Asulam; Azamethiphos; Aziprotryne; Azoconazole; Beflubutamid; Bendiocarb; Bentazone; Benzovindiflupyr; Benzoximate; Benzyladenine (6

-Benzylaminopurine); Bifenazate; Bifenox; Bispyribac; Bromacil; Bromoxynil; Butocarboxim; Butocarboxim-sulfoxide; Buturon; Carbofuran-3-hydroxy; Chlorantraniliprole; Chlorfluazuron; Chlormequat-chloride; Chlorotoluron; Chloroxuron; Chlorthiamid; Chromafenozide; Climbazole; Clomazone; Cloquintocet-mexyl; Coumaphos; Crimidine; Cyanazine; Cyazofamid; Cycloate; Cyclouron; Cycloxydim; Cyflufenamid; Cyflumetofen; DDAC; Demeton-S-melthyl sulfone; Demeton-s-methyl; Demeton-S-methyl sulfoxide; Desmetryn; Diafenthiuron; Dichlofenthion; Diclobutrazol; Diflovidazin(Flufenzine); Diflufenican; Dimefox; Dimethachlor; Dimetilan; Dinoseb; Dinoterb; Dioxacarb; Dipropetryn; Disulfoton sulfone; Disulfoton sulfoxide; Dodine; Emamectin

B1A;

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Gıda (Süt ve Süt Ürünleri) (Devam)

Emamectin B1B; EPN; Ethametsulfuron-methyl; Ethiprole; Ethirimol; Ethoxysulfuron; Famphur; Fenamiphos; Fenamiphos sulfone; Fenobucarb; Fenoxycarb; Fenpiclonil; Fenpropidin; Fenproprimorph; Fensulfothion; Fensulfothion oxon; Fensulfothion oxon sulfone; Fensulfothion sulfone; Fenthion sulfone; Fipronil; Flamprop-M-isopropyl; Flazasulfuron; Flonicamid; Florasulam; Flubenzimine; Flucarbazone-sodium); Fluometuron; Fluopicolide; Fluopyram; Fluoroglycofen-ethyl; Fluoxastrobin; Flupyrsulfuron-methyl; Fluquinconazole; Fluroxypyr; Flurtamone; Flutolanil; Fluxapyroxad; Foramsulfuron; Forchlorfenuron; Fuberidazole;

Halosulfuron-methyl; Haloxyfop; Haloxyfop-2-ethoxyethyl; Haloxyfop-methyl; Haloxyfop-P(R); Hydroxy-tebuconazole; Imazapic; Imazapyr; Imazosulfuron; Imibenconazole; Ipconazole; Iprodione; Iprovalicarb;

Isofenphos-des-N-isopropyl; Isoproturon; Isopyrazam; Isoxadifen-ethyl; Isoxaflutale; Lufenuron; Mandipropamid; Mepanipyrim; Mepanipyrim-hydroxypropyl;

Mesosulfuron-methyl; Mesotrione; Metbromuron; Metosulam; Metrafenone; Naled; N-Desmethylacetamiprid; Norflurazon; Nuarimol; O.O-Tepp; Orthosulfamuron; Oxadiazon; Oxathiapiprolin; Oxycarboxin; Paclobutrazole;

Paraoxon-methyl; Pebulate; Pencycuron; Penoxsulam; Phorate sulfoxide; Phosfolan; Phosmet oxon; Phoxim; Picolinafen; Picoxystrobin; Pinoxaden; Pirimicarb-desmethyl;

Pirimicarb-desmethyl formamido;

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Gıda (Süt ve Süt Ürünleri) (Devam)

Prallethrin; Primisulfuron-methyl; Profoxydim;

Prohexadione-Calcium; Propachlor; Propetamphos; Propham; Propisochlor; Proquinazid; Prosulfocarb; Prosulfuron; Prothioconazole; Pydiflumetofen; Pyraflufen ethyl; Pyrasulfotole; Pyrethrins; Pyridaben; Pyroxsulam; Quinoxyfen; Quizalofop-P-tefuryl; Rotenone; Sedaxane; Sodium

O-nitrophenolate; Spinetoram; Spirodiclofen; Spirotetramat; Spirotetramat-enol; Sulcotrione; Sulfosulfuron; Sulfotep; Tebupirimfos; Teflubenzuron; Temephos; Terbacil; Terbufos sulfone; Terbufos sulfoxide; Terbumeton; Thidiazuron; Tolfenpyrad; Tribenuron-Methyl; Tribufos; Trichloronate; Tricyclazole; Tridemorph; Triflumuron; Triforine;

Trinexapac-ethyl; Tritosulfuron; Uniconazole; Vamidothion)

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Gıda (Süt ve Süt Ürünleri)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

GC-MS/MS Metodu:

(32 Adet - Bromuconazole; Chlorpyrifos; Chlorpyrifos-methyl; Cyanophos; Cyhalothrin (Gamma); Cypermethrin + Cypermethrin Alpha; Deltamethrin; Dichlofluanid;

Diclofop-methyl; Endrin-aldehit; Endrin-keto; EPTC; Ethofumesate; Ethofumesate-2-keto; Fenthion sulfoxide; Folpet; Isocarbophos; Methoxychlor; Metolachlor; Mirex; Nitrapyrin; Penconazole; Phorate sulfone; Phorate sulfoxide; Phthalimide; Propamocarb; Quintozene(Pcnb); Tetrachlorvinphos; Tetrasul; THPI(Tetrahydrophthalimide);

Tolyfluanid)

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Gıda (Hayvansal Kökenli Gıdalardan Elde Edilen Yağlar)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu:

(285 Adet- (1)-Naphthylacetamide; 2,4-Dimethylaniline-(DMA); 3,4,5-Trimethacarb; Acephate; Acetamiprid; Acrinathrin; Aldicarb; Aldicarb-sulfone; Aldicarb-sulfoxide; Ametoctradin; Amitraz; Atrazine; Azinphos-ethyl; Azinphos-methyl; Azoxystrobin; Benomyl; Bensulfuron-methyl; Bitertanol; Boscalid; Bromoxynil; Bromuconazole; Bupirimate; Buprofezin; Butralin; Carbaryl; Carbendazim; Carbofuran; Carbofuran-3

-hydroxy; Carboxin; Carfentrazone-ethyl; Chlorantraniliprole; Chlorbufam; Chlorfenvinphos; Chlorfluazuron; Chloridazon; Chlorpyriphos; Chlorpyriphos-methyl; Chlorsulfuron; Clethodim; Clodinafop-propargyl; Clofentezine; Clothianidin; Cyazofamid; Cycloate; Cyflufenamid; Cymoxanil; Cyproconazole; Cyprodinil; Demeton-S-melthyl sulfone; Demeton-S-methyl sulfoxide; Demeton-s-methyl; Diafenthiuron; Dichlofluanid; Dichlorvos; Diclofop-methyl; Diethofencarb; Difenconazole; Diflubenzuron; Dimethenamid; Dimethoate; Dimethomorph; Diniconazole; Dioxacarb; Diphenamid; Diuron; Dodine; Emamectin B1A; Emamectin B1B; EPN; Epoxiconazole; Ethiofencarb; Ethion; Ethirimol; Ethofumesate; Ethoprophos; Etoxazole; Famoxadone;

Fenamidone; Fenamiphos sulfone;

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Gıda (Hayvansal Kökenli

Gıdalardan Elde Edilen

Yağlar)

(Devam)

Fenamiphos sulfoxide; Fenamiphos; Fenarimol; Fenazaquin;

Fenhexamid; Fenoxaprop-ethyl; Fenoxycarb; Fenpropathrin;

Fensulfothion oxon sulfone; Fensulfothion oxon; Fensulfothion

sulfone; Fenthion sulfone; Fenthion; Fipronil sulfone; Fipronil;

Flamprop-M-isopropyl; Flonicamid; Florasulam;

Fluazifop-P-butyl; Fluazinam; Fludioxonil; Flufenoxuron;

Flumioxazin; Fluometuron; Fluopicolide; Fluopyram;

Fluoxastrobin; Flupyrsulfuron-methyl; Fluquinconazole;

Fluroxypyr; Flurtamone; Flusilazole; Flutolanil; Flutriafol;

Fonofos; Foramsulfuron; Forchlorfenuron; Formetanate;

Fosthiazate; Fuberidazole; Furathiocarb; Haloxyfop;

Haloxyfop-2-ethoxyethyl; Haloxyfop-methyl;

Haloxyfop-R-methyl; Hexaconazole; Hexaflumuron;

Hydroxy-tebuconazole; Imazalil; Imazosulfuron; Imidacloprid;

Indoxacarb; Iodosulfuron-methyl; Ioxynil; Ipconazole;

Iprodione; Iprovalicarb; Isofenphos-des-N-isopropyl;

Isoproturon; Isopyrazam; Isoxaflutale; Kresoxim-methyl;

Lenacil; Linuron; Lufenuron; Malaoxon; Malathion;

Mandipropamid; Mecarbam; Mepanipyrim;

Mepanipyrim-hydroxypropyl; Mesosulfuron-methyl; Metalaxyl;

Metalaxyl-m; Metamitron; Metbromuron; Methacrifos;

Methamidophos; Methiocarb sulfone; Methiocarb sulfoxide;

Methiocarb; Methomyl; Methoxyfenozide; Metolachlor;

Metosulam; Metrafenone; Metribuzin; Molinate;

Monocrotophos; Monolinuron; Myclobutanil;

N-2,4-Dimethylphenylformamide (DMF);

N-2,4-Dimethylphenyl-N-methylformamidine (DMPF);

