Bulaşanlar Tayini

Bulaşanlar Tayini

Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği kapsamında gıdalarda bulunabilecek bulaşanların maksimum limitleri belirlenmiştir.

Bu Yönetmelik,
a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 23 ve 24 üncü maddelerine dayanılarak,
b) 1881/2006/EC sayılı Gıdalardaki Belirli Bulaşanların Maksimum Limitlerinin Belirlenmesi Hakkında Avrupa Birliği Komisyon Tüzüğüne paralel olarak,
hazırlanmıştır.

Yönetmelik kapsamında bulaşanlar; Gıdaya kasten ilave edilmeyen ancak gıdanın birincil üretim aşaması dahil üretimi, imalatı, işlenmesi, hazırlanması, işleme tabi tutulması, ambalajlanması, paketlenmesi, nakliyesi veya muhafazası ya da çevresel bulaşma sonucu gıdada bulunan hayvan tüyü, böcek parçası gibi yabancı maddeler hariç olmak üzere her tür madde olarak tanımlanmaktadır.

Nanolab Laboratuvarlar Grubu olarak Türkiye'nin birçok yerinde, ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde "Bulaşanlar Tayini" test işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

Bulaşanlar Tayini Kapsamında Gerçekleştirilen Analizler
 • Mikotoksin Analizi
 • Okratonsin A Analizi
 • Deoksinivalenol Analizi
 • Zearalenon Analizi
 • T2, HT2 Analizi
 • Citrinin Analizi
 • Alterneria Analizi
 • Fumonisin Analizi
 • Patulin Analizi
 • Aflotoksin Analizi
 • Ağır Metal Tayini
 • Akrilamid Tayini
 • Erusik Asit Tayini
 • İndikatör Poliklorlu Bifenillerin (PCB) Tayini
 • PAH Tayini


TEKLİF ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ..