Emisyon - İmisyon Ölçümleri

Emisyon - İmisyon Ölçümleri

Artan çevre kirliliğin en önemli nedenlerinden biri çevreye salınan zararlı gazlardır. Özellikle ısınmadan kaynaklı yakıt dumanı, egzoz gazı, endüstriyel faaliyet sonucu çevreye salınan is, duman, toz, buhar formlardaki tüm kirleticiler sayılabilir.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, çevreyi ve insanı hava kirliliği etkilerinden korumak amacıyla alınması gereken önlemleri ve olumsuzluklar gidermek için gerekli usul ve esasları içermektedir. Bu yönetmelik doğrultusunda hava kirliliğinin önüne geçmek için emisyon - imisyon ölçümleri gerekli analiz parametreleri haline gelmiştir.

Nanolab Laboratuvarlar Grubu olarak Türkiye'nin birçok yerinde, ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde "Emisyon - İmisyon Ölçümleri" test işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

Emisyon Ölçümleri Gerçekleştirilen Analizler
 • Gaz halindeki her bir organik bileşiğin kütle derişiminin tayini
 • Tanecikli maddenin kütle derişiminin elle tayini (20-1000 mg/m³)
 • Tozun düşük aralıktaki kütle derişiminin tayini (<50 mg/m³)
 • Sıcaklık ve Basınç Değişimleri Dikkate Alınarak Toz Emisyon Miktarının Tayini
 • Nominal Referans Sıcaklık Koşullarında Toz Emisyon Miktarının Tayini
 • Duman Yoğunluğunun (İslilik) Tayini
 • Azot monoksit (NO), Azotdioksit (NO2) ve Azot Oksit ( NOx) Emisyonlarının Tayin
 • Azot monoksit (NO), Azotdioksit (NO2) ve Azot Oksit ( NOx) Emisyonlarının Tayini
 • Oksijen (O² ) ve Karbonmonoksit (CO) Tayini
 • Kükürtdioksidin (SO²) kütle derişiminin tayini
 • Nem Tayini
 • Yalıtım Sıvıları için Numune Alma
 • Nem Probu ile Nem Tayini
 • Bacalarda Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin Ölçülmesi Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin Tayini L ve S Tipi Pitot Tüpü ile
 • S Tipi Pitot Tüp ile Hız Tayini
 • Sabit Kaynak Emisyonlarında Ağır Metallerin Tayini Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Kurşun (Pb),Manganez (Mn), Gümüş (Ag), Talyum (Tl), Çinko (Zn)


İmisyon Ölçümleri Gerçekleştirilen Analizler
 • Askıdaki Tanecikli Maddenin PM 10 Kesrinin Tayini
 • Çöken Toz Tayini


TEKLİF ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.


.