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Gıda (Hayvansal Kökenli

Gıdalardan Elde Edilen

Yağlar)

(Devam)

Naled; N-Desmethylacetamiprid; Nicosulfuron; Norflurazon;

Novaluron; Nuarimol; Nuarimol; O,O-Tepp; Omethoate;

Orthosulfamuron; Oxadixyl; Oxamyl; Oxathiapiprolin;

Oxycarboxin; Oxyfluorfen; Paclobutrazole; Paraoxon-ethyl;

Paraoxon-methyl; Parathion- methyl; Pebulate; Penconazole;

Pencycuron; Penoxsulam; Phenmedipham; Phorate sulfone;

Phorate sulfoxide; Phosfolan; Phosmet oxon; Phosmet;

Phoxim; Picoxystrobin; Pinoxaden; Pirimicarb;

Pirimicarb-desmethyl formamido; Pirimicarb-desmethyl;

Pirimiphos-ethyl; Pirimiphos-methyl; Prallethrin; Prochloraz;

Profenofos; Profoxydim; Prohexadione-Calcium; Promecarb;

Prometryn; Propachlor; Propamocarb; Propanil;

Propaquizafop; Propargite; Propazine; Propham;

Propiconazole; Propisochlor; Propoxur; Propyzamide;

Pydiflumetofen; Pymetrozine; Pyraclostrobin; Pyrazophos;

Pyridaben; Pyridaphenthion; Pyrimethanil; Pyriproxyfen;

Pyroxsulam; Quinoxyfen; Quizalofop-P-ethyl;

Quizalofop-P-tefuryl; Rimsulfuron; Rotenone; Sedaxane;

Sethoxydim; Simazine; Spinosad - Spinosyn A; Spinosad -

Spinosyn D; Spirodiclofen; Spirotetramat; Spirotetramat-enol;

Spiroxamine; Sulfotep; Tebuconazole; Tebufenozide;

Tebufenpyrad; Tebupirimfos; Teflubenzuron; Tepraloxydim;

Terbacil; Terbufos sulfone; Terbufos sulfoxide; Terbumeton;

Terbuthylazine; Terbutryn; Tetraconazole; Tetramethrin;

Thiacloprid; Thiamethoxam; Thidiazuron;

Thifensulfuron-methyl; Thiobencarb; Thiodicarb;

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Gıda (Hayvansal Kökenli

Gıdalardan Elde Edilen

Yağlar)

(Devam)

Thiophanate-methyl; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Triasulfuron;

Triazophos; Trichlorfon; Trichloronate; Tricyclazole;

Triflumizole; Triflumuron; Trinexapac-ethyl; Triticonazole;

Vamidothion; Zoxamide)

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Gıda (Hayvansal Kökenli Gıdalardan Elde Edilen Yağlar)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

 

GC-MS/MS Metodu:

 

(145 Adet- 2-chloraniline; 3-Chloraniline; 4,4-Dichlorobenzene; Acetochlor; Alachlor; Aldrin; Aminocarb; Benfluralin; BHC, Alpha; BHC, Beta; BHC, delta; BHC, gamma; Bifenthrin; Biphenyl; Bromfenvinfos; Bromocyclen; Bromophos-ethyl; Bromophos-methyl; Bromopropylate; Bromuconazole; Butylate; Cadusafos; Carbophenothion; Chinomethionate; Chlorbenside; Chlorbenzilate; Chlordane-cis-alpha;

Chlordane-oxy; Chlordane-trans-gamma; Chlorfenapyr; Chlorfenprop-methyl; Chlorfenson; Chloroneb; Chlorpropham; Chlorpyrifos; Chlorpyrifos-methyl; Chlorthal-dimethyl; Cyanofenphos; Cyanophos; Cyfluthrin; Cyhalothrin (Gamma); Cyhalothrin I (lambda); Cypermethrin + Cypermethrin Alpha; DDD o,p-2,4 DDD; DDD p,p-4,4 DDD; DDE (o-p DDE)-2,4 DDE; DDE (p-p DDE)-4,4 DDE; DDT (o-p DDT)-2,4 DDT; DDT (p-p DDT) -4,4

DDT; Deltamethrin; Demeton-S- methyl; Diazinon; Dichloran; Dichlorobenzophenone-4,4; Dicofol; Dicrotophos; Dieldrin; Diethatyl-ethyl; Dinitramine; Dioxabenzofos; Diphenylamine; Disulfoton; Endosulfan(alpha); Endosulfan(beta);

Endosulfan-sulphate; Endrin; Endrin-aldehit; Endrin-keto; EPTC;

Ethalfluralin;

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Gıda (Hayvansal Kökenli Gıdalardan Elde Edilen Yağlar)

(Devam)

Ethofumesate; Ethofumesate-2-keto; Fenbuconazole; Fenchlorphos; Fenitrothion; Fenson; Fenthion sulfoxide; Fenvalerate-Esfenvalerate; Fluchloralin; Fluotrimazole; Flurochloridone; Flurprimidol; Fluvalinate-Tau; Folpet;

Formothion; Heptachlor endo-epoxide; Heptachlor exo-epoxide; Heptachlor; Heptenophos;

Hexachloro-1,3-butadiene; Hexachlorobenzene; Iodofenphos; Iprobenfos; Isocarbophos; Isodrin; Isofenphos; Leptophos; Mefenpyr-diethyl; Methidathion; Methoxychlor; Metolachlor; Mevinphos; Mirex; Nitrapyrin; Nitrofen; Nitrothal-isopropyl; Parathion ethyl; Penconazole; Pendimethalin; Pentachlorobenzene; Pentacholoaniline; Pentachorloraniline; Pentanochlor; Permethrin; Perthane; Pethoxamid; Phenylphenol, 2-; Phorate sulfone; Phorate sulfoxide; Phorate; Phosalone; Phosphamidon; Phthalimide; Procymidone; Profluralin; Propamocarb; Prothiofos; Quinalphos; Quintozene(Pcnb); S-Metolachlor; Tecnazene; Tefluthrin; Terbufos; Tetrachlorvinphos; Tetradifon; Tetrasul; Thiofanox; Thiometon; Tolclofos-methyl; Tolyfluanid; Transfluthrin; Triadimefon; Triadimenol; Trifloxystrobin; Trifluralin;

Vinclozolin)

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Gıda (Yumurta)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

 

LC-MS/MS Metodu:

 

(379 Adet- (1)-Naphthylacetamide; 2,4-D; 2,4-Dimethylaniline- (DMA); 3,4,5-Trimethacarb; 4-Nitrophenol; 5

-Hydroxythiabendazole; 6-Furfurylaminopurine (Kinetin); Acephate; Acetamiprid; Acibenzolar-S-methyl; Aclonifen; Acrinathrin; Aldicarb; Aldicarb-sulfone; Aldicarb-sulfoxide; Allethrin; Ametoctradin; Ametryn; Amidosulfuron; Aminocarb; Anilazine; Anilofos; Aramite; Asulam; Atrazine; Azamethiphos; Azimsulfuron; Azinphos-ethyl; Azinphos-methyl; Aziprotryne; Azoconazole; Azoxystrobin; Beflubutamid; Benalaxyl; Bendiocarb; Benomyl; Benoxacor; Bensulfuron-methyl; Bentazone; Benzovindiflupyr; Benzoximate; Benzyladenine (6

-Benzylaminopurine); Bispyribac; Bitertanol; Boscalid; Bromacil; Bromoxynil; Bromuconazole; Bupirimate; Buprofezin; Butocarboxim; Butocarboxim-sulfoxide; Butralin; Buturon; Carbaryl; Carbendazim; Carbofuran; Carbofuran-3-hydroxy; Carboxin; Carfentrazone-ethyl; Chlorantraniliprole; Chlorbufam; Chlorfenvinphos; Chlorfluazuron; Chloridazon; Chlormequat-chloride; Chlorotoluron; Chloroxuron; Chlorpyriphos; Chlorpyriphos-methyl; Chlorsulfuron;

Chromafenozide; Cinidon-ethyl; Clethodim; Climbazole;

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Gıda (Yumurta) (Devam)

Clodinafop-propargyl; Clofentezine; Clomazone; Cloquintocet-methylhexyl-ester; Cloquintocet-mexyl; Clothianidin; Coumaphos; Crimidine; Cyanazine; Cyazofamid;

Cycloate; Cyclouron; Cycloxydim; Cyflufenamid; Cyflumetofen; Cypermethrin; Cyproconazole; Cyprodinil; Demeton-S-melthyl sulfone; Demeton-s-methyl; Demeton-S-methyl sulfoxide; Desmetryn; Dichlofenthion; Dichlorvos; Diclobutrazol;

Diclofop-methyl; Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC); Diethofencarb; Difenconazole; Diflovidazin(Flufenzine); Diflubenzuron; Diflufenican; Dimefox; Dimethachlor; Dimethenamid; Dimethoate; Dimethomorph; Dimetilan; Diniconazole; Dinocap; Dinoseb; Dinoterb; Dioxacarb; Diphenamid; Dipropetryn; Disulfoton sulfone; Disulfoton sulfoxide; Diuron; Dodine; Emamectin B1A; Emamectin B1B; EPN; Epoxiconazole; Etaconazole; Ethametsulfuron-methyl; Ethiofencarb; Ethion; Ethiprole; Ethirimol; Ethofumesate; Ethoprophos; Ethoxysulfuron; Etoxazole; Famoxadone; Famphur; Fenamidone; Fenamiphos; Fenamiphos sulfone; Fenamiphos sulfoxide; Fenarimol; Fenazaquin; Fenhexamid; Fenobucarb; Fenoxaprop-ethyl; Fenoxycarb; Fenpiclonil; Fenpropathrin; Fenpropidin; Fenproprimorph; Fensulfothion; Fensulfothion oxon; Fensulfothion oxon sulfone; Fensulfothion sulfone; Fenthion; Fenthion sulfone; Fipronil; Fipronil sulfone; Flamprop-M-isopropyl; Flazasulfuron; Flonicamid; Florasulam;

