Atık Analizleri

Atık Analizleri

"Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik" ve "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında, Nanolab Laboratuvarlar Grubu Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirme ile ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde “Atık – Arıtma Çamuru Analizleri” gerçekleştirmektedir.

Arıtma Çamurlarında Gerçekleştirilen Analizler
 • Katı Atıklardan Numune Alma
 • Florür Tayini
 • Molibden (Mo) Tayini
 • Klorür Tayini
 • Sülfat TayiniMiktarının Tayini
 • pH Tayini
 • Toplam Çözünmüş Madde Tayini
 • Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini
 • Fenol İndeksi Tayini
 • BTEX (Benzen, Toluen, Etil Benzen, Ksilen) Tayini
 • C10-C40 Aralığındaki Hidrokarbonların Tayini
 • Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Civa (Hg), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Krom (Cr) Tayini


TEKLİF ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.


.