Arıtma Çamuru Analizleri

Arıtma Çamuru Analizleri

Arıtma çamuru analizleri, genellikle endüstriyel faaliyetler sonucu meydana gelen atık ve arıtma çamurlarının bertaraf edilmesi ya da geri dönüştürülmesi için gerçekleştirilen analizlerdir.

"Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında belirlenen kurallar çerçevesinde arıtma çamur analizleri gerçekleştirilmektedir.

Nanolab Laboratuvarlar Grubu olarak Türkiye'nin birçok yerinde, ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde "Arıtma Çamuru Analizleri" işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

Arıtma Çamurlarında Gerçekleştirilen Analizler
 • Molibden (Mo) Tayini
 • Florür Tayini
 • Klorür Tayini
 • Sülfat Tayini
 • pH Tayini
 • Toplam Çözünmüş Madde Tayini
 • Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini
 • Elektriksel İletkenlik Tayini
 • Organik Madde Tayini
 • Fosfor Tayini
 • Azot Tayini
 • Ftalat Esterlerinin Tayini
 • PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini
 • Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%) Tayini
 • Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Civa (Hg), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Krom (Cr) Tayini


TEKLİF ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.


.