Fluazifop-P-butyl;

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Gıda (Yumurta) (Devam)

Fluazinam; Flucarbazone-sodium; Fludioxonil; Flufenoxuron; Flumioxazin; Fluometuron; Fluopicolide; Fluopyram; Fluoroglycofen-ethyl; Fluoxastrobin; Flupyrsulfuron-methyl; Fluquinconazole; Fluroxypyr; Flurtamone; Flusilazole; Flutolanil; Flutriafol; Fluxapyroxad; Fonofos; Foramsulfuron; Forchlorfenuron; Formetanate; Fosthiazate; Fuberidazole; Furalaxyl; Furathiocarb; Halosulfuron-methyl; Haloxyfop; Haloxyfop-2-ethoxyethyl; Haloxyfop-methyl; Haloxyfop-P(R); Haloxyfop-R-methyl; Hexaconazole; Hexaflumuron;

Hydroxy-tebuconazole; Imazalil; Imazamox; Imazapic; Imazosulfuron; Imibenconazole; Imidacloprid; Indoxacarb; Iodosulfuron-methyl; Ioxynil; Ipconazole; Iprodione; Iprovalicarb; Isofenphos-des-N-isopropyl; Isoproturon; Isopyrazam; Isoxadifen-ethyl; Isoxaflutale; Kresoxim-methyl; Lenacil; Linuron; Lufenuron; Malaoxon; Malathion; Mandipropamid; Mecarbam; Mepanipyrim;

Mepanipyrim-hydroxypropyl; Mesosulfuron-methyl; Mesotrione; Metalaxyl; Metalaxyl-m; Metamitron; Metbromuron; Methacrifos; Methamidophos; Methiocarb; Methiocarb sulfone; Methiocarb sulfoxide; Methomyl; Methoxyfenozide; Metolachlor; Metosulam; Metrafenone; Metribuzin; Metsulfuron-methyl; Molinate; Monocrotophos; Monolinuron; Myclobutanil; N-2,4-Dimethylphenylformamide (DMF); N-2,4-Dimethylphenyl-N-methylformamidine (DMPF); N-Desmethylacetamiprid; Nicosulfuron; Norflurazon;

Novaluron; Nuarimol; O,O-Tepp; Omethoate;

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Gıda (Yumurta) (Devam)

Orthosulfamuron; Oxadiazon; Oxadixyl; Oxamyl; Oxathiapiprolin; Oxycarboxin; Oxyfluorfen; Paclobutrazole; Paraoxon-ethyl; Paraoxon-methyl; Parathion- methyl; Pebulate; Penconazole; Pencycuron; Penoxsulam; Phenmedipham; Phorate sulfoxide; Phosfolan; Phosmet; Phosmet oxon; Phoxim; Picolinafen; Picoxystrobin; Pinoxaden; Pirimicarb; Pirimicarb-desmethyl; Pirimicarb-desmethyl formamido; Pirimiphos-ethyl; Pirimiphos-methyl; Prallethrin; Primisulfuron-methyl; Prochloraz; Profenofos; Profoxydim; Prohexadione-Calcium; Promecarb; Prometryn; Propachlor; Propamocarb; Propanil; Propaquizafop; Propargite; Propazine; Propetamphos; Propham; Propiconazole; Propisochlor; Propoxur; Propyzamide; Prosulfocarb; Prosulfuron; Pydiflumetofen; Pymetrozine; Pyraclostrobin; Pyraflufen ethyl; Pyrasulfotole; Pyrazophos; Pyrethrins; Pyridaben; Pyridaphenthion; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Pyroxsulam; Quinoxyfen; Quizalofop-P-ethyl; Quizalofop-P-tefuryl; Rimsulfuron; Rotenone; Sedaxane; Sethoxydim; Simazine; Spinetoram; Spinosad - Spinosyn A; Spinosad - Spinosyn D; Spirodiclofen; Spirotetramat; Spiroxamine; Sulcotrione; Sulfosulfuron; Sulfotep; Tebuconazole; Tebufenozide; Tebufenpyrad; Tebupirimfos; Teflubenzuron; Temephos; Tepraloxydim; Terbacil; Terbufos sulfone; Terbufos sulfoxide; Terbumeton; Terbuthylazine; Terbutryn; Tetraconazole; Tetramethrin; Thiabendazole; Thiacloprid; Thiamethoxam;

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Gıda (Yumurta) (Devam)

Thidiazuron; Thifensulfuron-methyl; Thiobencarb; Thiophanate-methyl; Tolfenpyrad; Tralkoxydim; Triasulfuron; Triazophos; Tribufos; Trichlorfon; Trichloronate; Tricyclazole; Tridemorph; Triflumizole; Triflumuron; Trinexapac-ethyl; Triticonazole; Tritosulfuron; Uniconazole; Vamidothion; Zoxamide)

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Gıda (Yumurta)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

 

GC-MS/MS Metodu:

 

(146 Adet- 4,4-Dichlorobenzene; 2-chloraniline; 3-Chloraniline; Acetochlor; Alachlor; Aldrin; Aminocarb; Benfluralin; BHC, Alpha; BHC, Beta; BHC, delta; BHC, gamma; Bifenthrin; Biphenyl; Bromfenvinfos; Bromocyclen; Bromophos-ethyl; Bromophos-methyl; Bromopropylate; Bromuconazole; Butylate; Cadusafos; Carbophenothion; Chinomethionate; Chlorbenside; Chlorbenzilate; Chlordane-cis-alpha;

Chlordane-oxy; Chlordane-trans-gamma; Chlorfenapyr; Chlorfenprop-methyl; Chlorfenson; Chloroneb; Chlorpropham; Chlorpyrifos; Chlorpyrifos-methyl; Chlorthal-dimethyl; Cyanophos; Cyfluthrin; Cyhalothrin (Gamma); Cyhalothrin I (lambda); Cypermethrin + Cypermethrin Alpha; DDD o,p-2,4 DDD; DDD p,p-4,4 DDD; DDE (o-p DDE)-2,4 DDE; DDE (p-p DDE)-

4,4 DDE; DDT (o-p DDT)-2,4 DDT; DDT (p-p DDT) -4,4 DDT;

Deltamethrin; Demeton-S- methyl; Diazinon; Dichlofluanid; Dichlorobenzophenone-4,4; Diclofop-methyl; Dicofol; Dicrotophos; Dieldrin; Diethatyl-ethyl; Dinitramine; Dioxabenzofos; Diphenylamine; Disulfoton; E-Fenpyroximate; Endosulfan(alpha); Endosulfan(beta); Endosulfan-sulphate; Endrin; Endrin-aldehit; Endrin-keto; EPTC;

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Gıda (Yumurta) (Devam)

Ethalfluralin; Ethofumesate; Ethofumesate-2-keto; Fenbuconazole; Fenchlorphos; Fenitrothion; Fenson; Fenthion sulfoxide; Fenvalerate-Esfenvalerate; Fluchloralin; Fluotrimazole; Flurochloridone; Flurprimidol; Fluvalinate-Tau; Folpet; Formothion; Heptachlor; Heptachlor endo-epoxide; Heptachlor exo-epoxide; Heptenophos;

Hexachloro-1,3-butadiene; Hexachlorobenzene; Iodofenphos; Iprobenfos; Isocarbophos; Isodrin; Isofenphos; Lactofen; Leptophos; Mefenpyr-diethyl; Methidathion; Methoxychlor; Metolachlor; Mevinphos; Mirex; Nitrapyrin; Nitrofen; Nitrothal-isopropyl; Parathion ethyl; Penconazole; Pendimethalin; Pentachlorobenzene; Pentanochlor; Permethrin; Perthane; Pethoxamid; Phenylphenol, 2-; Phorate; Phorate sulfone; Phorate sulfoxide; Phosalone; Phthalimide; Procymidone; Profluralin; Prothiofos; Quinalphos; Quintozene(Pcnb); S-Metolachlor; Tecnazene; Tefluthrin; Terbufos; Tetrachlorvinphos; Tetradifon; Tetrasul; Thiofanox; Thiometon; Tolclofos-methyl; Tolyfluanid; Transfluthrin; Triadimefon; Triadimenol; Trifloxystrobin;

Trifluralin; Vinclozolin)

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Yem (Yüksek Su / Yüksek Asit Yüksek Su İçerikli Ürünler)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu:

(79 Adet- (1)-Naphthylacetamide; 4-Nitrophenol; 5

-Hydroxythiabendazole; Acetamiprid; Aldicarb-sulfone; Bentazone; Benzyladenine (6-Benzylaminopurine); Boscalid; Buprofezin; Carbendazim; Carbofuran-3-hydroxy; Carboxin; Chlorantraniliprole; Chloridazon; Chlorotoluron; Clomazone; Cloquintocet-mexyl; Cloquintocet-methylhexyl-ester; Clothianidin; Crimidine; Cyazofamid; Cyclouron; Cyflufenamid; Cyprodinil; Demeton-S-melthyl sulfone; Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC); Difenconazole; Dimethoate; Dimetilan; Dimethomorph; Dodine; Emamectin B1A; Ethofumesate; Etoxazole; Famoxadone; Fluazinam; Fludioxonil; Fluometuron; Flutriafol; Fosthiazate; Imidacloprid; Iodosulfuron-methyl; Isoxaflutale; Kresoxim-methyl; Malaoxon; Mandipropamid; Mesosulfuron-methyl; Metalaxyl; Metalaxyl-m; Metamitron; Metbromuron; Metrafenone; Metribuzin; Metsulfuron-methyl; Myclobutanil; Oxadiazon; Oxycarboxin; Pencycuron; Phenmedipham; Phosmet; Pinoxaden; Pirimicarb; Prochloraz; Proquinazid; Pyraclostrobin; Pyrethrins; Pyridaben; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Pyroxsulam; Spinetoram; Spirodiclofen; Spirotetramat; Spiroxamine; Sulfosulfuron; Terbuthylazine; Thiamethoxam; Thifensulfuron-methyl; Thiophanate-methyl)

