Su Analizleri

Su Analizleri

"Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği" kapsamında yerüstü sular ile kıyı ve geçiş sularının biyolojik, kimyasal, fiziko-kimyasal ve hidromorfolojik kalitelerinin belirlenmesi, sınıflandırılması, su kalitesinin ve miktarının izlenmesi, bu suların kullanım maksatlarının sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde koruma kullanma dengesi de gözetilerek ortaya konulması, korunması ve iyi su durumuna ulaşılması için alınacak tedbirlere yönelik usul ve esasların belirlenmiştir.

Nanolab Laboratuvarlar Grubu olarak Türkiye'nin birçok yerinde, ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde "Su Analizleri" işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

Sularda Gerçekleştirilen Numune Alma İşlemleri
 • Mikrobiyolojik Analizler için Numune Alma
 • Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma
 • Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma


Sularda Gerçekleştirilen Kimyasal Analizler
 • Amonyum Tayini
 • Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
 • Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
 • Alkalinite Tayini
 • Serbest Klor Tayini
 • Klorür Tayini
 • Toplam Klor Tayini
 • Tuzluluk Tayini
 • Klorür Tayini
 • Florür Tayini
 • Sülfat Tayini
 • Toplam Sertlik Tayini
 • Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Civa (Hg), Çinko (Zn), Gümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Vanadyum (V) Tayini
 • Bor (B), Demir (Fe), Fosfor (P), Kalay (Sn), Kalsiyum (Ca), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Potasyum (K), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr) Tayini
 • Sertlik Tayini


Sularda Gerçekleştirilen Fiziksel Analizler
 • pH tayini
 • İletkenlik Tayini
 • Bulanıklık Tayini
 • Sıcaklık Tayini
 • Renk Tayini
 • Işık Geçirgenliği Tayini


Sularda Gerçekleştirilen Mikrobiyolojik Analizler
 • Escherichia coli Sayımı
 • Koliform Bakteri Sayımı
 • Salmonella spp. Tespiti
 • Pseudomonas aeruginosa Sayımı
 • Clostridium perfringens Sayımı
 • Fekal Enterokokların Sayımı
 • Koloni Sayımı
 • Legionella Sayımı
 • Bakteriyel Endotoksin Tayini


TEKLİF ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.


.