Tekstil Testleri

Tekstil Testleri

Nanolab Laboratuvarlar Grubu olarak Türkiye'nin birçok yerinde, ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde "Tekstil Testleri" gerçekleştirilmektedir.

TEKLİF ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Tekstil Ürünlerinde Gerçekleştirilen Testler
 • Tekstil - Azo renklendiricilerden türetilen belirli aromatik aminlerin belirlenmesi için yöntemler
  Lifler çıkarılırken ve çıkarılmadan erişilebilen belirli azo renklendiricilerin kullanımının tespiti
 • BVL B 82.02.2
  TS EN ISO 14362-1
  BS EN ISO 14362-1
  EN ISO 14362-1
  DIN EN ISO 14362-1
  ISO 14362-1
 • Tekstil - Azo renklendiricilerden türetilen belirli aromatik aminlerin belirlenmesi için yöntemler
  Serbest bırakabilecek belirli azo renklendiricilerin kullanımının tespiti
 • TS EN ISO 14362-3
  BS EN ISO 14362-3
  DIN EN ISO 14362-3
  EN ISO 14362-3
  ISO 14362-3
  BVL B 82.02.15
 • Ftalat esterlerinin içeriğinin belirlenmesi
 • ISO 14389
 • Tekstil - Ftalat içeriğinin belirlenmesi
 • ISO 14389
  BS EN ISO 14389
  DIN EN ISO 14389
 • Ayakkabı bileşiklerinde Di-n-Oktiltin (DOT) Tayini
 • KURUM İÇİ METOT
 • İnsan vücudunun delinmiş kısımlarına yerleştirilen tüm direk tertibatlarından ve ciltle doğrudan ve uzun süreli temasa girmesi amaçlanan nesnelerden nikel salınımı için referans test yöntemi.
 • TS EN 1811+A1
  BS EN 1811+A1
  EN 1811 +A1
 • Kaplanmış parçalardan nikel salınımının tespiti için aşınma ve korozyon simülasyonu yöntemi
 • BS EN 12472 + A1
  TS EN 12472+A1
  EN 12472+A1
 • Tekstil - Formaldehit tayini - Serbest ve hidrolize formaldehit (su ekstraksiyon yöntemi)
 • ISO 14184-1
  TS EN ISO 14184-1
  BS EN ISO 14184-1
  EN ISO 14184-1
  BVL B 82.02.1
  JIS L 1041 Metot A
 • Tekstil - Formaldehit tayini - Serbest ve hidrolize formaldehit (su ekstraksiyon yöntemi)
 • TS EN ISO 14184-1
  BS EN ISO 14184-1
  EN ISO 14184-1
  ISO 14184-1
 • Plastikler - Kadmiyum tayini - Islak bozunma yöntemi
 • BS EN 1122
  TS EN 1122
  EN 1122
  DIN EN 1122
 • Kaplanmış ve emprenye edilmiş katı maddeler, sıvılar ve yangın söndürme köpüklerinde ekstre edilebilir perflorooktan sülfonatın (PFOS) belirlenmesi - LC-QMS veya LC-tandem / MS ile örnekleme, ekstraksiyon ve analiz yöntemi
 • CEN TS 15968
 • Dimetil Fumarat (DMFu) Tayini
 • KURUM İÇİ METOT
 • Alkilfenol Etoksilatların (APEO) ve Alkilfenollerin Tayini
 • KURUM İÇİ METOT
 • Tekstil - Alkilfenoletoksilatların (APEO) saptanması ve belirlenmesi için yöntem
 • TS EN ISO 18254-1
  BS EN ISO 18254-1
  DIN EN ISO 18254-1
  ISO 18254-1
 • GS işaretinin verilmesi sürecinde polisiklik aromatik hidrokarbonların (PAH'lar) test edilmesi ve değerlendirilmesi
 • AfPS GS:2014:01
 • Yapay Tükürük Çözeltisi ile Kurşun Salımının Belirlenmesi
 • EN 16711-3
 • Tekstil - Sulu ekstraktın pH değerinin belirlenmesi
  (Using pH Meter)
 • ISO 3071
  EN ISO 3071
  BS EN ISO 3071
  TS EN ISO 3071
  DIN EN ISO 3071
 • Deri ve Tekstil - Kimyasal testler -
  Pentaklorofenol tayini
  İçerik PCP), Tetrakloro Fenol (TeCP), o-Fenil Fenol (OPP), Triklorofenol (TriCP)
 • TS EN ISO 17070
  DIN EN ISO 17070
  BS EN ISO 17070
  ISO 17070
  BVL B 82.02.8
 • Deri ve Tekstil - Poliklorofenol içeriğinin belirlenmesi - KOH Yöntemi
  (Using GC-MS)
 • KURUM İÇİ METOT
 • Tekstil - Klorobenzen ve klorotoluen bazlı bağların içeriğinin belirlenmesi
  (Using GC-MS)
 • DIN 54232
 • Tekstillerin Testi - Metallerin Tayini - Bölüm 4: Ekstrakte edilebilir metallerin sentetik tükürük çözeltisi ile belirlenmesi
  (Using ICP-MS)
 • DIN 54233-4
 • Tekstil- Metal içeriğinin belirlenmesi-Bölüm 2: Asidik suni terleme çözeltisi ile ekstrakte edilen metallerin belirlenmesi
 • BS EN 16711-2
  TS EN 16711-2
  EN 16711-2
  DIN EN 16711-2
 • Tekstil - Dispers Boyarmaddelerin Tespiti
  (Using LC-MS/MS)
 • DIN 54231
 • Tekstil - Kanserojen Boyar Maddelerin Tespiti
  (Using LC-MS/MS)
 • DIN 54231
 • Mikrodalga Yöntemiyle Toplam Ağır Metal
  (Using ICP-MS)
 • EPA 3050 A
  EPA 3015 A
  EPA 3051 A
  EPA3052.