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Yem (Yüksek Su / Yüksek Asit Yüksek Su İçerikli Ürünler)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

 

GC-MS/MS Metodu:

 

(152 Adet- 2-chloraniline; 3-Chloraniline; 4,4-Dichlorobenzene; Acetochlor; Alachlor; Aldrin; Aminocarb; Benfluralin; BHC, Alpha; BHC, Beta; BHC, delta; BHC, gamma; Bifenthrin; Biphenyl; Bromfenvinfos; Bromocyclen; Bromophos-ethyl; Bromophos-methyl; Bromopropylate; Bromuconazole; Butylate; Cadusafos; Carbophenothion; Chinomethionate; Chlorbenside; Chlorbenzilate; Chlordane-cis-alpha;

Chlordane-oxy; Chlordane-trans-gamma; Chlorfenapyr; Chlorfenprop-methyl; Chlorfenson; Chloroneb; Chlorpropham; Chlorpyrifos; Chlorpyrifos-methyl; Chlorthal-dimethyl; Cyanofenphos; Cyanophos; Cyfluthrin; Cyhalothrin (Gamma); Cyhalothrin I (lambda); Cypermethrin + Cypermethrin Alpha; DDD o,p-2,4 DDD; DDD p,p-4,4 DDD; DDE (o-p DDE)-2,4 DDE; DDE (p-p DDE)-4,4 DDE; DDT (o-p DDT)-2,4 DDT; DDT (p-p DDT) -4,4

DDT; Deltamethrin; Demeton-S- methyl; Diazinon; Dichlofluanid; Dichloran; Dichlorobenzophenone-4,4; Diclofop-methyl; Dicofol; Dicrotophos; Dieldrin;

Diethatyl-ethyl; Dinitramine; Dioxabenzofos; Diphenylamine; Disulfoton; E-Fenpyroximate; Endosulfan(alpha);

Endosulfan(beta); Endosulfan-sulphate; Endrin;

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Yem (Yüksek Su / Yüksek Asit Yüksek Su İçerikli Ürünler) (Devam)

Endrin-aldehit; Endrin-keto; EPTC; Ethalfluralin; Ethofumesate; Ethofumesate-2-keto; Fenbuconazole; Fenchlorphos; Fenitrothion; Fenson; Fenthion sulfoxide;

Fenvalerate-Esfenvalerate; Fluchloralin; Flucythrinate; Fluotrimazole; Flurochloridone; Flurprimidol; Fluvalinate-Tau; Folpet; Formothion; Heptachlor; Heptachlor endo-epoxide; Heptachlor exo-epoxide; Heptenophos;

Hexachloro-1,3-butadiene; Hexachlorobenzene; Iodofenphos; Iprobenfos; Isocarbophos; Isodrin; Isofenphos; Leptophos; Mefenpyr-diethyl; Methidathion; Methoxychlor; Metolachlor; Mevinphos; Mirex; Nitrapyrin; Nitrofen; Nitrothal-isopropyl; Parathion ethyl; Penconazole; Pendimethalin; Pentachlorobenzene; Pentachorloraniline; Pentanochlor; Permethrin; Perthane; Pethoxamid; Phenylphenol, 2-; Phorate; Phorate sulfone; Phorate sulfoxide; Phosalone; Phosphamidon; Phthalimide; Procymidone; Profluralin; Propamocarb; Prothiofos; Quinalphos; Quintozene(Pcnb);

S-Metolachlor; Tecnazene; Tefluthrin; Terbufos; Tetrachlorvinphos; Tetradifon; Tetrasul; Thiofanox; Thiometon; THPI(Tetrahydrophthalimide); Tolclofos-methyl; Tolyfluanid; Transfluthrin; Triadimefon; Triadimenol; Trifloxystrobin;

Trifluralin; Vinclozolin)

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Yem (Yüksek Yağ; Orta/Çok Düşük Su İçeren Ürünler)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

GC-MS/MS Metodu

(25 Adet- BHC, Alpha; Hexachlorobenzene; BHC, Beta; BHC, gamma; BHC, delta; Heptachlor; Aldrin; Chlordane-oxy; Heptachlor exo-epoxide; Heptachlor endo-epoxide; Chlordane-cis-alpha; Chlordane-trans-gamma; DDE (o-p DDE)- 2,4 DDE; Endosulfan(alpha); DDE (p-p DDE)-4,4 DDE; Dieldrin;

DDD o,p-2,4 DDD; DDD p,p-4,4 DDD; Endosulfan(beta); DDT (o-p DDT)-2,4 DDT; Endosulfan-sulphate; DDT (p-p DDT) -4,4 DDT;

Endrin-keto; Endrin; Endrin-aldehit)

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Yem (Yüksek Nişasta ve/veya Protein ve Düşük Su ve/veya Yağ İçeren Ürünler)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

GC-MS/MS Metodu

(25 Adet- BHC, Alpha; Hexachlorobenzene; BHC, Beta; BHC, gamma; BHC, delta; Heptachlor; Aldrin; Chlordane-oxy; Heptachlor exo-epoxide; Heptachlor endo-epoxide; Chlordane-cis-alpha; Chlordane-trans-gamma; DDE (o-p DDE)- 2,4 DDE; Endosulfan(alpha); DDE (p-p DDE)-4,4 DDE; Dieldrin;

DDD o,p-2,4 DDD; DDD p,p-4,4 DDD; Endosulfan(beta); DDT (o-p DDT)-2,4 DDT; Endosulfan-sulphate; DDT (p-p DDT) -4,4 DDT;

Endrin-keto; Endrin; Endrin-aldehit)

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90; No2)

Yem (Zor ve Özgün Ürünler)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

LC-MS/MS Metodu:

(72 Adet- Acephate; Acetamiprid; Aldicarb; Aldicarb sulfone; Aldicarb sulfoxide; Azinphos-methyl; Bentazone; Bitertanol; Boscalid; Bupirimate; Buprofezin; Chlorantraniliprole; Chloridazon; Chlorotoluron; Clodinafop-propargyl; Clomazone; Cloquintocet-mexyl; Cyazofamid; Cyflufenamid; Cyproconazole; Cyprodinil; Diflubenzuron; Dimethomorph; Diclofop-methyl; Difenoconazole; Dimethoate; Epoxiconazole; Ethofumasate; Fenoxaprop-ethyl; Flonicamid; Fluazinam; Fludioxonil; Fluometuron; Flutriafol; Fosthiazate; Ipconazole; Isoxaflutole; Imidacloprid; Malaoxon; Malathion; Mandipropamid; Mesosulfuron methyl; Metalaxyl;

Metalaxyl-M; Metamitron; Metobromuron; Metrafenone; Myclobutanil; Oxadiazon; Oxycarboxin; Pencycuron; Phenmedipham; Phosmet; Pinoxaden; Pirimicarb; Prochloraz; Propamacarb; Proquinazid; Pyraclostrobin; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Pyroxsulam; Quizalofop-P-ethyl; Spinetoram; Spirotetramat; Spirodiclofen; Spiroxamine; Tebuconazole;

Tebufenpyrad; Terbuthylazine; Zoxamide; Carbendazim)

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90; No2)

Yem (Zor ve Özgün Ürünler)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

 

GC-MS/MS Metodu

 

(147 Adet- 1,4-Dichlorobenzene; 2-chloraniline; 3-Chloraniline; Acetochlor; Alachlor; Aldrin; Aminocarb; Benfluralin; BHC, Alpha; BHC, Beta; BHC, delta; BHC, gamma; Bifenthrin; Biphenyl; Bromfenvinfos; Bromocyclen; Bromophos-ethyl; Bromophos-methyl; Bromopropylate; Bromuconazole; Butylate; Cadusafos; Carbophenothion; Chinomethionate; Chlorbenside; Chlorbenzilate; Chlordane-cis-alpha;

Chlordane-oxy; Chlordane-trans-gamma; Chlorfenprop-methyl; Chlorfenson; Chloroneb; Chlorpropham; Chlorpyrifos; Chlorpyrifos-methyl; Chlorthal-dimethyl; Cyanofenphos; Cyfluthrin; Cyhalothrin (Gamma); Cyhalothrin I (lambda);

Cypermethrin + Cypermethrin Alpha; DDD o,p-2,4 DDD; DDD

p,p-4,4 DDD; DDE (o-p DDE)-2,4 DDE; DDE (p-p DDE)-4,4 DDE; DDT

(o-p DDT)-2,4 DDT; DDT (p-p DDT) -4,4 DDT; Deltamethrin; Demeton-S- methyl; Diazinon; Dichlofluanid; Dichloran; Dichlorobenzophenone-4,4; Diclofop-methyl; Dicrotophos; Dieldrin; Diethatyl-ethyl; Dinitramine; Dioxabenzofos; Diphenylamine; Disulfoton; E-Fenpyroximate; Endosulfan(alpha); Endosulfan(beta); Endosulfan-sulphate; Endrin; Endrin-aldehit; Endrin-keto; EPTC;

