Atık Su Analizleri

Atık Su Analizleri

Çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerde, evsel atıkların yanı sıra, hastane ve çeşitli endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan tıbbi atıklar ve yüksek dereceli toksik kimyasallar atık su sistemine boşaltılır. Atık suların toplanıp arıtıldığı sistemlerdeki arıtma verimliliği en önemli husustur.

Atık suların çevre üzerindeki etkileri düşünüldüğünde son yıllarda en çok dikkat çekilen konu endüstriyel atıkların azaltılması ve deşarjdan önce arıtılması konusudur. Sonuç olarak atık suların potansiyel bir kaynak olarak görülmesi nedeniyle uygun bir arıtma ile geri dönüştürülerek kullanımı önemli ekonomik kaynaklar olarak fayda sağlayabilir.

Tabi ki hem görmesi gereken arıtma işlemi açısından hem de sonrasında kullanılacak alan açısından atık sularda belirli test ve analizlerden geçerek değerlendirilmelidir.

Özellikle atık su analizleri belirli yönetmeliklere bağlı olarak işletmeler tarafından belirli periyotlarla testlerden geçmelidir:

- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği
- Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
- Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği
- Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği
- Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği

Atıksularda Gerçekleştirilen Analizler
 • Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
 • Atık Sulardan Numune Alma
 • Yağ ve Gres Tayini
 • Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
 • Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
 • Toplam Kjeldahl Azotu Tayini
 • Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini
 • Sülfür Tayini
 • Sülfat Tayini
 • Florür Tayini
 • Krom (VI) Tayini
 • pH Tayini
 • İletkenlik Tayini
 • Sıcaklık Tayini
 • Bulanıklık Tayini
 • Renk Tayini
 • Toplam Katı Madde Tayini
 • Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
 • Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
 • Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
 • Klorür Tayini
 • Serbest Klor Tayini
 • Bağlı Klor Tayini
 • Bor (B), Fosfor (P), Kalay (Sn) Tayini
 • Çözünmüş Oksijen Tayini
 • Çökebilir Katı Madde Tayini
 • Balık Biyodeneyi (ZSF) Tayini
 • Sülfit Tayini
 • Toplam Siyanür Tayini
 • Hidrazin Tayini
 • Fenol Tayini
 • Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini
 • Fenollerin Tayini
 • Hidrokarbonlar Tayini
 • Alüminyum (Al), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Civa (Hg), Çinko (Zn), Demir (Fe), Gümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr), Kobalt (Co), Kurşun (Pb), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Potasyum (K), Selenyum (Se), Sodyum (Na), Talyum (Tl), Vanadyum (V) Tayini


TEKLİF ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.


.