Soğutma ve Proses Suyu Analizleri

Soğutma ve Proses Suyu Analizleri

Nanolab Laboratuvarlar Grubu olarak ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde "Soğutma ve Proses Suyu Analizleri" test işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

Soğutma ve Proses Sularında Gerçekleştirilen Kimyasal Analizler
 • Duyusal Özellikler Tayini
 • Permanganat İndeks Tayini
 • pH Tayini
 • Fosfat Tayini
 • Koku (Duyusal)
 • Potasyum Tayini
 • Renk Tayini
 • Sülfat Tayini
 • Bakır (Cu) Tayini
 • Toplam Çözünmüş Katı Madde (TDS)
 • Florür Tayini
 • Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
 • Demir Tayini
 • Toplam Sertlik Tayini
 • Kurşun Tayini
 • Toplam Alkalinite Tayini
 • Mangan Tayini
 • Bulanıklık Tayini
 • Nitrat Tayini
 • Klorür Tayini
 • Nitrit Tayini
 • Çinko Tayini


Soğutma ve Proses Sularında Gerçekleştirilen Mikrobiyolojik Analizler
 • Toplam Bakteri Sayımı
 • Toplam Koliform Bakteri Sayımı (22ºC)
 • Toplam Koliform Bakteri Sayımı (37ºC)


.