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90; No2)

Yem (Zor ve Özgün Ürünler) (Devam)

Ethalfluralin; Ethofumesate; Ethofumesate-2-keto; Fenbuconazole; Fenchlorphos; Fenitrothion; Fenson; Fenthion sulfone; Fenthion sulfoxide; Fenvalerate-Esfenvalerate; Fluchloralin; Flucythrinate; Fluotrimazole; Flurochloridone; Flurprimidol; Fluvalinate-Tau; Folpet; Formothion; Heptachlor; Heptachlor endo-epoxide; Heptachlor exo-epoxide; Heptenophos;   Hexachloro-1,3-butadiene; Hexachlorobenzene; Iodofenphos; Iprobenfos; Isocarbophos; Isodrin; Isofenphos; Leptophos; Mefenpyr-diethyl; Methidathion; Methoxychlor; Metolachlor; Mevinphos; Mirex; Nitrapyrin; Nitrofen; Nitrothal-isopropyl; Parathion ethyl; Penconazole; Pendimethalin; Pentachlorobenzene; Pentachorloraniline; Pentanochlor; Permethrin; Perthane; Pethoxamid; Phenylphenol, 2-; Phorate; Phorate sulfone; Phosalone; Phosphamidon; Phthalimide; Procymidone; Profluralin; Propamocarb; Prothiofos; Quinalphos; Quintozene(Pcnb); S-Metolachlor; Tecnazene; Tefluthrin; Terbufos; Tetrachlorvinphos; Tetradifon; Tetrasul; Thiofanox; Thiometon; THPI(Tetrahydrophthalimide); Tolclofos-methyl; Tolyfluanid; Transfluthrin; Triadimefon; Triadimenol; Trifloxystrobin; Trifluralin; Vinclozolin)

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Yem (Süt ve Süt Ürünleri

İçeren Ürünler)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

GC-MS/MS Metodu:

(25 Adet- BHC, Alpha; Hexachlorobenzene; BHC, Beta; BHC, gamma; BHC, delta; Heptachlor; Aldrin; Chlordane-oxy; Heptachlor exo-epoxide; Heptachlor endo-epoxide; Chlordane-cis-alpha; Chlordane-trans-gamma; DDE (o-p DDE)- 2,4 DDE; Endosulfan(alpha); DDE (p-p DDE)-4,4 DDE; Dieldrin;

DDD o,p-2,4 DDD; DDD p,p-4,4 DDD; Endosulfan(beta); DDT (o-p DDT)-2,4 DDT; Endosulfan-sulphate; DDT (p-p DDT) -4,4 DDT;

Endrin-keto; Endrin; Endrin-aldehit

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90; No2)

Yem (Et ve Et Ürünleri İçeren Ürünler -Hayvansal Ürün Bazlı Kompozit Ürünler)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

GC-MS/MS Metodu:

(25 Adet- BHC, Alpha; Hexachlorobenzene; BHC, Beta; BHC, gamma; BHC, delta; Heptachlor; Aldrin; Chlordane-oxy; Heptachlor exo-epoxide; Heptachlor endo-epoxide; Chlordane-cis-alpha; Chlordane-trans-gamma; DDE (o-p DDE)- 2,4 DDE; Endosulfan(alpha); DDE (p-p DDE)-4,4 DDE; Dieldrin;

DDD o,p-2,4 DDD; DDD p,p-4,4 DDD; Endosulfan(beta); DDT (o-p DDT)-2,4 DDT; Endosulfan-sulphate; DDT (p-p DDT) -4,4 DDT;

Endrin-keto; Endrin; Endrin-aldehit)

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90; No2)

Yüksek Su / Yüksek Asit Yüksek Su İçeren; Yüksek Yağ; Orta/Çok Düşük Su İçeren; Yüksek Nişasta ve/veya Protein ve Düşük Su ve/veya Yağ İçeren; Yüksek Şeker Düşük Su İçeren; Zor Özgül Ürünler ve Yüksek Su / Yüksek Asit Yüksek Su İçeren;

Yemler; Zor Özgül Yemler

Toplam Dithiokarbomate Grubu Pestisit Tayini(CS2 cinsinden)

 

GC-MS (6 Etken Madde):

Manep, Mancozep, Propinep, Thiram, Ziram, Metiram

CRL Single Residue Methods (Analysis of Dithiocarbamate Residues in Foods of Plant Origin involving Cleavage into Carbon Disulfide; Partitioning into Isooctane and Determinative Analysis)

Yüksek Su / Yüksek Asit Yüksek Su İçeren; Yüksek Yağ; Orta/Çok Düşük Su İçeren; Yüksek Nişasta ve/veya Protein ve Düşük Su ve/veya Yağ İçeren; Yüksek Şeker Düşük Su İçeren; Zor Özgül Ürünler ve Yüksek Su / Yüksek Asit Yüksek Su İçeren;

Yemler; Zor Özgül Yemler

Yüksek Polarlı Pestisitler

LC-MS/MS (13 Etken Madde):

Phosphonic Acid;Glyphosinate Ammonium;Mepiquat Clorid;Glyphosinate N Acetyl;3 Methy Phosphonico Propionic Acid MPPA;Cyanuric Acid;Fosetyl Al;Fosforoz Asit;Aminomethy Phosphonic Acid AMPA;ETU;Glphosate İsopropyl Ammonium;Ethephone;Kasugamycin

İşletme İçi Metod - “KKMM.SOP.007 Rev00”(QuPPe Method; Waters Aplikasyon notu)

Gıda (Et ve Su Ürünleri-Sakatat)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

 

LC-MS/MS Metodu

 

(119 Adet- Acetamiprid; Atrazine; Azoxystrobin; Benalaxyl; Benomyl+Carbendazim ; Bensulfuron-methyl; Bitertanol; Boscalid; Bromuconazole; Bupirimate; Buprofezi; Carbaryl; Carbofuran; Carboxin; Chlorfluazuron; Chloridazon; Chlorpyriphos ; Chlorpyriphos Methyl ; Chlorsulfuron; Clethodim; Clofentezine; Clothianidin; Cymoxanil; Cypermethrin; Cyproconazole; Cyprodinil; Diethofencarb; Difenconazole; Diflubenzuron; Dimethenamid; Dimethomorph; Diniconazole; Diphenamid; Diuron; Epoxiconazole; EPTC; Etaconazole; Ethiofencarb; Ethion; Ethofumesate; Etofenprox; Etoxazole; Famaxadone; Fenamidone; Fenamiphos Sulfoxide; Fenarimol; Fenazaquin; Fenhexamid; Fenoxycarb; Fenpropathrin; Fenpyroximate; Fenthion; Fipronil Sulfone; Flufenoxuron; Flusilazole; Flutriafol; Fosthiazate; Furalaxyl; Hexaconazole; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazamox; Indoxacarb; Iodosulfuron methyl; Ioxynil; Iprodione; Imidacloprid; Lenacil; Linuron; Lufenuron; Metalaxyl; Metalaxyl-m; Metamitron; Methamidophos; Methiocarb; Methoxyfenozide; Metribuzin;

Metsulfuron-methyl; Monocrotophos; Monolinuron;

Myclobuyanil; Nicosulfuron; Oxadixyl;

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Gıda (Et ve Su Ürünleri-Sakatat) (Devam)

Penconazole; Phosmet; Pirimicarb; Pirimiphos-methyl; Prochloraz; Promecarb; Prometryn; Propanil; Propargite; Propazine; Propoxur; Propyzamide; Pyrazophos; Pyridaben; Pyridaphenthion; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Quinoxyfen; Rimsulfuron; Simazine; Spinosad; Tebuconazole; Tebufenpyrad; Tepraloxydim; Terbuthlazine; Terbutryn; Thiabendazole; Thiacloprid; Thiamethoxam;

Thiophanate-methyl; Triasulfuron; Triazophos; Trichlorfon;

Triflumizole; Triticonazole)

AOAC 2007.01 (Journal of AOAC

İnternational Vol.90, No2)

Gıda (Et ve Su Ürünleri-Sakatat)

Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve Miktarının Belirlenmesi Analizi

 

GC-MS/MS Metodu

 

(38 Adet- 2,4 DDD; 2,4 DDE; 2,4 DDT; 2chloraniline; 4,4 DDD;

4,4 DDE; 4,4 DDT; 4,4 Dichlorobenzene; 4,4 Dichlorobenzophenone; Acetochlor; Alachlor; Aldrin; Biphenly; Butylate; Chlorbenside; Chlordane-Cis-Alpha; Chlorfenson; Chlorothal Dimethyl; Chlorpropham; Clordane-Trans Gamma;Diazinon; Dichloran; Dicofol; Dieldrin; Diphenyllamine; Endrin; Ethalfluralin; Fenson; Flurprimidol; Hexachloro 1,3 Butadiene; Mepanipyrim; Pentachlorobenzene; Pentacholoaniline; Phenyllphenol 2; Profluralin; Tecnazene; Tefluthrin; Thiofanox)

AOAC 2007.01

Hayvan Beslenme Suyu

Seçilmiş Veteriner İlaçları Kalıntı Tayini LC-MS/MS Metodu

(56 Etken Madde):

Antihelmintik Grubu ( 4 Adet)

Albendazol Sulfone; Albendazole Sulfoxide; Albendazol-2

-Aminosulfone; Levamisole Amfenikol Grubu ( 4 Adet)

