Çevresel Gürültü Ölçümleri

Çevresel Gürültü Ölçümleri

Çevresel gürültü ölçümleri, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında belirli alanlardaki gürültü sınır değerleri belirlenmiştir.

- Kara Yolu Çevresel Gürültü Sınır Değerleri
- Hafif Raylı Sistemler İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri
- Hava Alanı Çevresel Gürültü Sınır Değerleri
- Endüstri Tesisleri İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri
- Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri
- Maden ve Taş Ocakları ile Benzeri Alanlarda Patlama Nedeniyle Oluşacak Titreşimlerin En Yakın Çok Hassas ve Hassas Kullanım Alanının Dışında Yaratacağı Zemin Titreşimlerinin İzin Verilen En Yüksek Değerleri
- İnşaatlarda Kazık Çakma ve Benzeri Titreşim Yaratan Operasyonların ve İnşaat Makinelerinin En Yakın Çok Hassas ve Hassas Kullanım Alanının Dışında Yaratacağı Zemin Titreşimlerinin İzin Verilen En Yüksek Değerleri
- Binalarda, Bina İçindeki Makine ve Teçhizatın Yaratacağı Titreşimlerin Sınır Değerleri
- İç Ortam Gürültü Seviyesi Sınır Değerleri

TS ISO 1996-2 Akustik - Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi - Bölüm 2: Çevre gürültü seviyelerinin tayini


Özel veya kamuya ait çevre ölçüm ve analizleri yapan laboratuvarlara Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi düzenlemek amacıyla yapılacak yetkilendirmenin başvuru, değerlendirme, inceleme, belgelendirme, denetleme, belge askı ve iptali ile benzeri konulardaki esas ve usulleri içeren "Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlilik Yönetmeliği kapsamında yetkili bir laboratuvar olan Nanolab Laboratuvarlar Grubu;

Türkiye'nin birçok yerinde, ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde "Çevresel Gürültü Ölçümleri" işlemlerini gerçekleştirmektedir.

TEKLİF ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

.