Risk Analizi

Gıda sektörünün üretim, depolama, taşıma gibi tüm aşamalarını kapsayacak şekilde uygulanması gereken risk analizinin amacı, kurulacak uygun sistem ile insan sağlığını olumsuz etkileyecek tüm aksaklıkları ortadan kaldırmaktır.

Gıda sektöründe risk analizi ile kimyasal, fiziksel ve biyolojik risklerin belirlenerek gerekli önlemlerin alınması sağlanmış olur.

Risk analizi 3 farklı bileşenden oluşmaktadır:

Risk değerlendirmesi:

- Tehlikenin tanımlanması
- Tehlikenin karakterizasyonu
- Maruziyet değerlendirmesi
• Kalitatif maruziyet değerlendirmesi
• Kantitatif maruziyet değerlendirmesi
• Yarı-kantitatif maruziyet değerlendirmesi
- Risk karakterizasyonu

Risk yönetimi:

- Hazırlık Niteliğinde Olan Risk Yönetimi Faaliyetleri
- Risk Yönetimi Seçeneklerinin Tanımlanması ve Seçimi
- Risk Yönetimi Seçenekleri Değerlendirilmesi
- İzleme ve Gözden Geçirme

Risk iletişimi: Risk değerlendirme ve risk yönetimi aşamalarından sonra elde edilen bulgular doğrultusunda alınan kararların tüm birimlerle paylaşım aşamasıdır.

Nanolab Laboratuvarlar Grubu olarak; gıda üretim alanlarında gerçekleştirilen risk analizi süreçlerinde destek vermektedir.

Nanolab Laboratuvarlar Grubu olarak Türkiye'nin birçok yerinde, ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde "Besin Öğelerinin Tayini" test işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

TEKLİF ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.