Chloramphenicol; Florfenicol; Florfenicol Amine; Tiamphenicol Antikoksidiyal Grubu (4 Adet)

Halofuginone; Lasalocid A; Monensin; Salinomycin Antiseptik Grubu ( 1 Adet)

Chlorhexidine

Beta Laktam Grubu (3 Adet) Cloxacillin; Dicloxacillin; Oxacillin; Kinolon Grubu (7 Adet)

Ciprofloxacin; Danofloxacin; Marbofloxacin; Norfloxacin; Nalidixic Acid; Oxolinic Acid; Sarafloxacin;

Linkozamid Grubu (1 Adet) Lincomycin

Macrolit Grubu (6 Adet)

Eprinomectin B1a-B1b; Erythromycin A; Spiramycin; Tilmicosin; Tylosin; Roxithromycin

Nitrofuran Grubu (1 Adet) Furaltadone

Nitroimidazol Grubu (1 Adet) Ronidazole

Quinoxalin Grubu (1 Adet) Olaquindox

Rifaximin Grubu (1 Adet) Rifaksimin

Streptogramin Grubu (1Adet)

Virginamycin S1

Analytica Chimica ACTA 880, 2015 103-121

Hayvan Beslenme Suyu (Devam)

Sulfanamid Grubu (13 Adet)

Dapsone; Sulfaquinoxaline; Sulfachloropyrazine; Sulfachloropyridazine; Sulfadiazine; Sulfadimethoxine; Sulfadoxine; Sulfamerazine; Sulfamethazine; Sulfamethiazol; Sulfamethoxazole; Sulfapyridine; Sulfathiazole

Tetrasiklin Grubu (4 Adet)

Chlortetracycline; Doxycycline; Oxytetracycline; Tetracycline Fenotiazin Grubu (1 Adet)

Clorpromazine

Anti-Enflamatuar Grubu (3 Adet) Colchicine; Diclofenac; Meloxicam

Analytica Chimica ACTA 880, 2015 103-121

Balık

Seçilmiş Veteriner İlaçları Kalıntı Tayini LC-MS/MS Metodu

(54 Etken Madde):

Antihelmintik Grubu ( 4 Adet)

Albendazol Sulfone; Albendazole Sulfoxide; Albendazol-2

-Aminosulfone; Levamisole Amfenikol Grubu ( 4 Adet)

Chloramphenicol; Florfenicol; Florfenicol Amine; Tiamphenicol Antikoksidiyal Grubu (3 Adet)

Diclazuril; Lasalocid A; Maduramicin Beta Laktam Grubu (3 Adet) Cephalexin; Cloxacillin; Dicloxacillin; Kinolon Grubu (6 Adet)

Ciprofloxacin; Danofloxacin; Enrofloxacin; Marbofloxacin; Nalidixic Acid; Oxolinic Acid

Linkozamid Grubu (1 Adet) Lincomycin

Macrolit Grubu (6 Adet)

Eprinomectin B1a; Erythromycin A; Spiramycin; Tilmicosin; Tylosin; Roxithromycin

Nitroimidazol Grubu (1 Adet) Ronidazole

Quinoxalin Grubu (1 Adet) Olaquindox

Rifaximin Grubu (1 Adet) Rifaksimin

Streptogramin Grubu (1 Adet)

Virginamycin S1

Analytica Chimica ACTA 880, 2015 103-121

Balık (Devam)

Sulfanamid Grubu (14 Adet)

Dapsone; Sulfaquinoxaline; Sulfachloropyrazine; Sulfachloropyridazine; Sulfadiazine; Sulfadimethoxine; Sulfadoxine; Sulfamerazine; Sulfameter; Sulfamethazine; Sulfamethiazol; Sulfamethoxazole; Sulfapyridine; Sulfathiazole Tetrasiklin Grubu (4 Adet)

Chlortetracycline; Doxycycline; Oxytetracycline; Tetracycline Fenotiazin Grubu (1 Adet)

Clorpromazine

Anti-Enflamatuar Grubu (4 Adet)

Colchicine; Diclofenac; Meloxicam; Dexamethasone;

Analytica Chimica ACTA 880, 2015 103-121

Süt

Seçilmiş Veteriner İlaçları Kalıntı Tayini LC-MS/MS Metodu (48 Etken Madde): Antihelmintik Grubu ( 4 Adet)

Albendazol Sulfone; Albendazole Sulfoxide; Albendazol-2

-Aminosulfone; Levamisole Amfenikol Grubu ( 2 Adet) Florfenicol; Tiamphenicol Antikoksidiyal Grubu (4 Adet)

Diclazuril; Halofuginone; Lasalocid A; Maduramicin Beta Laktam Grubu (2 Adet)

Cloxacillin; Oxacillin Kinolon Grubu (7 Adet)

Danofloxacin; Enrofloxacin; Marbofloxacin; Norfloxacin; Nalidixic Acid; Oxolinic Acid; Sarafloxacin

Linkozamid Grubu (1 Adet) Lincomycin

Macrolit Grubu (6 Adet)

Eprinomectin B1a; Erythromycin A; Spiramycin; Tilmicosin; Tylosin; Roxithromycin

Nitroimidazol Grubu (1 Adet) Ronidazole

Rifaximin Grubu (1 Adet) Rifaksimin

Streptogramin Grubu (1 Adet) Virginamycin S1

Sulfanamid Grubu (14 Adet)

Dapsone; Sulfaquinoxaline; Sulfachloropyrazine; Sulfachloropyridazine; Sulfadiazine; Sulfadimethoxine; Sulfadoxine; Sulfamerazine; Sulfameter; Sulfamethazine; Sulfamethiazol; Sulfamethoxazole; Sulfapyridine; Sulfathiazole Tetrasiklin Grubu (3 Adet)

Chlortetracycline; Oxytetracycline; Tetracycline Anti-Enflamatuar Grubu (2 Adet)

Colchicine; Meloxicam

Analytica Chimica ACTA 880, 2015 103-121

Bitkisel Orjinli Yemler

Seçilmiş Veteriner İlaçları Kalıntı Tayini LC-MS/MS Metodu

(53 Etken Madde):

Antihelmintik Grubu ( 4 Adet)

Albendazol Sulfone; Albendazole Sulfoxide; Albendazol-2

-Aminosulfone; Levamisole Amfenikol Grubu ( 4 Adet)

Chloramphenicol; Florfenicol; Florfenicol Amine; Tiamphenicol Antikoksidiyal Grubu ( 5 Adet)

Halofuginone; Lasalocid A; Maduramicin; Monensin; Robenidine

Antiseptik Grubu ( 1 Adet) Chlorhexidine

Beta Laktam Grubu (2 Adet) Cloxacillin; Dicloxacillin Kinolon Grubu (8 Adet)

Ciprofloxacin; Danofloxacin; Marbofloxacin; Norfloxacin; Nalidixic Acid; Oxolinic Acid; Sarafloxacin; Enrofloxacin Linkozamid Grubu (1 Adet)

Lincomycin

Macrolit Grubu (6 Adet)

Eprinomectin B1a-B1b; Erythromycin A; Spiramycin; Tilmicosin; Tylosin; Roxithromycin

Nitrofuran Grubu (1 Adet) Furaltadone

Nitroimidazol Grubu (1 Adet) Ronidazole

Quinoxalin Grubu (1 Adet) Olaquindox

Streptogramin Grubu (1Adet)

Virginamycin S1

Analytica Chimica ACTA 880, 2015 103-121

Bitkisel Orjinli Yemler (Devam)

Sulfanamid Grubu (13 Adet)

Dapsone; Sulfaquinoxaline; Sulfachloropyrazine; Sulfachloropyridazine; Sulfadiazine; Sulfadimethoxine; Sulfadoxine; Sulfamerazine; Sulfamethazine; Sulfamethiazol; Sulfamethoxazole; Sulfapyridine; Sulfathiazole

Tetrasiklin Grubu (1 Adet) Doxycycline

Fenotiazin Grubu (1 Adet) Clorpromazine

Anti-Enflamatuar Grubu (3 Adet)

Colchicine; Diclofenac; Meloxicam

Analytica Chimica ACTA 880, 2015 103-121

Hayvansal Orjinli Yemler

Seçilmiş Veteriner İlaçları Kalıntı Tayini LC-MS/MS Metodu

(57 Etken Madde):

Antihelmintik Grubu ( 4 Adet)

Albendazol Sulfone; Albendazole Sulfoxide; Albendazol-2

-Aminosulfone; Levamisole Amfenikol Grubu ( 4 Adet)

Chloramphenicol; Florfenicol; Florfenicol Amine; Tiamphenicol Antikoksidiyal Grubu ( 5 Adet)

Halofuginone; Lasalocid A; Maduramicin; Monensin; Robenidine

Antiseptik Grubu ( 1 Adet) Chlorhexidine

Beta Laktam Grubu (3 Adet) Cloxacillin; Dicloxacillin; Oxacillin Kinolon Grubu (8 Adet)

Ciprofloxacin; Danofloxacin; Enrofloxacin; Marbofloxacin; Norfloxacin; Nalidixic Acid; Oxolinic Acid; Sarafloxacin; Linkozamid Grubu (1 Adet)

Lincomycin

Macrolit Grubu (6 Adet)

Eprinomectin B1a-B1b; Erythromycin A; Spiramycin; Tilmicosin; Tylosin; Roxithromycin

Nitrofuran Grubu (1 Adet) Furaltadone

Nitroimidazol Grubu (1 Adet) Ronidazole

Quinoxalin Grubu (1 Adet) Olaquindox

Rifaximin Grubu (1 Adet) Rifaksimin

Streptogramin Grubu (1Adet)

Virginamycin S1

Analytica Chimica ACTA 880, 2015 103-121

Hayvansal Orjinli Yemler (Devam)

Sulfanamid Grubu (12 Adet)

Dapsone; Sulfaquinoxaline; Sulfachloropyrazine; Sulfadiazine; Sulfadimethoxine; Sulfadoxine; Sulfamerazine; Sulfamethazine; Sulfamethiazol; Sulfamethoxazole; Sulfapyridine; Sulfathiazole

Tetrasiklin Grubu (4 Adet)

Chlortetracycline; Doxycycline; Oxytetracycline; Tetracycline Fenotiazin Grubu (1 Adet)

Clorpromazine

Anti-Enflamatuar Grubu (3 Adet) Colchicine; Diclofenac; Meloxicam

Analytica Chimica ACTA 880, 2015 103-121

Yem Katkı Maddeleri

Seçilmiş Veteriner İlaçları Kalıntı Tayini LC-MS/MS Metodu

(53 Etken Madde):

Antihelmintik Grubu ( 4 Adet)

Albendazol Sulfone; Albendazole Sulfoxide; Albendazol-2

-Aminosulfone; Levamisole Amfenikol Grubu ( 4 Adet)

Chloramphenicol; Florfenicol; Florfenicol Amine; Tiamphenicol Antikoksidiyal Grubu (1 Adet)

Diclazuril

Antiseptik Grubu ( 1 Adet) Chlorhexidine

Beta Laktam Grubu (3 Adet) Cloxacillin; Dicloxacillin; Oxacillin Kinolon Grubu (8 Adet)

Ciprofloxacin; Danofloxacin; Enrofloxacin; Marbofloxacin; Norfloxacin; Nalidixic Acid; Oxolinic Acid; Sarafloxacin; Linkozamid Grubu (1 Adet)

Lincomycin

Macrolit Grubu (6 Adet)

Eprinomectin B1a-B1b; Erythromycin A; Spiramycin; Tilmicosin; Tylosin; Roxithromycin

Nitroimidazol Grubu (1 Adet) Ronidazole

Quinoxalin Grubu (1 Adet) Olaquindox

Rifaximin Grubu (1 Adet) Rifaksimin

Streptogramin Grubu (1Adet)

Virginamycin S1

Analytica Chimica ACTA 880, 2015 103-121

Yem Katkı Maddeleri (Devam)

Sulfanamid Grubu (13 Adet)

Dapsone; Sulfaquinoxaline; Sulfachloropyrazine; Sulfachloropyridazine; Sulfadiazine; Sulfadimethoxine; Sulfadoxine; Sulfamerazine; Sulfamethazine; Sulfamethiazol; Sulfamethoxazole; Sulfapyridine; Sulfathiazole

Tetrasiklin Grubu (4 Adet)

Chlortetracycline; Doxycycline; Oxytetracycline; Tetracycline Fenotiazin Grubu (1 Adet)

Clorpromazine

Anti-Enflamatuar Grubu (3 Adet) Colchicine; Diclofenac; Meloxicam

Analytica Chimica ACTA 880, 2015 103-121

Yumurta

Seçilmiş Veteriner İlaçları Kalıntı Tayini LC-MS/MS Metodu

(58 Etken Madde):

Antihelmintik Grubu ( 4 Adet)

Albendazol Sulfone; Albendazole Sulfoxide; Albendazol-2

-Aminosulfone; Levamisole Amfenikol Grubu ( 3 Adet)

Chloramphenicol; Florfenicol; Florfenicol Amine Antikoksidiyal Grubu (5 Adet)

Decoquinate; Diclazuril; Halofuginone; Lasalocid A; Maduramicin

Beta Laktam Grubu (4 Adet)

Cephalexin; Cloxacillin; Dicloxacillin; Oxacillin Kinolon Grubu (8 Adet)

Ciprofloxacin; Danofloxacin; Enrofloxacin;Marbofloxacin; Norfloxacin; Nalidixic Acid; Oxolinic Acid; Sarafloxacin; Linkozamid Grubu (1 Adet)

Lincomycin

Macrolit Grubu (6 Adet)

Eprinomectin B1a-B1b; Erythromycin A; Spiramycin; Tilmicosin; Tylosin; Roxithromycin

Nitroimidazol Grubu (1 Adet) Ronidazole

Quinoxalin Grubu (1 Adet) Olaquindox

Rifaximin Grubu (1 Adet) Rifaksimin

Streptogramin Grubu (1Adet)

Virginamycin S1

Analytica Chimica ACTA 880, 2015 103-121

Yumurta (Devam)

Sulfanamid Grubu (14 Adet)

Dapsone; Sulfaquinoxaline; Sulfachloropyrazine; Sulfachloropyridazine; Sulfadiazine; Sulfadimethoxine; Sulfadoxine; Sulfamerazine; Sulfamethazine; Sulfameter; Sulfamethiazol; Sulfamethoxazole; Sulfapyridine; Sulfathiazole Tetrasiklin Grubu (4 Adet)

Chlortetracycline; Doxycycline; Oxytetracycline; Tetracycline Fenotiazin Grubu (1 Adet)

Clorpromazine

Anti-Enflamatuar Grubu (4 Adet)

Colchicine; Dexamethasone; Diclofenac; Meloxicam

Analytica Chimica ACTA 880, 2015 103-121

Kanatlı Eti

Seçilmiş Veteriner İlaçları Kalıntı Tayini LC-MS/MS Metodu

(52 Etken Madde):

Antihelmintik Grubu ( 4 Adet)

Albendazol Sulfone; Albendazole Sulfoxide; Albendazol-2

-Aminosulfone; Levamisole Amfenikol Grubu ( 3 Adet)

Chloramphenicol; Florfenicol; Tiamphenicol Antikoksidiyal Grubu (2 Adet)

Diclazuril; Halofuginone Beta Laktam Grubu (3 Adet)

Cephalexin; Dicloxacillin; Oxacillin; Kinolon Grubu (7 Adet)

Ciprofloxacin; Danofloxacin; Enrofloxacin; Marbofloxacin; Nalidixic Acid; Oxolinic Acid; Sarafloxacin;

Linkozamid Grubu (1 Adet) Lincomycin

Macrolit Grubu (4 Adet)

Eprinomectin B1a; Spiramycin; Tylosin; Roxithromycin Nitroimidazol Grubu (1 Adet)

Ronidazole

Penicilin Grubu ( 1 Adet) Nafcillin

Quinoxalin Grubu (1 Adet) Olaquindox

Rifaximin Grubu (1 Adet) Rifaksimin

Streptogramin Grubu (1Adet)

Virginamycin S1

Analytica Chimica ACTA 880, 2015 103-121

Kanatlı Eti (Devam)

Sulfanamid Grubu (14 Adet)

Dapsone; Sulfaquinoxaline; Sulfachloropyrazine; Sulfachloropyridazine; Sulfadiazine; Sulfadimethoxine; Sulfadoxine; Sulfamerazine; Sulfamethazine; Sulfameter; Sulfamethiazol; Sulfamethoxazole; Sulfapyridine; Sulfathiazole Tetrasiklin Grubu (4 Adet)

Chlortetracycline; Doxycycline; Oxytetracycline; Tetracycline Fenotiazin Grubu (1 Adet)

Clorpromazine

Anti-Enflamatuar Grubu (4 Adet)

Colchicine; Dexamethasone; Diclofenac; Meloxicam

Analytica Chimica ACTA 880, 2015 103-121

Bal

Seçilmiş Veteriner İlaçları Kalıntı Tayini LC-MS/MS Metodu

(58 Etken Madde):

Antihelmintik Grubu ( 4 Adet)

Albendazol Sulfone; Albendazole Sulfoxide; Albendazol-2

-Aminosulfone; Levamisole Amfenikol Grubu ( 4 Adet)

Chloramphenicol; Florfenicol; Florfenicol Amine; Tiamphenicol Antikoksidiyal Grubu (5 Adet)

Decoquinate; Diclazuril; Halofuginone; Lasalocid A; Maduramicin

Beta Laktam Grubu (4 Adet)

Cephalexin; Cloxacillin; Dicloxacillin; Oxacillin; Kinolon Grubu (8 Adet)

Ciprofloxacin; Danofloxacin; Enrofloxacin; Marbofloxacin; Norfloxacin; Nalidixic Acid; Oxolinic Acid; Sarafloxacin; Linkozamid Grubu (1 Adet)

Lincomycin

Macrolit Grubu (6 Adet)

Eprinomectin B1a; Erythromycin A; Spiramycin; Tilmicosin; Tylosin; Roxithromycin

Nitroimidazol Grubu (1 Adet) Ronidazole

Quinoxalin Grubu (1 Adet) Olaquindox

Rifaximin Grubu (1 Adet) Rifaksimin

Streptogramin Grubu (1Adet)

Virginamycin S1

Analytica Chimica ACTA 880, 2015 103-121

Bal (Devam)

Sulfanamid Grubu (14 Adet)

Dapsone; Sulfaquinoxaline; Sulfachloropyrazine; Sulfachloropyridazine; Sulfadiazine; Sulfadimethoxine; Sulfadoxine; Sulfamerazine; Sulfamethazine; Sulfameter; Sulfamethiazol; Sulfamethoxazole; Sulfapyridine; Sulfathiazole Tetrasiklin Grubu (4 Adet)

Chlortetracycline; Doxycycline; Oxytetracycline; Tetracycline Fenotiazin Grubu (1 Adet)

Clorpromazine

Anti-Enflamatuar Grubu (3 Adet) Colchicine; Diclofenac; Meloxicam

Analytica Chimica ACTA 880, 2015 103-121

Peynir

Seçilmiş Veteriner İlaçları Kalıntı Tayini LC-MS/MS Metodu (42 Etken Madde): Antihelmintik Grubu ( 4 Adet)

Albendazol Sulfone; Albendazole Sulfoxide; Albendazol-2

-Aminosulfone; Levamisole Antikoksidiyal Grubu (2 Adet) Halofuginone; Lasalocid A Beta Laktam Grubu (1 Adet) Cloxacillin

Kinolon Grubu (7 Adet)

Danofloxacin; Enrofloxacin; Marbofloxacin; Norfloxacin; Nalidixic Acid; Oxolinic Acid; Sarafloxacin;

Linkozamid Grubu (1 Adet) Lincomycin

Macrolit Grubu (3 Adet) Spiramycin; Tylosin; Roxithromycin Nitroimidazol Grubu (1 Adet) Ronidazole

Quinoxalin Grubu (1 Adet) Olaquindox

Streptogramin Grubu (1Adet) Virginamycin S1

Sulfanamid Grubu (14 Adet)

Dapsone; Sulfaquinoxaline; Sulfachloropyrazine; Sulfachloropyridazine; Sulfadiazine; Sulfadimethoxine; Sulfadoxine; Sulfamerazine; Sulfamethazine; Sulfameter; Sulfamethiazol; Sulfamethoxazole; Sulfapyridine; Sulfathiazole Tetrasiklin Grubu (3 Adet)

Doxycycline; Oxytetracycline; Tetracycline Anti-Enflamatuar Grubu (4 Adet)

Colchicine; Dexamethasone; Diclofenac; Meloxicam

Analytica Chimica ACTA 880, 2015 103-121

Tereyağ

Seçilmiş Veteriner İlaçları Kalıntı Tayini LC-MS/MS Metodu

(50 Etken Madde):

Antihelmintik Grubu ( 4 Adet)

Albendazol Sulfone; Albendazole Sulfoxide; Albendazol-2

-Aminosulfone; Levamisole Antikoksidiyal Grubu (2 Adet) Halofuginone; Lasalocid A Beta Laktam Grubu (4 Adet)

Cephalexin; Cloxacillin; Dicloxacillin; Oxacillin Kinolon Grubu (8 Adet)

Ciprofloxacin; Danofloxacin; Enrofloxacin; Marbofloxacin; Norfloxacin; Nalidixic Acid; Oxolinic Acid; Sarafloxacin; Linkozamid Grubu (1 Adet)

Lincomycin

Macrolit Grubu (3 Adet) Spiramycin; Tylosin; Roxithromycin Nitroimidazol Grubu (1 Adet) Ronidazole

Penicilin Grubu ( 1 Adet) Nafcillin

Quinoxalin Grubu (1 Adet) Olaquindox

Rifaximin Grubu (1 Adet) Rifaksimin

Streptogramin Grubu (1Adet)

Virginamycin S1

Analytica Chimica ACTA 880, 2015 103-121

Tereyağ (Devam)

Sulfanamid Grubu (14 Adet)

Dapsone; Sulfaquinoxaline; Sulfachloropyrazine; Sulfachloropyridazine; Sulfadiazine; Sulfadimethoxine; Sulfadoxine; Sulfamerazine; Sulfamethazine; Sulfameter; Sulfamethiazol; Sulfamethoxazole; Sulfapyridine; Sulfathiazole Tetrasiklin Grubu (4 Adet)

Chlortetracycline; Doxycycline; Oxytetracycline; Tetracycline Fenotiazin Grubu (1 Adet)

Clorpromazine

Anti-Enflamatuar Grubu (4 Adet)

Colchicine; Dexamethasone; Diclofenac; Meloxicam

Analytica Chimica ACTA 880, 2015 103-121

Kırmızı Et (Sığır Kası)

Seçilmiş Veteriner İlaçları Kalıntı Tayini LC-MS/MS Metodu (52 Etken Madde): Antihelmintik Grubu ( 4 Adet)

Albendazol Sulfone; Albendazole Sulfoxide; Albendazol-2

-Aminosulfone; Levamisole Amfenikol Grubu ( 2 Adet) Chloramphenicol; Florfenicol Antikoksidiyal Grubu (4 Adet)

Decoquinate; Diclazuril; Halofuginone; Maduramicin Beta Laktam Grubu (3 Adet)

Cephalexin; Cloxacillin; Dicloxacillin Kinolon Grubu (8 Adet)

Ciprofloxacin; Danofloxacin; Enrofloxacin; Marbofloxacin; Norfloxacin; Nalidixic Acid; Oxolinic Acid; Sarafloxacin; Linkozamid Grubu (1 Adet)

Lincomycin

Macrolit Grubu (5 Adet)

Eprinomectin B1a; Spiramycin; Tilmicosin; Tylosin; Roxithromycin

Quinoxalin Grubu (1 Adet) Olaquindox

Rifaximin Grubu (1 Adet) Rifaksimin

Streptogramin Grubu (1Adet) Virginamycin S1

Sulfanamid Grubu (14 Adet)

Dapsone; Sulfaquinoxaline; Sulfachloropyrazine; Sulfachloropyridazine; Sulfadiazine; Sulfadimethoxine; Sulfadoxine; Sulfamerazine; Sulfamethazine; Sulfameter; Sulfamethiazol; Sulfamethoxazole; Sulfapyridine; Sulfathiazole Tetrasiklin Grubu (4 Adet)

Chlortetracycline; Doxycycline; Oxytetracycline; Tetracycline Fenotiazin Grubu (1 Adet)

Clorpromazine

Anti-Enflamatuar Grubu (3 Adet) Colchicine; Diclofenac; Meloxicam

Analytica Chimica ACTA 880, 2015 103-121

Gıda(Bal, Süt, Balık)

Seçilmiş Bazı Veteriner İlaçları Kalıntılarının Analizi LC-MS/MS Metodu

Nitrofuran Grubu (4 Adet)

3-amino-2-oxazolidinone (AOZ); 3-amino-5-morpholinomethyl- 2-oxazolidinone (AMOZ); Semicarbazide (SEM); 1

-aminohydantoin (AHD)

J.agric. Food. Chem. 2007, 55, 1103-1108

Atık Su

Askıda Katı Madde (AKM) Tayini

Gravimetrik Metot

SM 2540 D

Atıksu

Numune Alma Teknikleri

TS ISO 5667-10

Atıksu

Yağ ve Gres Tayini
Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: Gravimetrik Metot

 SM 5520 B

 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Açık Reflaks-Titrimetrik Metot

SM 5220 B 

 Atıksu

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
5 Günlük BOİ Testi

SM 5210 B

 Atıksu

Toplam Kjeldahl Azotu Tayini
Makro Kjeldahl Metodu

SM 4500-Norg B

 Atıksu

Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini
Spektrofotometrik Metot 

SM 4500-P D

 Atıksu

Toplam Fosfor Tayini
Ön İşlem: Özütleme Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot

SM 4500-P B
SM 4500-P D⁻

 Atıksu

Sülfür Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 4500-S²⁻ D

 Atıksu

Sülfat Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 4500 SO₄⁻² E

 Atıksu

Florür Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: SPADNS Metodu

SM 4500-F B
SM 4500-F D

 Atıksu

Krom (VI) Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 3500-Cr B

 Atıksu

pH Tayini
Elektrometrik Metot

SM 4500 H⁺ B

 Atıksu

İletkenlik Tayini
Laboratuvar Metodu

SM 2510 B

 Atıksu

Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu

SM 2550 B

 Atıksu

Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot

TS EN ISO 7027-1

 Atıksu

Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot

TS EN ISO 7887 C

 Atıksu

Toplam Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metot

SM 2540 B

 Atıksu

Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Titrimetrik Metot

SM 4500 -NH₃ B
SM 4500 -NH₃ C

Atıksu

Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
Spektrofotometrik Metot

TS 6231

Atıksu

Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 4500-NO₂⁻ B

Atıksu

Klorür Tayini
Titrimetrik Metot

SM 4500-Cl⁻B

Atıksu

Serbest Klor Tayini
DPD Spektrofotometrik Metot

SM 4500-Cl G

Atıksu

Bağlı Klor Tayini
DPD Spektrofotometrik Metot

SM 4500-Cl G

Atıksu

Alüminyum (Al), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Civa (Hg), Çinko (Zn), Demir (Fe), Gümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum
(Ca), Krom (Cr), Kobalt (Co), Kurşun (Pb), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Potasyum (K), Selenyum (Se), Sodyum (Na), Talyum (Tl), Vanadyum (V) Tayini
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme
Ölçüm: ICP-MS Metodu

SM 3030 K
EPA 6020 A

Atıksu

Bor (B), Fosfor (P), Kalay (Sn) Tayini
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme
Ölçüm: ICP-MS Metodu

SM 3030 K
TS EN ISO 17294 1-2

Atıksu

Çözünmüş Oksijen Tayini
Lüminans Metodu

ASTM D 888 

Atıksu

Çökebilir Katı Madde Tayini
Hacimsel-Gravimetrik Metot

SM 2540 F

Atıksu

Balık Biyodeneyi (ZSF) Tayini 

TS 5676
SKKY Numune Alma ve Analiz Metotları
Tebliği Ek 1

Atıksu

Sülfit Tayini
Spektrofotometrik Metot

SM 4500 SO₃⁻² C

Atıksu

Toplam Siyanür Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot

SM 4500-CN C
SM 4500-CN E

Atıksu

Hidrazin Tayini
Spektrofotometrik Metot

ASTM D1385

Atıksu

Fenol Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spek